136

ارزیابی عملکرد صنعت پتروشیمی آمریکا: قیمت گذاری، حمل و نقل و عملکرد مالی

(شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹) ۰۸:۰۰

دفتر آمار نیروی کار (BLS) داده های مربوط به قیمت های داخلی را برای گستره وسیعی از کالاها و خدمات جمع آوری می کند، داده هایی که توسط تولیدکنندگان ارائه می شوند.

 

معمولا به این داده ها شاخص قیمتی تولیدکننده یا PPI گفته می شود. این قیمت ها بنسبت کیفیت تعدیل می شوند و پرداخت های انتقالی داخل شرکت را نیز در بر می گیرند؛ اما مالیات بر فروش و مالیات غیرمستقیم در محاسبه آنها لحاظ نمی شوند.

این شاخ ص ها درآمد خالص تولیدکننده را نسبت به سطح آن در سال پایه اندازه گیری می کنند. شورای شیمی آمریکا (ACC) به منظور قابل مقایسه کردن این داده ها با داده های FRB سال پایه را در این محاسبات تغییر داده و سال 2012 را ب عنوان سال پایه درنظر گرفته است. دفتر آمار نیروی کار (BLS)، داده های مربوط به شاخص های صادرات و واردات را نیز جمع آوری و منتشر می کند. شورای شیمی آمریکا سال پایه این داده ها را تغییر داده و داده های سال 2012 را نیز محاسبه می کند.

جدول 1- شاخص های قیمتی تولیدکننده، 2018- 2014

جهان

منبع: Bureau of Labor Statistics, American Chemistry Council analysis

  ارزش محموله ها

صنعت پتروشیمی یکی از بزرگترین نهادهای تولیدی در ایالات متحده آمریکا- علاوه بر بخش های عمده از صدها زیرمجموعه تشکیل می شود. حجم کل مواد شیمیایی تولید شده در ایالات متحده آمریکا بیش از 1 میلیارد تن است. ارزش این صنعت بر اساس ارزش محموله های این صنعت اندازه گیری می شود که توسط دفتر آمار ارئه می شوند.

ارزش محموله ها در واقع ارزش اسمی محصولات حمل شده در بنگاه های تولیدی یا کارخانه ها است؛ این آمار بر اساس تغییرات قیمتی تعدیل نشده اند. توجه داشته باشید که این داده ها بر اساس داده های تعدیل شده سالانه گزارش شده اند و با داده های ماهانه فرق دارند.

جدول 2- محموله های حمل شده با کشتی در صنعت پتروشیمی به تفکیک زیربخش ها، 2018- 2014

جهان

منبع: Bureau of the Census (from the ASM-1 report)

 

نمودار 1- محموله های حمل شده با کشتی در صنعت پتروشیمی به تفکیک زیربخش ها، 2018- 2014

جهان

منبع: American Chemistry Council, Bureau of the Census

عملکرد مالی صنعت پتروشیمی آمریکا

راه های بسیاری برای ارزیابی سلامت مالی یک صنعت وجود دارد که معمولا از معیارهای استخراج شده از صورت های مالی مربوط به درآمد، دارایی ها و بدهی ها استفاده می کنند. نسبت ها معمولا بر اساس شرکت محاسبه می شوند: یعنی به منظور برآوردهای آماری هر یک از شرکت های پتروشیمی در یک گروه صنعت طبقه بندی شده اند که این دسته بندی بر اساس بزرگترین زیربخش صنعت صورت می گیرد.

در نتیجه داده های مربوط به «شرکت» ممکن است درآمدهای ناشی از فعالیت کسب و کارهای غیرشیمیایی را شامل شود که توسط شرکت های پتروشیمی به عنوان شرکت های مواد شیمیایی پایه دسته بندی شده اند. از سوی دیگر، عملیات شیمیایی شرکت های که به عنوان شرکت های شیمیایی ثبت نشده اند، در این آمار لحاظ نمی شود.

جدول 3- مواد شیمیایی: معیارهای منتخب عملکرد مالی، سال 2018

جهان

منبع:  American Chemistry Council, based on Bureau of the Census

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی