98

چشم انداز و روندهای بازار جهانی کود شیمیایی تا سال 2019

چشم انداز و روندهای بازار جهانی کود شیمیایی تا سال 2019
(جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶) ۰۸:۰۰

رشد اقتصادی جهان و وضعیت مالی بخش های مختلفی را تحت تاثیر قرار می دهد که بخش کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

اقتصاد جهانی در سال 2008 با بحران اقتصادی مواجه شد که رکود اقتصادی گسترده و کاهش رشد را در همه بخش ها به دنبال داشت و این وضعیت کماکان تا سال 2015 ادامه داشت. بنابراین چشم انداز بازار جهانی کود نیز بستگی به سناریوهای مربوط به رشد اقتصادی دارد.

بر اساس گزارش چشم انداز اقتصادی جهان که توسط صندوق بین المللی پول (IMF) منتشر می شود، اقتصاد جهان از سال 2015 تا کنون رو به بهبود بوده است و انتظار می رود که این روند بهبود همچنان ادامه داشته باشد. ضمن اینکه بخش مهمی از این رشد اقتصادی به دلیل رشد کشورهای توسعه یافته بوده است. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که ریسک بازگشت به دوران افول بسیار پایین است، اما به طور کلی نرخ تورم بسیار پایین در کشورهای توسعه یافته ریسک مهمی برای این کشورها به حساب می آید. افزایش نوسانات مالی در بازارهای اقتصادهای نوظهور، و افزایش هزینه سرمایه، به احتمال زیاد باعث کاهش سرمایه گذاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.[1] همین مساله باعث ادامه نوسان رشد اقتصادی در بازارهای اقتصادهای نوظهور خواهد شد.

چشم انداز بخش کشاورزی

سازمان غذای جهان[2] در گزارشی که توسط سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل[3](FAO) منتشر شده است، پیش بینی کرده است که عرضه جهانی انواع غلات و حبوبات در دنیا افزایش پیدا کند. میزان تولید غلات و حبوبات جهان در سال 2014 به حدود 2.498 میلیون تن رسید.

همچنین میزان تولید گندم جهان در سال 2014 نسبت به سال قبل از آن در حدود 1.4 درصد کاهش یافته است که بیشترین میزان این کاهش مربوط به کاهش تولید کاناداست، ضمن اینکه میزان تولید گندم در کشورهایی مانند استرالیا، مراکش، سوریه، روسیه، اوکراین و ایالات متحده نیز کاهش یافته است.

میزان تولید جهانی غلات دانه درشت (مانند ذرت، جو، ذرت خوشه ای، ارزن، چاودار و جو دوسر) در سال 2014 حدود 1.287 میلیون تن بوده است که در مقایسه با سال قبل از آن در حدود 19 میلیون تن کاهش یافته است (یعنی1.5 درصد) که بخش عمده آن مربوط به کاهش تولید ایالات متحده است.

میزان تولید برنج در جهان نیز در حدود 503.6 میلیون تن بوده است که نسبت به سال 2013، در حدود 1.2 درصد افزایش یافته است. این افزایش در شرایطی صورت گرفته است که قیمت برنج در سطح جهان کاهش یافته است.

تولید جهانی شکر نیز برای چهارمین سال متوالی از مصرف پیشی گرفته است، اما میزان مازاد تولید در سال 2014 نسبت به سال 2013 کمتر بوده است. قیمت بین المللی شکر که در سال 2013 روند نزولی داشته است نیز رو به بهبودی گذاشته است.

تولید جهانی بذرها و دانه های روغنی در سال 2013 به حداکثر میزان تولید در طول تاریخ رسید. اما نرخ رشد تولید روغن پالم به شدت کاهش یافت. جدول 1 تولید جهانی محصولات اساسی را در جهان نشان می دهد.

جدول 1- تولید جهانی محصولات اساسی کشاورزی (میلیون تن)

 
جدول 1
 

قیمت نهاده های تولید و محصول

شاخص قیمت خوراک[1] فائو در سال 2014 به طور متوسط 203.9 بود که نسبت به سال 2013 به میزان 1.7 درصد کاهش یافته بود. نمودار 1 تغییرات شاخص های قیمت خوراک را از سال 2001 تا سال 2004 نشان می دهد.

 

نمودار 1- شاخص های سالانه قیمت خوراک ( 100=2004-2002)

 

 

 

 

نمودار 1

 

منبع: FAO Food Price Index

 

شاخص قیمت کود بانک جهانی[1](100=2010) در سال 2014 به میزان 15 درصد کاهش یافت و کاهش آن در سال 2015 نیز ادامه یافته و 1.5 درصد دیگر نیز کاهش یافت. جدول شماره 2 جزییات بیشتری از قیمت انواع کود را در سال های 2010 تا 2014 نشان می دهد.

 

جدول 2- قیمت محصولات، شاخص قیمتی کود، قیمت انواع کود و نفت خام

جدول 2

 

 

منابع: 1.World Food Situation: Food Prices Index, FAO, Rome.(www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex/en/)؛2. Global Economic Monitor (GEM) Commodities, World Bank.

تقاضای کودهای تقویتی

 

میزان تقاضای کودهای تقویتی در سال 2014، بالغ بر 67/184 میلیون تن بوده است که این رقم در سال 2015 به حدود 186.6 میلیون تن رسید. اگر این رقم با رشد پیوسته و مداوم 1.6درصد در سال افزایش پیدا کند، انتظار می رود که این رقم در پایان سال 2019 به 199 میلیون تن برسد. نمودار 2 ارقام واقعی و پیش بینی تقاضای کودهای تقویتی را بین سال های 2009 تا 2019 نشان می دهد.

 

نمودار 2- مصرف جهانی کودهای تقویتی

 

نمودار 2

همچنین تقاضای جهانی برای کودهای تقویتی در جدول 3 خلاصه شده است.

جدول 3- تقاضای جهانی برای کودهای تقویتی، 2019-2015، (هزار تن)


جدول 3


عرضه کودهای تقویتی

کل ظرفیت تولیدی کودهای تقویتی در سال 2014، حدود 284 میلیون تن بوده است که از این میزان کل عرضه حدود 240 میلیون تن بوده است. در طول سال 2015، میزان ظرفیت تولیدی کل جهان حدود 2.9 درصد رشد داشته و میزان عرضه نیز با نرخ 1.6 درصد رشد کرده است. در طول پنج سال آینده یعنی تا سال 2019 ظرفیت تولیدی جهان و نیز عرضه جهانی کود تقویتی افزایش خواهد یافت. جدول 4 عرضه جهانی آمونیاک، اسید فسفریک و پتاس را بین سال های 2014 تا 2018 نشان می دهد.

جدول 4- عرضه جهانی آمونیاک، اسید فسفریک و پتاس، 2018-2014، (هزار تن)

جدول 4

 

توازن عرضه/ تقاضا در بازار جهانی

توازن جهانی بالقوه برای محصولات نیتروژن، فسفات و پتاس برای سال های 2015 تا 2019 در جدول 3 نشان داده شده است. توازن بالقوه حاصل حداکثر میزان دسترسی (عرضه) نسبت به کل تقاضای پیش بینی شده به شرح زیر است:

جدول 5- توازن بالقوه عرضه و تقاضای جهانی برای محصولات نیتروژن، فسفات و پتاس، 2019- 2015 (هزارتن)


جدول 5

متغیرهای غیرقابل پیش بینی مانند محدودیت های خوراک و مواد اولیه، مشکلات مربوط به پشتیبانی، توقف برنامه ریزی نشده فعالیت تولیدی به دلیل مشکلات فنی، حوادث طبیعی (زلزله، سیل و غیره) در محاسبه این توازن مورد نظر قرار نگرفته اند. پیش بینی های مربوط به مصرف/ تقاضا بر اساس ملاحظات کشاورزی (برای مثال سطح زیر کشت و نرخ بهره برداری از کود)، بازخورد بازار، برآوردها توسط انجمن های صنعتی، مدل های رشد، مدل های اقتصادسنجی، توصیه های تخصصی و غیرهصورت گرفته اند.

نمودار 3 پتانسیل های بالقوه تولید نیتروژن، فسفات و پتاس را در حالت تعادل در سال 2019، که آخرین سال دوره پیش بینی است، نشان می دهد.

نمودار 3- تعادل منطقه ای و کشوری تولید کودهای تقویتی در سال 2019

نمودار 3

 

 

 

[1]World Bank Index of Fertilizer Prices

 

 


 

 

 

 


[1]Food Price Index
[1]IMF, July 2014

[2]World Food Situation

[3]Food and Agriculture Organizationof the United Nations (FAO)

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی