115

چشم‌انداز جهانی صنایع پایین دستی تا سال 2030

(سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷) ۰۸:۰۰

صنعت پتروشیمی تا پایان دهه جاری میلادی شاهد رشد بسیار بالا خواهد بود، چشم انداز این صنعت از نزولی به خوش بینانه تغییر کرده است.

مهم ترین بخش توسعه در صنایع پایین دستی در کشورهای در حال توسعه در منطقه آسیا- اقیانوسیه و منطقه خاورمیانه خواهد بود. ایالات متحده آمریکا نیز شاهد رشد فزاینده در صنعت پتروشیمی خود خواهد بود. کراکرهایی که بر پایه نفتا کار می کنند دوباره سهم بسزایی در صنعت پتروشیمی خواهند داشت و اتان همچنان به عنوان خوراکی که بیشترین مزیت نسبی را خواهد داشت باقی می ماند.

نمودار 1 تعداد کل پروژه های پتروشیمی را به تفکیک منطقه و در طول سال های 2014 تا 2016 نشان می دهد.

نمودار 1- تعداد کل پروژه های پتروشیمی در سال های 2014 تا2016

صنایع پایین دستی

 

منبع: The Future of Global Downstream Project Activity, 2017

از آنجایی که تعداد کل پروژه های جدید از سال 2014 تاکنون کاهش یافته است، تعداد کل پروژه های پتروشیمی نیز همین روند را در پیش گرفته است. در طول سه سال مورد بررسی در این نمودار بیش از 400 پروژه پتروشیمی جدید اعلام شده است. همانطور که در نمودار 1 مشاهده می کنید ایالات متحده آمریکا در این دوره بیشترین تعداد پروژه های جدید اعلام شده و نیز بیشترین تعداد پروژه های جدید پتروشیمی را داشته است، آسیا- اقیانوسیه نیز با فاصله اندکی در مقام دوم از این نظر قرار دارد،  اروپا و خاورمیانه نیز رتبه های بعدی را از آن خود کرده اند.

نمودار 2- کل سهم بازار پروژه های فعال پتروشیمی به تفکیک منطقه

صنایع پایین دستی

منبع: Hydrocarbon Processing’s Construction Boxscore Database

نمودار 3- مقایسه پروژه های پتروشیمی فعال از نظر سطح فعالیت

صنایع پایین دستی

منبع: Hydrocarbon Processing’s Construction Boxscore Database

 

نمودار 2 کل سهم بازار پروژه های فعال پتروشیمی را به تفکیک منطقه نشان می دهد و نمودار 3 نیز پروژه های پتروشیمی فعال را از نظر سطح فعالیت مورد مقایسه قرار می دهد. همانطور که در نمودار 2 می بینید منطقه آسیا- اقیانوسیه با سهم 31 درصدی از کل پروژه های فعال رتبه اول را به خود اختصاص داده است و پس از آن منطقه خاورمیانه با سهم بازار 22 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. ایالات متحده آمریکا با سهم 16 درصد، اروپا با سهم 14 درصد، آمریکای لاتین با سهم 11 درصد، آفریقا با سهم 4 درصد و کانادا با سهم 2 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

در نمودار 3 مشاهده می کنید که 42 درصد از کل پروژه های در حال فعالیت در مراحل ساخت قرار دارند، 26 درصد در مرحله برنامه ریزی، 18 درصد در مرحله مهندسی، 8 درصد در مرحله مطالعه و 6 درصد در مرحله تامین خوراک هستند. نمودار 4 پروژه های سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی را در سال های 2015 تا 2030 به تفکیک منطقه نشان می دهد.

نمودار 4- پروژه های سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی به تفکیک منطقه، 2030- 2018

صنایع پایین دستی

منبع: The Future of Global Downstream Project Activity, 2017

همانطور که در نمودار 4 مشاهده می کنید، بیشترین میزان سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی در 12 سال آتی تا سال 2030 در منطقه آسیا- اقیانوسیه صورت خواهد گرفت و ارزش این سرمایه گذاری بالغ بر 430 میلیارد دلار آمریکا خواهد بود. ایالات متحده آمریکا نیز با جذب سرمایه گذاری 332 میلیارد دلاری در مقام دوم قرار خواهد گرفت و منطقه خاورمیانه با رقم سرمایه گذاری 275 میلیارد دلار آمریکا مقام سوم را به خود اختصاص خواهد داد. کانادا با رقم 222 میلیارد دلار آمریکا، اروپا با رقم 168 میلیارد دلار آمریکا، آفریقا با رقم 140 میلیارد دلار آمریکا و آمریکای لاتین با رقم سرمایه گذاری 77 میلیارد دلار آمریکا به ترتیب مقاصد اصلی سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی تا سال 2030 خواهند بود.

نمودار 5 کل پروژه های فعال در بخش های مختلف صنایع پایین دستی را به تفکیک منطقه نشان می دهد و مرحله اجرای آنها را نشان می دهد.

نمودار 5- کل پروژه های فعال در بخش های مختلف صنایع پایین دستی به تفکیک منطقه و مرحله اجرا

صنایع پایین دستی

منبع: The Future of Global Downstream Project Activity, 2017

همانطور که در نمودار 5 می بینید از کل پروژه های فعال در صنایع پایین دستی 40 درصد در حال ساخت، 26 درصد در حال برنامه ریزی، 18 درصد در مرحله مهندسی، 9 درصد در مرحله تامین خوراک و 7 درصد در مرحله مطالعه هستند. همچنین آسیا- اقیانوسیه رتبه اول تعداد پروژه های فعال در همه زیر بخش ها یعنی پالایش، پتروشیمی، LNG و سایر را به خود اختصاص داده است. منطقه خاورمیانه نیز رتبه دوم را از نظر تعداد پروژه های فعال در بخش های پالایش و پتروشیمی را به خود اختصاص داده، اما رتبه دوم تولید LNG به ایالات متحده آمریکا رسیده است.

اروپا نیز در بخش پالایش و تولید LNG رتبه سوم را از آن خود کرده، اما رتبه سوم تولید محصولات پتروشیمی به ایالات متحده آمریکا اختصاص یافته است. آمریکای لاتین در بخش پالایش، خاورمیانه در تولید LNG و اروپا در بخش پتروشیمی رتبه چهارم را به دست آورده اند. اما آمریکا از نظر بخش پالایش پس از آفریقا در جایگاه ششم ایستاده است.

نمودار 6- تعداد کل پروژه های اعلام شده در صنایع پایین دستی در طول سال های 2014 تا 2016

صنایع پایین دستی

منبع: The Future of Global Downstream Project Activity, 2017

نمودار 6 نیز تعداد پروژه های اعلام شده در صنایع پایین دستی را در طول سال های 2014 تا 2016 را نشان می دهد. همانطور که در این نمودار می بینید ایالات متحده آمریکا بیشترین تعداد پروژه ها در صنایع پایین دستی را اعلام کرده است و پس از آن مناطق آسیا- اقیانوسیه و خاورمیانه در رتبه های بعدی قرار دارند.

 


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی