99

بازارهای اولفین در حال تغییر هستند

بازارهای اولفین در حال تغییر هستند
(دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶) ۰۸:۰۰

توسعه بازارهای آسیایی از طریق تقاضای داخلی و صادرات به بازارهای غربی مورد حمایت قرار می‌گیرد.

پس از فروکش کردن نگرانی ها در مورد افول اقتصادی چین در سال 2012، تقاضای جهانی اتیلن در سال 2013 مجددا افزایش یافت زیرا چشم انداز بهتری برای اقتصاد چین در سال 2013 پیش بینی شده بود. این روند در سال های 2014 و 2015 نیز ادامه یافت. نمودار 1 تقاضای اولفین را به تفکیک مناطق مختلف و در سال 2014 نشان می دهد و نمودار 2 تقاضای مناطق مختلف برای اولفین را تا سال 2020 نشان می دهد.

نمودار 1- تقاضای اولفین به تفکیک مناطق مختلف در سال 2014 (میلیون تن)

 صنایع تکمیلی

 بازارهای اصلی که رشد تقاضا در آنها بسیار چشمگیر بوده است عبارتند از بازار چین، اندونزی و هند.

حدود 60 درصد از تقاضای کل اتیلن مربوط به پلی اتیلن است. در حال حاضر تقریبا همه کراکرهای بخار دارای واحدهای تولید پلی اتیلن هستند و این واحدها به عنوان مصرف کننده اصلی اتیلن محسوب می شوند. در حالی که پلی اتیلن بر پویایی های بازار اتیلن تسلط کامل دارد، پروپیلن تحت تاثیر پلی پروپیلن قرار می گیرد. پلی پروپیلن تقریبا 65 درصد از کل تولید جهانی پروپیلن را تشکیل می دهد و 3/4 درصد از رشد تقاضای آن مربوط به پلی پروپیلن است.

نمودار 2- تقاضا برای اولفین در مناطق مختلف تا سال 2020 (رشد تقاضا، درصد)

 صنایع تکمیلی

نمودار 3 تقاضای جهانی اتیلن را به تفکیک مشتقات آن در سال 2014 نشان می دهد و نمودار 4 رشد تقاضا برای اتیلن را به تفکیک مشتقات به تصویر می کشد.

نمودار 3- تقاضای جهانی اتیلن به تفکیک مشتقات (2014، میلیون تن)

 صنایع تکمیلی

نمودار 4- رشد تقاضای جهانی اتیلن به تفکیک مشتقات (درصد)

 صنایع تکمیلی

نکته مهم در تحلیل بازار اتیلن این است که قیمت پروپیلن بستگی مستقیمی به قیمت اتیلن دارد، اگرچه انتظار می رود که قیمت پروپیلن اندکی بالاتر از قیمت اتیلن باشد. مشابه این موضوع را می توان در مورد قیمت بوتادین هم گفت، زیرا قیمت بوتادین تحت تاثیر پویایی های نقاضا و همچنین تولید لاستیک طبیعی دارد. نمودار 5 روند تاریخی قیمت اولفین ها را به ازای هر تن و به نرخ جاری دلار آمریکا نشان می دهد.

در تحلیل روند تاریخی قیمت اولفین ها باید به نکات زیر توجه کرد:

·         استفاده از خوراک های سبک تر در تولید اتیلن تبدیل به رویه مرسوم شده است.

·         کاهش تولید پروپیلن و C4 حاصل از کراکر بخار باعث شده است که تولید هدفمند در این صنعت مورد توجه قرار گیرد.

·         انتظار می رود که قیمت های مبادله پروپیلن به صورت نهایی بالاتر از قیمت اتیلن باشد، قیمت اتیلن نیز به شدت نسبت به بازارهای پلیمر و رقابت های بین مواد اولیه حساس است.

·         جهش ناگهانی قیمت بوتادین که در اثر افزایش قیمت لاستیک طبیعی اتفاق افتاد، باعث رشد تقاضا برای لاستیک های مصنوعی می شود.

نمودار 5- روند تاریخی قیمت اولفین ها (به ازای هر تن، نرخ جاری دلار آمریکا)

 صنایع تکمیلی

چگونه توسعه انواع خوراک عرضه منومرها را تحت تاثیر قرار می دهد؟

مناطق مختلف دنیا خوراک مختص به خود و سهم بازار منحصر به فرد خود را دارد که روندهای سرمایه گذاری در آن منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. فعالیت سرمایه گذاری در هر یک از مناطق و خوراک عمده مورد استفاده و نکات مهم سرمایه گذاری در آنها به طور خلاصه به شرح زیر است:

اروپا

فعالیت سرمایه گذاری: کاهش یافته و بسیار اندک است.

خوراک عمده مورد استفاده: نفتا/ اتان

*برخی سرمایه گذاری ها در اروپای شرقی و کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق صورت گرفته است و اتحادیه اروپا نیز در مورد سرمایه گذاری ها در این حوزه بسیار عقلانی تر عمل می کند.

آمریکای شمالی

فعالیت سرمایه گذاری: بسیار زیاد و در حال رشد

خوراک عمده مورد استفاده: اتان/ گازهای طبیعی مایع (NGL)

*فعالیت های جدیدی به واسطه کشف گاز شیل آغاز شده است.

چین

فعالیت سرمایه گذاری: بسیار زیاد و در حال رشد

خوراک عمده مورد استفاده: نفتا/ زغال سنگ

* پروژه های ادغامی با پالایشگاه ها با توسعه سرمایه گذاری در فرآیند تبدیل متانول و زغال سنگ به اولفین ها

آمریکای جنوبی

فعالیت سرمایه گذاری: کم و متوسط

خوراک عمده مورد استفاده: ترکیبی

*ظرفیت بالقوه برای پروژه های بر پایه اتان، نفتا و خوراک های زیستی

خاورمیانه و آفریقا

فعالیت سرمایه گذاری: متوسط

خوراک عمده مورد استفاده: اتان/ گازهای طبیعی مایع

*بکارگیری گسترده اتان و گازهای طبیعی مایع و پروژه های انتخابی ادغامی پالایشگاهی

دریای هند/هند

فعالیت سرمایه گذاری: متوسط

خوراک عمده مورد استفاده: نفتا

*پروژه های ادغامی پالایشگاهی در بازارهای منتخب توسط شرکت های ملی نفت

نمودار 6- فعالیت های سرمایه گذاری و خوراک های مورد استفاده در مناطق مختلف جهان

 صنایع تکمیلی

رشد ظرفیت تولید اولفین ها بیشتر به دلیل رشد تقاضا در آسیا، مخصوصا چین، بوده است که این توسعه نیز به دلیل ترکیبی از توسعه کراکرهای بخار و تولید اولفین های بر پایه زغال سنگ رخ داده است.

نمودار 7 ظرفیت تولید اولفین ها را به تفکیک منطقه و کشور نشان می دهد و نمودار 8 هم چشم انداز ظرفیت تولید انواع اولفین ها را تا سال 2025 به تصویر می کشد.

 

نمودار 7- ظرفیت تولید اولفین ها به تفکیک منطقه و کشور (میلیون تن)

 صنایع تکمیلی

نمودار 8- چشم انداز ظرفیت تولید اولفین در بازار جهانی تا سال 2025 (میلیون تن)

 صنایع تکمیلی

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی