134

مخارج مربوط به حفاظت از محیط زیست، بهداشت و ایمنی در صنعت پتروشیمی آمریکا

(یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹) ۰۸:۰۰

در سال های اخیر، مخارج مربوط به حفاظت از محیط زیست، بهداشت و ایمنی (EH&S) به عنوان بخشی از هزینه های حمل و نقل کاهش یافته است، که عمدتا به دلیل افزایش بسیار سریع درآمدهاست.

علاوه بر این، تاثیرات منحنی یادگیری نیز نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کند. از سال 1970 شاهد هزینه های ناخالص عملیاتی سالانه (استهلاک، نیروی کار، مواد اولیه و نهاده ها، خدمات و غیره) به منظور کاهش و کنترل امکانات تولیدی بوده است.

علاوه بر این، فعالیت های مربوط به کاهش آلودگی در انتهای پروسه تولید در شرکت های پتروشیمی نیز بخش قابل توجهی از هزینه سرمایه گذاری بر روی ضایعات خطرناک کارخانه های تولیدی را در بر می گیرد.

نمودار 1- مخارج مربوط به محیط زیست، بهداشت و ایمنی در بخش های تولید مواد شیمیایی پایه و تخصصی ایالات متحده آمریکا

منبع: Guide to the Business of Chemistry 2019

محیط زیست

در طول چند دهه گذشته، صنعت پتروشیمی برنامه سازنده و گسترده ای را برای کاهش انتشار انواع آلاینده ها که هوا، آب و زمین را آلوده می کنند را شروع کرده است. اقدامات صنعت پتروشیمی برای حفاظت از محیط زیست ضرورت انجام سرمایه گذاری ها برای کاهش آلودگی و کنترل آن را ایجاب کرده است که مجموع این هزینه ها از سال 1970 تاکنون بالغ بر ده ها میلیارد دلار آمریکا بوده است.

نمودار 2- مخارج مربوط به محیط زیست، بهداشت و ایمنی به تفکیک نوع مخارج

محیط زیست

منبع: Guide to the Business of Chemistry 2019

عملکرد صنعت پتروشیمی در حفاظت از محیط زیست

حفاظت از محیط زیست برای دهه ها یکی از اولویت های ملی در ایالات متحده آمریکا بوده است. برنامه های دولتی و صنعتی متعددی وجود دارد که تمرکز آنها بر روی حمایت از محیط زیست و بهداشت و سلامت است. یکی از این برنامه ها برنامه ابداعی کاهش انتشار مواد سمی (TRI) است.

برنامه ابداعی کاهش انتشار مواد سمی (TRI)، که در سال 1986 توسط آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) آغاز شد، روند انتشار برخی از مواد شیمیایی سمی را پیگیری می کند که ممکن است برای سلامت انسان و محیط زیست خطرناک باشند. بخش های مختلف صنعت پتروشیمی در ایالات متحده آمریکا باید به صورت سالانه اعلام کنند که چه میزان از هر یک از مواد شیمیایی در محیط زیست منتشر شده اند یا این که چه مقداری از آنها از طریق بازیافت مورد استفاده مجدد قرار گرفته اند (انتشار مواد شیمیایی به این معنی است که این مواد در هوا، آب یا برخی از اشکال زمین منتشر شده اند).

از دهه 1980 تاکنون، میزان کل انتشار مواد سمی اصلی در هوا به شدت کاهش یافته است. به طور همزمان، تولید ناخالص داخلی سرانه و واقعی (که برای تورم نیز تعدیل شده است) در ایالات متحده آمریکا افزایش یافته است.

از آنجایی که تبدیل مواد اولیه به محصول با استفاده از سایر صنایع نیز می تواند تولیدکننده انواع آلودگی شود، برای صنایع پایه مانند مواد شیمیایی مقررات و قوانین بسیار سفت و سختی وضع شده است، مخصوصا در مواردی که به محیط زیست مربوط می شوند. صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی یکی از بخش های صنعتی است که باید داده ها و آمار خود را به برنامه ابداعی کاهش انتشار مواد سمی (TRI) اعلام کند.

بر این اساس به جرات می توان گفت که امروزه عملکرد محیط زیستی صنعت پتروشیمی در کاهش میزان انتشار آلاینده ها و مواد سمی کاهش بسیاری یافته است. روند نزولی بلندمدت در انتشار مواد شیمیایی اصلی توسط صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی یکی از شواهدی است که بر اساس آن عملکرد این صنعت در زمینه حفاظت از محیط زیست بهبود چشمگیری یافته است. علاوه بر این، انتشار مواد سمی و آلاینده های هوا در مورد مواد سمی اصلی به شدت کاهش پیدا کرده است، در حالی میزان تولید محصولات پتروشیمی و شیمیایی بسیار زیاد شده است. جدولی که در ادامه می بینید میزان انتشار کل آلاینده ها، و همچنین انتشار مواد سمی از صنعت پتروشیمی در هوا را نشان می دهد. در مورد همه معیارها، کسب و کار صنعت پتروشیمی در مجموع سهم بسیار اندکی از کل آلاینده ها دارد.

جدول1- معیارهای اصلی آلایندگی: خلاصه ای از پیشرفت های حاصله

محیط زیست

منبع: Environmental Protection Agency

نمودار های 3 و 4 به ترتیب پیشرفت های محیط زیستی با در نظر گرفتن مسایل اقتصادی و رشد جمعیت در ایالات متحده آمریکا و پیشرفت های محیط زیستی و تولید در صنعت پتروشیمی ایالات متحده آمریکا را نشان می دهند.

همانطور که در نمودار 3 مشاهده می شود، از سال 1988 تا سال 2018 با وجود اینکه جمعیت و تولید ناخالص داخلی واقعی هر دو همواره در حال افزایش بوده اند، اما انتشار مواد شیمیایی و سمی اصلی و نیز موارد مربوط به برنامه ابداعی کاهش انتشار مواد سمی (TRI) همواره در حال کاهش بوده اند.

نمودار 3- پیشرفت های محیط زیستی با در نظر گرفتن مسایل اقتصادی و رشد جمعیت در ایالات متحده آمریکا

محیط زیست

منبع: Guide to the Business of Chemistry 2019

 

در نمودار 4 نیز ملاحظه می شود که به رغم افزایش تولیدات صنعتی در دوره زمانی بین سال های 1988 تا 2018، انتشار مواد شیمیایی و سمی اصلی و نیز موارد مربوط به برنامه ابداعی کاهش انتشار مواد سمی (TRI) همواره در حال کاهش بوده اند.

نمودار 4- پیشرفت های محیط زیستی و تولید در صنعت پتروشیمی ایالات متحده آمریکا

محیط زیست

منبع: Guide to the Business of Chemistry 2019

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی