117

سهم صنعت پتروشیمی از ایجاد اشتغال در ایالات متحده آمریکا

(شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷) ۰۸:۰۰

یکی از بزرگترین صنایع آمریکا از نظر ایجاد اشتغال صنعت پتروشیمی است.

  صنعت پتروشیمی، با نوآوری، خلاقیت و پیشرفت یکی از صنایع دانش بنیان در بخش تولیدی است. صنعت پتروشیمی آمریکا به رغم اینکه درجه بالایی از سرمایه بری دارد، یکی از بزرگترین صنایع آمریکا از نظر ایجاد اشتغال است. به طور تاریخی، رشد صنعت پتروشیمی هم باعث افزایش اشتغال شده است و هم نرخ بهره وری نیروی کار را افزایش داده است (یعنی میزان تولید به ازای هر نفر/ساعت افزایش یافته است).

دستمزدهای واقعی نیز یکی دیگر از متغیرهایی است که در اثر رشد صنعت پتروشیمی افزایش می یابد. به دلیل ماهیت به شدت فنی و متغیر عملیات این صنعت، تحقیق و توسعه و خدمات فنی که به مشتریان ارائه می شود، از عواملی هستند که به طور فزاینده بر قدرت رقابت پذیری شرکت ها تاثیر می گذراند.

این موضوع به علاوه افزایش مداوم در خودکار سازی فرآیندهای تولید، باعث شده است که سهم تولید کارگران از کل تولید صنعت در طول زمان کاهش یابد.

داده های مربوط به اشتغال صنعت پتروشیمی که توسط دفتر آمار نیروی کار آمریکا (BLS) جمع آوری می شود، اشتغال واقعی ایجاد شده توسط صنعت پتروشیمی را نشان نمی دهد، زیرا آمار مربوط به مشاغل مدیریتی و کارکنان حرفه ای و فنی را در داده های خود نمی آورد. در نتیجه، میزان اشتغال واقعی ایجاد شده توسط صنعت پتروشیمی 10 تا 15 درصد بالاتر از ارقامی است که توسط BLS اعلام شده است.

جدول 1- میزان اشتغال ایجاد شده توسط صنعت پتروشیمی آمریکا (هزار نفر)

نوع محصول

2012

2013

2014

2015

2016

کل محصولات شیمیایی

3/783

7/792

0/803

3/807

1/811

محصولات داروئی

3/270

7/275

9/278

8/281

0/287

محصولات شیمیایی به جز محصولات داروئی

0/513

0/517

1/524

5/525

1/524

به تفکیک شغل

کارگران خط تولید

8/490

4/490

8/496

7/506

8/515

سایر

5/292

3/302

2/306

6/300

3/295

به تفکیک جنسیت

زن

7/244

2/241

5/247

2/249

8/249

مرد

6/538

5/551

5/555

1/558

3/561

منبع: Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, National Science Foundation, American Chemistry Council analysis

ابزارهایی که یک صنعت می تواند توسط آنها اشتغال ایجاد کند، بسیار فراتر از افرادی هستند که توسط آن صنعت مشغول به کار می شوند. اثر واقعی اشتغال در صنعت موارد زیر را در نظر می گیرد:

اشتغال مستقیم: افرادی که به طور مستقیم برای صنعت کار می کنند. به عنوان مثال، در صنعت پتروشیمی این افراد شامل کسانی می شود که یا اپراتور کارخانه ها هستند، یا در بخش تحقیق و توسعه کار می کنند و یا شیمیدان هستند.

اشتغال غیرمستقیم: فردی که در سایر مشاغل در صنایع دیگر کار می کنند (مانند عرضه کنندگان) که به طور غیرمستقیم در صنعت پتروشیمی فعالیت می کنند. به عنوان مثال، در صنعت پتروشیمی این افراد شامل کسانی می شوند که رانندگان کامیون هستند که توسط یک شرکت پیمانکار استخدام شده اند و مواد اولیه و محصولات را از و به کارخانه حمل می کنند.

فعالیت های هزینه بر: مشاغلی که در واقع تامین کننده عرضه کنندگان هستند (به عنوان مثال تولیدکنندگان کامیون باید کامیون هایی را بسازند که این مواد از و به کارخانه را حمل می کنند) و همچنین صنایعی که کارکنان صنعت پتروشیمی دستمزدهای دریافتی خود را در آنها خرج می کنند (برای مثال، امکانات بهداشتی و کافی شاپ ها)

 

جدول 2- همه مشاغلی که توسط صنعت پتروشیمی ایجاد شده و مورد حمایت هستند (هزار نفر)، 2016

صنعت

مستقیم

زنجیره عرضه

محل خرجکرد کارکنان

کل

محصولات پتروشیمی

811

 

 

811

کشاورزی

 

73

56

129

معدن

 

80

11

91

آب و برق

 

36

10

46

ساخت و ساز

 

52

26

79

تولید، به جز محصولات پتروشیمی

 

460

117

577

تجارت عمده فروشی

 

276

77

353

تجارت خرده فروشی

 

148

317

465

حمل و نقل

 

185

78

263

اطلاعات

 

62

45

108

امور مالی و بیمه

 

173

302

475

خدمات تخصصی، علمی و فنی

 

279

127

406

مدیریت شرکت ها و زیرمجموعه ها

 

350

26

376

خدمات اجرایی و مدیریت ضایعات

 

258

148

406

مراقبت های بهداشتی و آموزش

 

1

537

538

محل اقامت و خدمات غذا

 

28

80

108

سایر خدمات

 

60

292

353

دولت

 

65

228

293

کل- همه صنایع

811

2.626

2.500

5.935

منبع: Bureau of Labor Statistics and American Chemistry Council analysis

کارگران دانش

صنعت پتروشیمی یک موتور محرکه قوی از نوآوری و خلاقیت است، و این به دلیل پایه دانش و تخصص کارکنان این صنعت است. «کارگران دانش» واژه ای است که اولین بار توسط استاد رشته مدیریت، پیتر دراکر[1]، چندین دهه پیش ابداع شد. این واژه در مورد کارگرانی به کار برده می شود که مدرک دانشگاهی دارند یا دوره های آموزشی تخصصی دیده اند و به این دلیل وظیفه آنها توسعه یا بکارگیری دانش تخصصی در محل کار است.

در صنعت پتروشیمی بیش از 4 نفر از هر 10 کارمند موقعیت های شغلی اجرایی، فروش، خدمات فنی، تحقیق و توسعه و امور اداری دارند. دانشمندان و مهندسان نیز حدود یک دهم نیروی کار را در این صنعت تشکیل می دهند.

تحلیل شورای شیمی آمریکا از کارگران دانش اشتغال در این صنعت را به تفکیک ماهیت و نوع شغل (در مقابل سطح تحصیلات) طبقه بندی می کند. این موقعیت های شغلی با ویژگی های رقابتی تحلیلی، اطلاعاتی، سازماندهی، برنامه ریزی، رهبری، کنترل و فنی در زمره کارگران دانش محسوب می شوند.

باید این نکته را یادآور شویم که به دلیل تغییرات تعریفی، ممکن است که این نتایج مستقیما قابل مقایسه با تحلیل های قبلی نباشد. به دلیل اینکه داده های BLS میزان واقعی اشتغال را کمتر از حد پیش بینی می کنند ( و این محاسبه کمتر از تعداد واقعی در مشاغلی مانند مدیریت شرکت و خدمات فنی و حرفه ای صورت می گیرد)، سهم کارگران دانش احتمالا خیلی بیشتر از نتایج منعکس شده است.

جدول 3- ترکیب شغل/بخش در صنعت پتروشیمی، 2016 (هزار نفر)

بخش

کل صنعت پتروشیمی

محصولات داروئی

محصولات پتروشیمی به جز داروئی

مدیریت

9/71

9/33

0/38

مشاغل پشتیبانی از مدیریت

6/36

4/18

2/18

مهندسان شیمی

1/12

8/1

3/10

سایر مهندسان

0/26

7/10

3/15

دانشمندان علوم

5/16

4/15

2/1

شیمیدانان

5/29

5/16

0/13

متخصصان فناوری اطلاعات

2/13

3/7

9/5

سایر متخصصان

0/10

1/6

9/3

تکنسین ها و سایر حامیان فنی

4/57

6/26

8/30

بازاریابی و فروش

4/26

1/6

2/20

پشتیبانی فروش

6/78

6/24

0/54

کارگران دانش

7/379

7/167

0/212

کارگران دانش به عنوان درصدی از کل

47 %

59 %

40 %

ناظران

9/41

7/11

2/30

تجارت و مهارت

8/3

5/0

3/3

کارگران کارخانه

7/318

5/88

1/230

سایر

1/67

5/15

7/51

سایر کارگران

5/431

2/116

3/315

کل صنعت پتروشیمی

1/811

9/283

3/527

منبع: American Chemistry Council analysis based on Bureau of Labor Statistics

 [1] Peter Drucker


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی