122

متغیرهای اقتصادی چگونه صنعت پتروشیمی را تا سال 2050 تحت تاثیر قرار می‌دهند؟

(شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸) ۰۸:۰۰

گزارش حاضر بخش سوم از نتایج یک مطالعه دلفی در مورد آینده صنعت پتروشیمی اروپا تا سال 2050 است.

این مطالعه توسط موسسه آینده پژوهی کپنهاک (CIFS)[1] و به سفارش انجمن صنعت پتروشیمی اروپا (Cefic)[2] در سال 2018 انجام شده است. کسانی که در این نظرسنجی دلفی شرکت کرده اند حدود 195 نفر از متخصصان صنعت پتروشیمی و نیز سایر صنایع و نیز 92 نفر از دانشگاهیان و افراد عادی بوده اند. پنل انتخابی به خوبی در مطالعه دلفی مشارکت کردند تا جایی که بیش از 1300 نظر مختلف علاوه بر سوالات ضبط شده است.

هدف این مطالعه این بوده است که دیدگاه های متخصصان در مورد انتظارات مربوط به توسعه آتی در اقتصاد، مسایل ژئوپلیتیکی، جامعه، فناوری و محیط زیست جمع آوری شود. بر اساس فروض انتخابی در حدود 90 سوال مطرح شد که این سوالات به صورت آنلاین در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت. نتایج به دست آمده در راستای فروض در نظر گرفته شده بود و این در مورد 67 درصد از سوالات صادق بود.

در این قسمت از گزارش تاثیر متغیرهای اقتصادی بر رفتار فعالان صنعت پتروشیمی از نظر پاسخ دهندگان تا سال 2050 مورد بررسی قرار گرفته است. مضمون اولین سوال مورد بررسی در این قسمت این است که: «چگونه فضای قانونگذاری در اروپا رفتار شرکت های پتروشیمی اروپا در مورد سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار می دهد؟»

نحوه پاسخ دهی به این سوال را در نمودار 1 مشاهده می کنید. این سوال یکی دیگر از سوالاتی است که پاسخ متخصصان صنعت پتروشیمی و سایر صنایع متفاوت است. متخصصان سایر صنایع اکثرا بر این باور بوده اند که فضای قانونگذاری موجود در اروپا باعث ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران می شود. در حالی که کمتر از نیمی از متخصصان صنعت پتروشیمی چنین اعتقادی داشته اند.

نمودار 1- تاثیر فضای قانونگذاری در اروپا بر رفتار سرمایه گذاری شرکت های پتروشیمی اروپا

جهان

منبع: European Chemical Industry Council (Cefic)

در سوال بعدی از پرسش شوندگان خواسته شده است نا نظر خود را در مورد این گزاره مطرح کنند: «چگونه فضای قانونگذاری در اروپا رفتار شرکت های پتروشیمی اروپا را در مورد مزیت پیشرو بودن تحت تاثیر قرار می دهد؟»

نمودار 2- تاثیر فضای قانونگذاری در اروپا بر انگیزه های پیشر بودن در اروپا

جهان

منبع: European Chemical Industry Council (Cefic)

همانطور که در نمودار 2 مشاهده می کنید متخصصان صنعت پتروشیمی در این مورد که آیا فضای قانونگذاری در اروپا مزیتی برای پیشرو بودن شرکت ها ایجاد می کند یا خیر به توافق نرسیده اند.

تحلیل نکاتی که در مورد این سوال مطرح شده است حاکی از این است که حتی کسانی که معتقد بوده اند که این قوانین مزیت خاصی برای پیشرو بودن ایجاد می کند، بر این باورند که اگر این قوانین نقش حمایتی نداشته باشند در واقع فقط عدم مزیت ایجاد می کنند.

مضمون سوال بعدی این است که «چگونه فضای قانونگذاری در اروپا رفتار شرکت های پتروشیمی اروپا را در مورد شفافیت در مورد محتوای محصولات شیمیایی را تخت تاثیر قرار می دهد؟»

نمودار 3- تاثیر فضای قانونگذاری بر رفتار شرکت های پتروشیمی در مورد شفافیت در مورد محتوای محصولات شیمیایی

جهان

منبع: European Chemical Industry Council (Cefic)

همان گونه که در نمودار 3 مشاهده می کنید، پاسخ دهندگان با قطعیت اذعان داشته اند که فضای قانونگذاری در اروپا باعث افزایش شفافیت در مورد محتوای محصولات شیمیایی می شود.

نکته ای که برخی از پاسخ دهندگان مطرح کرده اند این است که باید مصرف کنندگان تا چه حد قادرند هزینه های ناشی از این شفافیت را بپردازند.

در سوال چهارم از پرسش شوندگان خواسته شده است که نظر خود را در مورد این گزاره مطرح کنند: «افزایش سطح اتوماسیون تا سال 2050 باعث کاهش 50 تا 60 درصدی مشاغل می شود.»

نمودار 4- افزایش سطح اتوماسیون باعث کاهش 50 تا 60 درصدی مشاغل می شود

جهان

منبع: European Chemical Industry Council (Cefic)

در پنل دلفی اتفاق نظر در مورد تاثیر اتوماسیون بر کاهش مشاغل وجود داشت. همانطور که در نمودار 4 مشاهده می کنید حدود 70 درصد پاسخ دهندگان بر این باورند که افزایش سطح اتوماسیون باعث کاهش میزان اشتغال در صنعت پتروشیمی می شود.

برخی البته این نکته را مطرح کرده اند که ممکن است در این صورت مشاغل جدیدی نیز ایجاد شود. برخی هم گفته اند که با افزایش سطح اتوماسیون باید آموزش نیروی انسانی نیز جدی تر گرفته شود تا آنها بتوانند خود را با تغییرات جدید هماهنگ کنند.

در سوال بعدی از پرسش شوندگان پرسیده شده است که «اتحادیه اروپا از چه معیارهایی برای سنجش  تغییرات اجتماعی استفاده خواهد کرد؟»

نمودار 5- اتحادیه اروپا از چه معیارهایی برای سنجش تغییرات اجتماعی استفاده خواهد کرد

جهان

منبع: European Chemical Industry Council (Cefic)

پاسخ دهندگان باید از میان گزینه های زیر گزینه های مورد نظر خود را انتخاب کرده اند، با این توضیح که هر کدام از پاشخ دهندگان می توانسته اند بیش از یک گزینه را نتخاب کنند.

تقویت آموزش نیروی انسانی

افزایش بازتوزیع درآمد

تنظیم مقررات برای توزیع کلی تر حجم نیروی کار

همانطور که در نمودار 5 مشاهده می شود 5/81 از پاسخ دهندگان بهبود آموزش را عامل اصلی در سنجش تغییرات اجتماعی اعلام کرده اند.

سوال بعدی با این مضمون طراحی شده است: «در یک دنیای دیجیتالی، آیا صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا نسبت به الان تعداد بیشتری نیروی کار استخدام خواهد کرد؟»

نمودار 6- میزان اشتغال در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا در عصر دیجیتالی

جهان

منبع: European Chemical Industry Council (Cefic)

همان طور که در نمودار 6 به تصویر کشیده شده است، متخصصان صنعت پتروشیمی بر این باورند که تا سال 2050 تعداد نیروهای استخدام شده در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا تا سال 2050 به طور خالص کاهش می یابد.

این نتیجه گیری حاکی از این است که در چنین شرایطی استراتژی های جدید استخدام، توسعه نیروی انسانی و استخدام نیروی کار برای مشاغل تخصصی باید مدنظر قرار گیرد.

در سوال بعدی که در ارتباط با سوال ششم طراحی شده است از پرسش شوندگان پرسیده شده است که «آیا در عصر دیجیتالی، ویژگی های مشاغل مورد نیاز با عصر حاضر متفاوت خواهد بود؟»

همانگونه که در نمودار 7 ملاحظه می کنید متخصصان صنعت پتروشیمی در این باره متفق القول بوده اند که در سال 2050 ویژگی های مشاغل مورد نیاز در صنعت پتروشیمی با عصر حاضر تفاوت های چشمگیری خواهد داشت.

نمودار 7- آیا ویژگی های مشاغل مورد نیاز در صنعت پتروشیمی در عصر دیجیتالی با عصر حاضر متفاوت خواهد بود؟

جهان

منبع: European Chemical Industry Council (Cefic)

متخصصان در پاسخ به این سول این بحث را مطرح کرده اند که مشاغل بیشتر به سمت صنایع بالادستی حرکت خواهند کرد یا به سمت صنایع پایین دستی؛ سرنوشت آنها بیشتر توسط سیاستگذاران تعیین خواهد شد یا توسط نیروهای درونی سازمان و همچنین در مورد حرکت جغرافیایی نیروی کار نیز بحث کرده اند.

اکثرا بر این باورند که مشاغل مربوط به تعمیر و نگهداری و مشاغل یقه آبی ها بیشتر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.[1] Copenhagen Institute of Futures Studies (CIFS)

[2] European Chemical Industry Council (Cefic)


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی