94

سرمقاله

(دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵) ۰۸:۰۰

خلق مزیت پایدار

در مدیریت نوین؛ سازمانی به موفقیت می رسد که کارکنان آن در جهت افزایش سطح دانش، بینش ، آگاهی و نوآوری خود بکوشند.

در واقع "یادگیری سازمانی" و "مدیریت دانش"، دو نقش اساسی و استراتژیک در موفقیت سازمان ایفا می کنند. مدیریت دانش به  مدیریت سازمان کمک می کند تا سریعتر و موثرتر از رقبای خود به تحصیل و به کارگیری دانش بپردازدکه این مهم منجر به خلق مزیت رقابتی پایدار ،  شایستگی ها ی سازمانی و ارزش آفرینی برای سازمان می شود.

خلق مدیریت پایدار در سازمان ها رکن اصلی برای بقای یک سازمان در دنیای رقابت ها است. مزیت رقابتی ارتباط مستقیم ارزش های عرضه شده شرکت و ارزش های عرضه شده توسط رقبای شرکت الزامات و ابعاد مزیت رقابتی را تعیین می کند.

 مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی، سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمان ها می کند و رقبا نمی توانند به راحتی از آن تقلید نمایند که این امر ملزم بالا بردن سطح دانش و تجربه کارکنان یک شرکت جهت شناخت محیط داخلی و خارجی سازمان است . قابلیت های شرکت، در حقیقت همان مهارت ها، دانش و رفتارهایی که در سرتاسر زمان وجود دارد و در کارکنان، سیستم ها، فرایندها و ساختارهای سازمان منعکس می شود.

یکی از رکن های خلق مدیریت پایدار،  شایستگی های سازمان هست آن دسته از شایستگی هایی که دارای ارزش استراتژیک بوده و بتواند  ارزش آفرینی کند. درواقع شایستگی سازمانی به عنوان ترکیب کاملی از دارایی ها، منابع و فرایند هاست که به سازمان اجازه می دهد به نیازهای جامعه پاسخ دهد .

هدف اصلی سازمان از ایجاد مزیت رقابتی با تکیه بر منابع و قابلیت هایی،  دانش و شایستگی های سازمانی که در اختیار دارد، رقابت پذیری و دستیابی به موقعیتی ممتاز از لحاظ عملکردی در دنیای پر رقابت است.

کلید  اصلی موفقیت در دنیای پرتلاطم رسیدن به رقابت پذیری و پایداری مزیت های رقابتی می باشد.

 اصل شناخت و درک نیازهای بازار و تمرکز بر بازار داخلی و خارجی و همچنین بهبود فرایندها از دید مشتریان و ذینفعان اصل رسیدن به پایداری مزیت های رقابتی میباشد .

با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت پتروشیمی در تولید و صادرات ایران، علی رغم وجود مزیت نسبی ایران در بیشتر کالاهای صادراتی پتروشیمی، نرخ رشد شاخص مزیت نسبی آشکار شده اکثر گروه کالاهای پتروشیمی دارای نوسان است. با توجه به عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی همچو‏ن تکنولوژی، کیفیت و نوآوری، توصیه شده است  نوآوری، فعالیتهای تحقیق و توسعه، انتقال کارای تکنولوژی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی مورد توجه جدی قرارگیرد. که این امر در گرو بالا بردن دانش و تجربه کارکنان صنعت ( مدیریت دانش ) است .

برای دستیابی به چشم انداز شرکت یعنی جایگاه اول علمی در سطح منطقة آسیای جنوب غربی، توجه به مزیت‌های رقابتی حیاتی است. تعیین جایگاه رقابتی ایران و بررسی وضعیت مزیت رقابتی پایدار در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه، پیش‌نیاز دستیابی به چشم‌‌­انداز و اتخاذ راهبردهای رقابتی مناسب است. از عواملی که به ایجاد مزیت رقابتی مورد نیاز برای دستیابی به جایگاه نخست علمی کشور منجر می‌شود، منابع مالی و انسانی، مهم‌ترین نقش را در این زمینه ایفا می‌کنند.
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی