139

ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی شهری – چارچوبی برای ادغام شاخص اجتماعی – اقتصادی، فیزیکی و سیاسی در تحلیل سهم آسیب پذیری - قسمت دوم

(شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹) ۰۸:۰۰

بخش 3 حوزه مورد مطالعه است که شرح کاملی از مناطق BTH را ارائه می دهد.

   

3. حوزه مطالعه

منطقه (36°01° N - 42°3iN, 113°04. E - 119°53.E) BTH از دو شهرداری پکن و تیانجین و 11 شهر استان هبی یعنی باودینگ، لانگفنگ، تنگشان،هاندان، خینگتای، قینهوانگدو، کانگژو،هنگشویی، چنگده، ژانگجیاکو،اند شیجیاژوانگ (ژو و همکاران.، 2018) تشکیل شده است. به طور معمول ، منطقه BTH دارای آب و هوای معتدل موسمی قاره ای با تابستانهای گرم و بارانی و زمستانهای سرد و خشک است. این منطقه دارای مساحت 218،000 متر مربع و 110 میلیون نفر جمعیت است. علاوه بر این ، تولید ناخالص داخلی آن (GDP) در سال 2016 به 1.06 تریلیون دلار آمریکا رسیده است و 9.25٪ تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد. منطقه BTH هسته اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی چین است.به عنوان نیرو محرکه توسعه چین ، منطقه BTH با خشکسالی شدید شهری و کمبود آب روبرو است (سان ، پان ، گو ، لو ، و وانگ ،2018). متوسط بارش سالانه در منطقه 528 میلی متر است. متوسط سرانه منابع آب 218 مترمکعب است که فقط یک نهم از میانگین ملی است. از سال 1990 ، منطقه BTH از خشکسالی رنج می برد که برخی از آنها با درجه گسترده و پوشش گسترده (1992 ، 1993 ، 1997 ، 2000 و 2014) رخ داده است. علاوه بر این ، با توجه به افزایش تقاضای آب که عمدتا ناشی از رشد اقتصادی و گسترش جمعیت است ، منابع آب در منطقه شهر BTHبیش از حد مورد بهره برداری قرار گرفته است. میزان بهره برداری از آب های زیرزمینی کم عمق 130٪بوده و میزان آب ورودی به دریا از 240 میلیارد متر مکعب در دهه 1950 به 40 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. با ترکیب تغییرات آب و هوا و فعالیت های انسانی ، کل منابع آب سالانه از 291 بیلیون متر مکعب در سالهای 1956-1979 به 166 بیلیون متر مکعب در سالهای 2001 تا 2010 کاهش یافته است. دولت متوجه شده است که مسئله آب مهمترین مشکل برای توسعه پایدار و هماهنگ منطقه BTH است. تعداد کل سیاستهای تنظیم محیط زیست در پکن ، تیانجین و هبی (1633 ، 99 و 284) به ترتیب در طول سالهای 2003-2014  است (ژانگ ، ژانگ ، ژانگ ، و لی ، 2019). و منطقه BTH الگوی یکپارچه تخصیص منابع آب را تحت عنوان استراتژی "طرح کلی برای توسعه هماهنگ پکن ، تیانجین و هبی" اجرا کرده است، به ویژه در پاسخ به خشکسالی ، دولت همچنین سیاست های مربوطه را معرفی کرده است. سیاست های مدیریت خشکسالی در 13 شهر که توسط دولت ها صادر شده است بر جلوگیری و نجات بلایای هواشناسی ، تقاضای آب (تولید ناخالص داخلی ، آموزش ، هزینه آب و مالیات) و مدیریت مخازن تمرکز دارد. با توجه به تعداد محدودی از سیاست های اعلام شده قبل از سال 2008 و داده های مربوط به شهر ، این مقاله تنها از سال 2009 تا 2016 سیاست های مدیریت خشکسالی و منابع آب استان پکن ، تیانجین و هایبی را جمع آوری کرده است. در طی این 8 سال تعداد کل سیاست های تنظیم خشکسالی در پکن ، تیانجین و هبی به ترتیب 1201 ، 81 و 355 هستند. با ترکیبی از ویژگی های شهر ، 13 شهر تمام دستورات امدادی بلایای طبیعی ، برنامه آزمایشی برای اصلاح مالیات در منابع آب و غیره را تصویب کردند. پکن مقررات مدیریت خشکسالی را در مقایسه با سایر شهرها تشدید کرد که به طور آشکارا توسط سیاست های مدیریت خشکسالی بخشداری مشهود است. در مقابل ، آسیب پذیری خشکسالی شهری تیانجین به دلیل سیاست های معدود، بالا بود. با توجه به وضعیت اصلی و خشکسالی شدید ، لازم است آنالیز سطح شهری در مورد آسیب پذیری خشکسالی منطقه BTH انجام شود.

4. داده و روش تحقیق

4.1 مدل آسیب پذیری خشکسالی شهری

چارچوب مطالعه این پژوهش در شکل 2 نشان داده شده است. اثرات مثبت یا منفی عوامل انسانی بر آسیب پذیری به طور گسترده ای شناخته شده است. آسیب پذیری نتیجه شرایط و فرآیندهای متنوع تاریخی ، اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی ، نهادی و محیطی است (اوپنهیمر و همکاران ، 2012 ؛ ژانگ و همکاران ، 2015). جمعیت ، اقتصاد و زیرساخت های آب از عوامل مهم برای انتخاب شاخص برای ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی هستند (یوان و همکاران ، 2015). با نگاهی جامع به مفهوم آسیب پذیری ، مقیاس شهری و منطقه گرایی مناطق BTH، 10 شاخص را از سه دسته پارامترهای فیزیکی ، اجتماعی - اقتصادی و سیاسی برای مقالات مربوطه در مورد آسیب پذیری خشکسالی کشاورزی (استفانو و همکاران ، 2015) آسیب پذیری تغییرات آب و هوایی (سارکودی و استرزوف ، 2019 ؛ تاپیا و همکاران ، 2017) و کمبود آب شهری توسعه داده ایم (بروفف، بگس، پاولی،کالووو کلیفتون، 2018؛ کوترولیس و همکاران2019؛ سرینیواسان، ستو، امرسون و گورلیک، 2013). جزئیات شاخص ها در جدول 1 نشان داده شده است.

ترجمه

شکل 1. نقشه عوارض زمین منطقه پکن-تیانجین-هبی (BTH).

 

ترجمه  

شکل 2. طرح کلی مطالعه

4.2. محاسبه آسیب پذیری خشکسالی شهری

4.2.1 شاخص های استاندارد خشکسالی

شاخص ها باید استاندارد شوند تا داده ها قابل مقایسه شده و اثر بعد حذف شود. شاخص ها بسته به تفاوت اثر ارزیابی، به شاخص های مثبت و منفی تقسیم می شوند.

شاخص های مثبت و منفی به ترتیب با استفاده از معادلات زیر استاندارد می شوند:

ترجمهترجمه

جدول1. شاخص های آسیب پذیری خشکسالی شهری.

جدول 2. امتیازات آسیب پذیری خشکسالی شهری.

ترجمه

 

ترجمه

که در آن xij  مقدار استاندارد شده ، Xj مقدار نشانگر j؛ Xmax  حداکثر مقدار فاکتور j؛ و Xmin  حداقل مقدار شاخص jاست.

4.2.2 روش وزن دهی

وزن شاخص ها را می توان به وزن دهی عینی و ذهنی تقسیم کرد. وزن دهی ذهنی به عوامل ذهنی بستگی دارد و میزان داده های کیفی از داده های کمی بیشتر است. روش آنتروپی یک روش وزن گیری عینی است که می تواند ارزش مطلوب شاخص را منعکس کند. مقدار وزن آن از اعتبار و دقت بالاتری نسبت به روش وزن دهی ذهنی برخوردار است. بنابراین برای محاسبه شاخص وزن از روش آنتروپی استفاده می شود.

نسبت ارزش شاخص سال در مقایسه با تمام شاخص ها با استفاده از معادله زیر محاسبه شد:

ترجمه

که در آن Yij  نسبت ارزش شاخص سال i در فهرست آیتم  j؛ m = تعداد کل سالها است.

مقدار آنتروپی با استفاده از معادله زیر محاسبه شد:

ترجمه

که در آن ej  مقدار آنتروپی اطلاعات شاخص jاست.

وزن دهی با استفاده از معادلات زیر انجام شد:

ترجمه

که در آن dj مقدار استفاده اطلاعاتی شاخص j؛ Wj وزن دهی شاخص است.

4.2.3 امتیاز آسیب پذیری خشکسالی شهری

امتیاز آسیب پذیری با استفاده از معادله زیر محاسبه شد:

این آسیب پذیری طبق مدل ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی به پنج سطح طبقه بندی شده است (جدول 2) ، که بر اساس مقالات گسترده استوار است (اوکونومو و همکاران ، 2019).


 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی