سرمایه گذاری شماره های گذشته

سرمایه گذاری در چین:
113
پیش بینی رشد سریع صنعت پتروشیمی چین تا پایان سال 2018
پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۵۶ ]
سرمایه‌گذاری در نوآوری و راهکارهای بهبود بازدهی
112
سرمایه گذاری در نوآوری تا حد بسیار زیادی برای شرکت های پتروشیمی خلق ارزش می کند، این گزاره بسیاری از مطالعات قبلی را نیز مورد تایید قرار می دهد.
دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۵ ]
چگونه فناوری و شناخت بازار بازدهی سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد؟
111
نرخ بازدهی پروژه های سرمایه گذاری- نوآورانه بسته به سطح شناخت شرکت از بازار و فناوری متفاوت است.
جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۸۲ ]
نوآوری در صنعت پتروشیمی: سرمایه گذاری برای اعصار آینده
110
هنوز هم نوآوری می تواند منافع بسیاری برای سازمان ایجاد کند. طراحی هوشمندانه پورتفوی نوآوری و داشتن بینش بهتر نسبت به بازار حتی می تواند بازدهی آن را بیش از پیش افزایش دهد.
سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۳۸ ]
تجارت و سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایالات متحده آمریکا
109
صنعت پتروشیمی و تولید مواد شیمیایی ایالات متحده آمریکا یک صنعت پویا است که نگاهش به آینده است و ستون اصلی اقتصاد داخلی آمریکا است.
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۵۷ ]
تحلیل روند مخارج سرمایه ای و تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی دنیا
108
میزان سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای در اتحادیه اروپا به بالاترین سطح در 8 سال گذشته رسید.
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۲۰ ]
فرایند سرمایه گذاری در صنعت مکزیک: موردکاوی مجموعه تولید محصولات پتروشیمی و شیمیایی مکزیک
107
فرایند سرمایه گذاری در گذشته با دیدگاه های مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. این موضوع یکی از مهم ترین موضوعات اقتصادی است، زیرا شرایط مربوط به آن رشد اقتصادی را یا محقق می کند یا مانعی بر سر راه رشد اقتصادی ایجاد می کند.
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۵۱ ]
آیا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نوآوری سودآور است؟
106
میزان سوددهی در سرمایه¬گذاری مربوط به پروژه¬های نوآوری، با توجه به سطح شناخت شرکت از بازار و فناوری، متفاوت است.
جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۱۶ ]
نوآوری در صنعت پتروشیمی: سرمایه گذاری بلند مدت
105
واضح است که نوآوری همچنان دارای کارکرد مناسبی است. نوآوری و طراحی های هوشمندانه و شناخت مناسب از بازار حتی می تواند در این مسیر بسیار موثر و مفید واقع گردد.
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۸۵ ]
سرمایه گذاری در گاز شیل و افزایش اشتغال در صنعت پتروشیمی آمریکا تا سال 2020
104
بازده و اشتغال ایجادشده در صنعت پتروشیمی از طریق رقابت و گسترش تولید در این صنعت، قابل ملاحظه است.
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۹۰ ]
سرمایه گذاری آمریکا در صنعت پتروشیمی تا سال 2020 - بخش دوم
103
محصول تولید شده به دلیل تجدید رقابت پذیری و افزایش تولید صنعت پتروشیمی در ایالات متحده آمریکا بسیار چشمگیر است.
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۶۶ ]
سرمایه گذاری آمریکا در صنعت پتروشیمی تا سال 2020
102
سرمایه گذاری در صنایع شیمیایی غیر ارگانیک و کودهای شیمیایی نیز افزایش یافته است.
چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۵۲۷ ]
گاز شیل، رقابت پذیری و سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی آمریکا(بخش چهارم)
101
خوراک های مورد استفاده در بخش پتروشیمی
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۵۰۹ ]
گاز شیل، رقابت پذیری و سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی آمریکا (بخش سوم)
100
بدون تردید در دسترس بودن منابع ارزان گاز طبیعی در ایالات متحده آمریکا، رقابت پذیری صنعت پتروشیمی این کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
پنج شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۶ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴۰۷ ]
گاز شیل، رقابت پذیری و سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی آمریکا (بخش دوم)
99
توسعه گاز شیل
دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۵۶ ]
گاز شیل، رقابت پذیری و سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی آمریکا (بخش اول)
98
تولیدکنندگان آمریکایی از گاز طبیعی برای تولید دامنه وسیعی از محصولات استفاده می کنند. رشد تولید داخلی گاز شیل باعث شده است که قیمت گاز طبیعی در آمریکا کاهش یابد و منابع عرضه گاز طبیعی برای استفاده های حرارتی و برق باثبات شوند.
جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴۲۱ ]
سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران در سال 1395؛ بایدها و نبایدها
97
سرمایه‌گذاری متغیری بسیار کلیدی در هر اقتصادی است به طوری که بدون وجود سرمایه‌گذاری، امکان رشد اقتصادی برای کشور وجود ندارد.
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۸۲ ]
هدایت سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی با استفاده از تحلیل اقتصاد خرد/ قسمت سوم- رویکرد اقتصاد خرد در عمل و متغیرهای کلیدی
96
به طور کلی می توان پنج متغیر عمده را در نظر گرفت که سودآوری تولید اتیلن در ایالات متحده آمریکا را تحت تاثیر قرار می دهند؛ هر یک از این متغیرها می توانند ارزش های متفاوتی را اختیار کنند.
جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴۸۸ ]
هدایت سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی با استفاده از تحلیل اقتصاد خرد/ قسمت دوم- رویکرد اقتصاد خرد در عمل
95
کاربرد اقتصاد خرد در هدایت سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی را می توان با یک مثال به خوبی شرح داد.
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴۸۹ ]
هدایت سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی با استفاده از تحلیل اقتصاد خرد
94
پویایی های رقابتی در صنعت پتروشیمی جهانی در حال تغییر است و این امر رویکردهای منسوخ شده سرمایه‌گذاری- برنامه ریزی را نیز دستخوش تغییر کرده است
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴۷۴ ]
پروژه‌های سرمایه‌گذاری چندملیتی در صنعت پتروشیمی چین (قسمت پنجم)
93
تحلیل انتخاب های استراتژیک شرکت های چند ملیتی در چین
شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۲۲ ]
پروژه‌های سرمایه‌گذاری چندملیتی در صنعت پتروشیمی چین (قسمت چهارم)
92
نیروهای صنعت و عوامل مهم در انتخاب مکان جغرافیایی و جایگاه در زنجیره ارزش
پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۱۸ ]
پروژه‌های سرمایه‌گذاری چندملیتی در صنعت پتروشیمی چین (قسمت سوم)
91
تاثیر عوامل سازمانیدرانتخاب استراتژی در شرکتهای چند ملیتی
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴۹۸ ]
پروژه‌های سرمایه‌گذاری چندملیتی در صنعت پتروشیمی چین (قسمت دوم)
90
انتخاب استراتژی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری چند ملیتی
جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۵۹۱ ]
پروژه‌های سرمایه‌گذاری چندملیتی در صنعت پتروشیمی چین (قسمت اول)
89
دولت چین در پاسخ به تقاضای روزافزون محصولات پتروشیمی، توجه خود را معطوف صنعت پتروشیمی این کشور کرده است و در این راستا به آزادسازی قوانین تجارت و بازارها پرداخته و برای به ثمر نشستن این طرح شرکت‌های چندملیتی (MNEs) را به یاری طلبیده است.
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۹۳۳ ]
سرمایه‌گذاری در گاز شیل و تاثیر آن بر صنعت پتروشیمی
88
شیمی علمی است که مواد خام را به محصولات و فرآیندهایی تبدیل می‌کند که زندگی مدرن را سهل‌تر می‌سازند.
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴۲۹ ]
سرمایه گذاری؛ حلقه مفقوده توسعه شتابان صنعت/جهانی شدن پتروشیمی ایران روی پل ایران پلاست دهم
87
اگر نگاه عمیق تری به اقتصاد ایران در سال های گذشته داشته باشیم، بزرگ‌ترین مشکل پیش‌روی صنایع کشور در سال‌های اخیر را می‌توان کمبود نقدینگی و منابع مالی برای راه‌اندازی پروژه‌های جدید دانست.
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴۵۹ ]
سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی در سال 1394
86
نفت و گاز به‌عنوان دو منبع ارزشمند از ذخایر ملی کشور،از جمله منابعی هستند که بیشترین قابلیت برای نقش‌آفرینی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را دارند.
یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۹۹۸ ]
بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری شرکت های هلدینگ پتروشیمی از منظر مدیریت ریسک
85
شرکت ها و سازمان های بسیار زیادی در مقام سرمایه گذاری در مواجه با ریسک های غیر منتظره با چالش و بحران اساسی روبرو می شوند که موفقیت آنها در محیط کسب و کار با تردیدهای زیادی روبرو است.
پنج شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۲۳۹ ]
رویکرد سرمایه گذاری خارجی در طرح های پتروپالایشگاهی
84
سرمایه خارجی در حکم یک غزال زیباروی است که در صورت فقدان امنیت، از دست شما خارج می شود
سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۸۶۶ ]
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی