93

مدیریت بر اذهان کارکنان

(شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵) ۰۸:۰۰

چگونگی محاسبه ارزش دانش و اطلاعات در شرکت ها یکی از چالش های مدیریت سازمان ها است .

در دنیای رقابتی و دانش محور امروزی ، دانش و مهارت کارکنان از عوامل مهم موفقیت است . شرکت و سازمان ها در دنیای کنونی از تجارب گسترده کارکنان در حیطه های مختلف معلومات ، روابط سازمانی و اجتماعی و مهارت و دانش محوری کارکنان، منافع زیادی می برند . چگونگی محاسبه ارزش دانش و اطلاعات در شرکت ها یکی از چالش های مدیریت سازمانها است .

مدیریت دانش و اطلاعات ، برای کلیه شرکت ها و سازمان ها و مدیران به عنوان چالش جدی در مدیریت ، جایگاه مناسب خود را پیدا کرده است . سرمایه یا دارایی دانش ، سرمایه پرارزشی برای سازمان ها و موسسات در  دنیای امروز است .  همچنین نیروی انسانی ، مهم‌ترین و ارزشمند‌ترین عامل، از منابع مختلف تولید در سازمان ها است.

عصر دانایی یا دانش، عنوان جدیدی است که به زمان حاضر و آینده نزدیک اطلاق می شود. به منظور استفاده بهینه از سرمایه دانش در سازمان ها رشته جدیدی از مدیریت بنام مدیریت دانش پدید آمده است، تا ضمن بهبود بخشیدن به فرآیندهای دانش و با پیوند بین استراتژی سازمان واستراتژی مدیریت دانش درتامین دانش مناسب، در زمان مناسب، برای فرد مناسب به حفظ مزیت رقابتی سازمان کمک کند. مدیریت دانش در عصر جدید تنها به دانش کد شده و مستند شده اکتفا نمی کند، بسیاری از سازمان ها و شرکت های جهان با تکیه بر دانش ضمنی و آشکار خود، درصدد ارتقای جایگاه رقابتی و افزایش اثربخشی و بهره وری خود هستند. در راستای رسیدن به این اهداف، مدیریت دانش به دنبال تصرف دانش، خرد و تجربیات با ارزش افزوده کارکنان و نیز پیاده سازی، بازیابی و نگهداری دانش به عنوان دارائی های سازمان می باشد. بدون شک امروزه دانش مهمترین ابزار رقابت در بازارهای حال و آینده می باشد.

فراگرد مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا مأموریت خود را به خوبی انجام داده و به چشم انداز و اهداف خود دست پیدا کنند.امروزه خلق و به کـارگیری دانـش بـــرای رقابـت گرایی و حیات سازمان ها و صنایع ضروری شناخته شده است. دانـش نمی تواند به سادگی دیگر منابـع، ذخیـره و یا تصاحـب شود؛ و نمـی توانـد به سادگی آنها، به طور سیستماتیک مدیریت و به کار گرفته شود. تا کنون در اغلب سازمان های کشور از جمله بخش های مختلف صنعت نفت، فناوری اطلاعات بیشترین سهم را در مدیریت دانش داشته، به طوری که در پشت تمامی فعالیت های مدیریت دانش، فناوری اطلاعات نهفته بوده است. لیکن باید توجه داشت که فناوری پردازش اطلاعات تنها مولفه مدیریت دانش نیست و تحول در فرایندهای تصمیم گیری، ساختار سازمانی و نحوه انجام امور از دیگر اجزای این مدیریت محســوب می شود.

بر این اساس موفقیت حال و آینده دررقابت بین سازمان ها ، تاحد کمی مبتنی بر تخصص استراتژیک منابع فیزیکی و مالی و تاحد زیادی مبتنی بر مدیریت استراتژیک دانش خواهد بود . بنابراین وظیفه رهبری در یک سازمان خلق محیطی برای مدیریت دانش است مدیریت دانش مستلزم تاکید کمتر بر آنچه در تملک ماست و تاکید بیشتر بر آنچه که می دانیم است .

 
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی