122

اهداف توسعه پایدار و نقشه راه آن

(شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸) ۰۸:۰۰

اهداف توسعه پایدار چه هستند؟

سازمان ملل متحد در سال 2015 مجموعه ای از اهداف را به منظور کاهش فقر، حفظ زمین و کامیابی برای همه طراحی کرد. هر یک از این 17 هدف از اهداف توسعه پایدار[1] (SDGs) خود شامل اهداف خاصی است که باید تا سال 2030 برآورده شوند. دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) تلاش همه جانبه دولت ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی، نهادها و افراد حقیقی را می طلبد.

اهداف توسعه پایدار (SDGs) چه منافعی برای کسب و کارها به همراه دارد؟

برای دولت ها در زمینه به کارگیری اهداف توسعه پایدار (SDGs) وظایفی در نظر گرفته شده است، اگرچه این اهداف به نحوی طراحی شده اند که بدون مشارکت مستقیم و قوی بخش خصوصی راه به جایی نخواهند برد. کسب و کارها نقش مهمی در کمک به فهم اهداف توسعه پایدار (SDGs)، به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، منبع تامین مالی و عامل شکل دهی فناوری و نوآوری دارند.

اگر شرکت ها خود را با اهداف توسعه پایدار (SDGs) هماهنگ کنند منافع بسیاری به دست خواهند آورد. این اهداف یک چارچوب بین بخشی جهانی را فراهم می کنند که می تواند مهم ترین نیازهای بشر را در قالب راه حل های کسب و کار مطرح کنند. شرکت هایی که قادر باشند محصولات و خدمات مشمول توسعه پایدار را ارائه کنند، می توانند از فرصت های بازار بسیاری بهره مند شوند.

گزارش کسب و کار بهتر، دنیای بهتر که توسط کمیسیون توسعه پایدار و کسب و کار تهیه شده است، به این موضوع اشاره می کند که اگر اهداف توسعه پایدار (SDGs) تا سال 2030 به طور موفقیت آمیز به کار گرفته شود، می تواند ارزش بازاری بالغ بر 12 تریلیون دلار آمریکا را ایجاد کند که این فرآیند منجر به ایجاد 380 میلیون موقعیت شغلی جدید خواهد شد.

اهداف توسعه پایدار (SDGs) همچنین می توانند به شرکت ها برای تحلیل و پوشش ریسک های عملیاتی و قانونی کمک کند و به این ترتیب یک گواهی نامه معتبر را برای اقدام ارائه کند.

نقشه راه اهداف توسعه پایدار (SDGs) برای بخش پتروشیمی چه منافعی در بر خواهد داشت؟

اهداف توسعه پایدار (SDGs) الهام بخش، قابل انتقال به همه بخش ها و جهان شمول هستند. این اهداف تنها از طریق تغییرات چشمگیر به نتیجه نخواهد رسید و از همه بازیگران صنعت می خواهد که فراتر از اهداف کسب و کار خود حرکت کنند تا بتوانند با چالش های پیچیده اجتماعی و محیط زیستی مقابله کنند. درک این اهداف و رمزگشایی از فرصت های بالقوه ای که می توانند ایجاد کنند فراتر از دستاوردهای هر یک از این سازمان هاست و بنابراین به دنبال اشکال جدیدی از نوآوری در مشارکت است.

از نقطه نظر یک بنگاه اقتصادی، اهداف توسعه پایدار (SDGs) هم شامل فرصت و هم شامل تهدید است. درک صحیح از فرصت های ایجاد شده توسط اهداف توسعه پایدار (SDGs) و مدیریت موثر ریسک های احتمالی نیازمند تغییرات نوآورانه و قابل تبدیل است که بتوانند تلاش در همه بخش های صنعت را ترغیب نمایند.

بر این اساس گزارش کسب و کار بهتر، دنیای بهتر بر اهمیت ترسیم جزئیات نقشه راه بخش های مختلف تاکید می کند تا بدین ترتیب صنایع خاص را در حرکت به سمت توسعه پایدار همگام با اهداف توسعه پایدار (SDGs) راهنمایی و حمایت کند.

نقشه راه اهداف توسعه پایدار (SDGs) برای بخش پتروشیمی، با درک کامل این توصیه ها، نوآوری است که توسط شرکت ها برتر پتروشیمی جهان و انجمن های فعال صنعت هدایت می شود، و توسط شورای کسب و کار جهانی برای توسعه پایدار (WBCSD) حمایت می شود تا پتانسیل های این صنعت را توضیح دهد، بسازد و نهایتا آنها را ایجاد نماید و نوآوری هایی را به وجود آورد که به فهم اهداف توسعه پایدار کمک کند.

این نقشه راه زمینه هایی را مشخص می کند که در آنها اهداف توسعه پایدار (SDGs) بیشترین تاثیر را خواهند داشت و فرصت های کلیدی و مسیر حرکت به سمت سال 2030 را شناسایی و راه رسیدن به آنها را هموار خواهد کرد. این نقشه راه همچنین از این نظر حائز اهمیت است که ابزارهایی را فراهم خواهد آورد که برقراری ارتباط با شرکای احتمالی را در همه بخش ها تسهیل کرده و سهامداران اصلی در فعالیت های نوآورانه را ترغیب به افزایش میزان سرمایه گذاری خواهد کرد.

روش و رویکرد نقشه راه اهداف توسعه پایدار

به منظور توسعه این نقشه راه، 9 شرکت برتر پتروشیمی و دو انجمن فعال در صنعت یک کارگروه را تشکیل داده اند که توسط شورای کسب و کار جهانی برای توسعه پایدار (WBCSD) مورد حمایت قرار    میگیرد. این کارگروه نقش رهبری را در هدایت و تسویه یک چارچوب سه مرحله ای به عهده گرفته است. این کارگروه به صورت مشترک و با همکاری متخصصان خارج از صنعت این سه مرحله را به شکل زیر تبیین کرده اند:

چشم اندازهای نقشه راه در همه سطوح جاری اهداف توسعه پایدار در همه بخش های صنعت پتروشیمی از نظر اهداف تعریف شده در سرتاسر زنجیره ارزش و شناسایی اولویت های اهداف توسعه پایدار برای این بخش ها.

تصویرسازی مفهومی از جایی که این بخش می تواند به طور جمعی بیشترین مشارکت موثر را در رسیدن به اهداف توسعه پایدار ایفا کند و شناسایی تاثیرات کلیدی فرصت ها برای حرکت به سمت پیشرفت مفهومی به سمت اهداف توسعه پایدار.

برنامه ریزی برای مجموعه ای از اقدامات کلیدی که صنعت باید در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیگیری کند با نگاه به این موضوع که این تاثیرات مسیر حرکت به سمت اهداف سال 2030 را تسهیل خواهد کرد.

صنعت پتروشیمی و اهداف توسعه پایدار

چگونه صنعت پتروشیمی می تواند به اهداف توسعه پایدار کمک کند؟

صنعت پتروشیمی یک صنعت جهانی 4 تریلیون دلاری است که 20 میلیون نفر را به طور مستقیم و غیرمستقیم استخدام کرده است. دنیای امروز از غذایی که می خوریم، مسیری که در آن مسافرت میکنیم، لباس هایی که می پوشیم و فناوری هایی که به کار می بریم همگی به محصولات صنعت پتروشیمی وابسته هستند.

صنعت پتروشیمی از طریق تولید، مصرف و مدیریت مسوولانه محصولات پتروشیمی می تواند اهداف توسعه پایدار را مورد حمایت قرار دهد و این کار را می تواند از طریق تولید محصولات نوآورانه و اقداماتی که تاثیرات منفی این محصولات را به حداقل می رساند، حمایت از محیط زیست، بهبود پیشرفت های اجتماعی و حمایت از رشد اقتصادی انجام دهد. بسیاری از این دغدغه ها پیشتر نیز در برنامه مراقبت مسوولانه از اهداف صنعت پتروشیمی آورده شده است.

قرار است نقشه راه اهداف توسعه پایدار توضیح دهد که صنعت پتروشیمی چگونه می تواند در دستیابی به این اهداف از طریق مدیریت موثر عواقب فعالیت های خود، همکاری با سایرین به منظور تقویت ظرفیت های موجود در زنجیره ارزش، و هماهنگ کردن تخصص و نوآوری برای رمزگشایی از فرصت های کسب و کار جدید  کمک کند که ضمنا در راستای اهداف تعریف شده برای توسعه پایدار نیز باشد. این مهم مستلزم این است که اقداماتی در دستور کار قرار گیرند که تاثیرات منفی را به حداقل و تاثیرات مثبت را به حداکثر برسانند.

صنعت پتروشیمی در مقیاس کلان عرضه کننده نهاده های مورد نیاز در سایر صنایع است. به همین دلیل این نقشه راه چشم انداز خسته کننده ای نخواهد داشت، اما در عوض زمینه هایی را توضیح خواهد داد که صنعت پتروشیمی می تواند تاثیر قابل توجه و منحصر به فردی در رسیدن به این اهداف داشته باشد.[1] Sustainable Development Goals (SDGs)


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی