120

چشم انداز روشن تولید محصولات شیمیایی در صنایع پایین دستی

(یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸) ۰۸:۰۰

بر اساس نتایج نظرسنجی که در اواخر سال 2018 توسط دیلویت انجام شده است، اکثر متخصصان حوزه نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی معتقدند که رونق این صنایع تداوم خواهد یافت و قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت در سال 2020 به طور متوسط در حدود 70 دلار آمریکا به ازای هر بشکه یا بیشتر خواهد بود.

در حالی که در گزارش نتایج نظرسنجی از متخصصان نفت، گاز و پتروشیمی که در 30 اکتبر سال [1]2018 منتشر شد، در حدود 72 درصد از متخصصان در این زمینه اتفاق نظر داشتند، متخصصان حوزه صنایع بالادستی کمتر از متخصصان حوزه های میان دستی، پایین دستی و پتروشیمی ادامه روند کنونی را پیش بینی می کنند.

جان انگلند، شریک تجاری شرکت نفت، گاز و پتروشیمی دیلویت و تاچ[2] در این باره معتقد است: «به نظر می رسد که صنعت پتروشیمی نسبت به سال گذشته در وضعیت بسیار بهتری به سر می برد.» وی افزود: «نشانه های مثبت از ادامه روند کنونی در همه بخش ها مشاهده شده است، اما چشم انداز صنایع پایین دستی و بخش تولید محصولات شیمیایی از سایر بخش ها روشن تر است. اکثر متخصصان صنایع بالادستی که مورد نظرسنجی قرار گرفته اند، روزهای روشنی را پیش روی این صنعت پیش بینی می کنند اما سعی می کنند به دلیل مشکلات موجود در مورد محدودیت های لوله گذاری، افزایش تنش های ژئوپلیتیکی و افزایش قیمت نفت که می تواند به افزایش هزینه ها منجر شود، نظر خود را با احتیاط مطرح می کنند. اگر رشد و بهبود را در گوشه ذهن خود نگه داریم، فناوری های دیجیتالی می توانند تبدیل عوامل حیاتی و مهم در بهبود بهره وری و سودآوری محسوب شده و باید به عنوان اهرمی برای کمک به کاهش هزینه های در حال افزایش، به دلیل افزایش قیمت نفت، به کار گرفته شوند.»

مهم ترین یافته های نظرسنجی مذکور  را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

·         حدود 41 درصد از پاسخ دهندگان، بر خلاف پیش بینی های سال گذشته روند صعودی را برای قیمت نفت خام پیش بینی می کنند و انتظار دارند که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت به طور متوسط در سال 2020 به 80 دلار آمریکا به ازای هر بشکه یا حتی بالاتر برسد، این قیمت تنها 5 درصد بالاتر از رقم سال قبل از آن خواهد بود.

·         بیش از 54 درصد از پاسخ دهندگان بر این باورند که قیمت گاز طبیعی هنری هاب در سال 2020 به طور متوسط 3.50 دلار آمریکا یا بیشتر به ازای هر واحد حرارتی بریتانیا (MMbtu) برسد، از این تعداد در حدود 35 درصد معتقدند که قیمت گاز طبیعی در حدود 4 دلار آمریکا یا بیشتر به ازای هر واحد حرارتی بریتانیا باشد.

·         تقریبا بیش از نیمی از کسانی که در هر یک از چهار بخش بالادستی، میان دستی، پایین دستی و صنعت پتروشیمی- مورد نظرسنجی قرار گرفته اند، انتظار دارند که در سال پیش رو مخارج سرمایه افزایش یابد. بخش های پایین دستی و پتروشیمی در این رابطه بیشترین سطح اطمینان در مورد افزایش مخارج یعنی به ترتیب 64 درصد و 67 درصد را به خود اختصاص داده اند.

·         برای شرکت های فعال در صنایع بالادستی، راه حل های دیجیتال اکنون به طور مساوی در بهبود ساختار هزینه ها موثر در نظر گرفته می شوند زیرا به خوبی بهره وری را افزایش می دهند.

صنایع بالادستی

نتایج نظرسنجی حاکی از این است که صنایع بالادستی در میان صنایعی جا می گیرد که جایگاه خود را حفظ می کند و کسب و کار خود را رونق می بخشد. چالش مشترک در این صنعت این است که اگر در واقع قیمت کالاها و سطح فعالیت ها افزایش یابد باید هزینه ها و کارایی های حرکت از کوتاه مدت به میان مدت مدیریت شود.

·         در حدود نیمی از پاسخ دهندگان انتظار دارند که مخارج مربوط به گسترش تجهیزات یا نیروی کار افزایش یابد.

·         حفظ یا افزایش تولید بالاترین اولویت را دارد (39 درصد)، پس از آن کاهش یا تنظیم هزینه های عمومی و اجرایی در اولویت بعدی قرار دارد (30 درصد)، انتقال اجباری (29 درصد) و کاهش مخارج سرمایه ای مشترکا در اولویت سوم (29 درصد) قرار دارند.

·         اکثر پاسخ دهندگان (62 درصد) معتقدند که 20 تا 60 درصد از کاهش هزینه ها کوتاه مدت یا چرخه ای هستند.

صنایع میان دستی

چشم انداز مخارج سرمایه ای و سرمایه گذاری برای شرکت های فعال در صنایع میان دستی در سال جاری از همه مثبت تر بوده است که نشان دهنده بهبود قیمت ها، پیش بینی ثبات و افزایش میزان صادرات ایالات متحده آمریکا در این صنایع است.

·         اکثر پاسخ دهندگان نظرسنجی سال 2018 (71 درصد) انتظار دارند که مخارج سرمایه ای در صنایع میان دستی رشد کند، یعنی به بالاتر از 34 درصد در سال 2017 برسد.

·         منطقه خلیج ساحلی، که شرکت پرمیان[1] در افزایش تولید در آن پیشرو است، به عنوان یک فرصت طلایی توسط اکثر پاسخ دهندگان (62 درصد) معرفی شده است.

·         کنترل هزینه ها و تقویت روند فرآیندها از نظر متخصصان از عوامل کلیدی رشد در این صنایع است. اگرچه، بزرگترین چالش های صنایع میان دستی عبارتند از هزینه ها (40 درصد)، موارد عملیاتی (39 درصد) و موضوعات محیط زیستی (37 درصد).

صنایع پایین دستی

اکثر شرکت های فعال در صنایع پایین دستی که مورد نظر سنجی قرار گرفته اند چشم انداز روشنی را برای این صنایع متصور بوده و رشد متوسط و افزایش حاشیه سود، صادرات و مخارج سرمایه ای را برای آن پیش بینی کرده اند.

·         پالایشگران انتظار دارند که حاشیه سود پالایشگاه ها در سال 2019 به شدت افزایش یافته و به طور متوسط به 15.39 دلار آمریکا به ازای هر بشکه برسد، که این رقم نسبت به رقم 13.20 دلار آمریکا در سال 2017 بالاتر است.

·         بزرگترین چالش های پیش روی این صنعت از نظر پاسخ دهندگان موضوعات محیط زیستی (38 درصد)، هزینه ها (34 درصد) و موضوعات مربوط به مجوز (31 درصد) بوده است.

·         درصد نسبتا اندکی (28 درصد) بر این باور بوده اند که خصوصیات سوخت یا دستورالعمل های اجباری در مورد سوخت های زیستی از چالش های پیش روی این صنایع هستند.

صنعت تولید محصولات شیمیایی

انتظار می رود که صنعت تولید محصولات پتروشیمی با تمرکز بر روی نوآوری و فناوری های دیجیتالی با چالش های پیش رو مواجه شده و بیشترین پتانسیل را برای ثبات داشته باشد. برخی از اظهار نظرها مخالف معیارهای اصلی به نظر می رسند:

·         بیش از نیمی (56 درصد) از پاسخ دهندگان معتقدند که ایالات متحده آمریکا منطقه ای است که بیشترین رشد را تجربه خواهد کرد با این وجود، چین همچنان بیشترین رشد را از نظر تولید محصولات شیمیایی در بین مناطق جهان خواهد داشت.

·         شش نفر از 10 نفر پاسخ دهنده انتظار دارند که ادغام و خرید شرکت های کوچک توسط شرکت های بزرگ در سال 2019 افزایش یابد، در حالی که ارزش یابی ها در بالاترین سطح خود در تاریخ قرار دارد.

·         تقریبا همه (85 درصد) فکر می کنند که این صنعت به طور متوسط یا بسیار زیاد از نظر دیجیتالی به بلوغ رسیده است، اگرچه نسبت به سایر صنایع از نظر بلوغ دیجیتالی عقب مانده است.[1] Permian[1] 2018 Oil, Gas & Chemicals Executive survey

[2] John England, partner, oil, gas, and chemicals, Deloitte & Touche LLP


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی