145

استراتژی قیمت گذاری موفق در صنعت پتروشیمی

استراتژی قیمت گذاری موفق در صنعت پتروشیمی
(سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰) ۰۸:۰۰

بازاریابی و فروش خوب یکی از عوامل کلیدی در پروسه رشد یک شرکت پتروشیمی است، موضوعی که تقریباً برای همه شرکت‌های فعال در صنعت شیمیایی مهم است.

در ساختار هر شرکتی ارتباط بسیار موثری بین توسعه فروش سازمانی و موفقیت بلندمدت آن وجود دارد، موفقیت بلند مدت نیز شامل رشد سودآوری و سهم بازار در بلند مدت است. شرکت های موفق جایگاه بهتری از نظر میزان فروش و مدل بازاریابی موفق دارند و این به دلیل هماهنگی عملیات فروش و بازاریابی است.

 در همه کاربردهای مربوط به فروش می توانید ایده هایی را برای بهبود پیدا کرد اما به کارگیری آنها یک چالش بزرگ برای اکثر شرکت ها است. بازنگری سیستماتیک اهرم های موفقیت فروش و بازاریابی به منظور جهت دهی به محیط دیجیتالی مورد نیاز است.

 یکی از مدل های بسیار موفق برای بهبود رشد بلندمدت شرکت با دنبال کردن هشت عامل اساسی فروش قابل دستیابی است، این عوامل به عوامل عملیاتی یا استراتژیک/ عوامل وابسته به شرکت یا کارمند آن دسته بندی می شوند.

سازمان های موفق با به کارگیری این مدل به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل و بهینه سازی برای بخش های مختلف صنعت پتروشیمی، از نظر همه این هشت عامل عملکرد بسیار قوی تری داشته اند. از میان این عوامل استراتژی و صدای مشتری تاثیر بیشتری بر روی استراتژی قیمت گذاری داشته اند. این موارد عوامل بسیار مهمی در دستیابی به رشد سازمانی پایدار از طریق جذب حداکثر ارزش از هر یک از مشتریان است.

 مروری بر نظرسنجی از ۲۰ بازیگر برتر صنعت پتروشیمی که تاثیر قیمت بر روی درآمد کسب و کار خود را بیان کرده‌اند حاکی از این است که آنها قادر بوده اند تنها یک‌چهارم از همه هزینه کالاها را به مشتریان خود منتقل کنند.

این چالش خطاهای بسیاری را به دنبال خود دارد: شامل افزایش رقابت در بین بازیگران صنایع شیمیایی، محیط نوسانی قیمت نفت، افزایش مقررات محیط زیستی و ادامه تجاری سازی محصولات اصلی.

 پتانسیل های کشف شده قیمت حاکی از آن است که یکی از بزرگترین فرصت ها برای شرکت های پتروشیمی از دست رفته است زیرا آنها تلاش می‌کنند که هم حداقل سود و هم حداکثر سود را افزایش دهند.

نمودار ۱- مدل موفق فروش و بازاریابی در شرکت های پتروشیمی

چگونه شرکتهای پتروشیمی می‌توانند استراتژی قیمت گذاری موثری داشته باشند؟

مقالات

جدول ۱- توصیه هایی برای استراتژی قیمت گذاری موثر از صنایع مختلف

 

مقالات

مراحل مختلف استراتژی قیمت گذاری

اکنون

ü      مدیریت نوسانات هزینه مواد خام با استفاده از شاخص یا توافق های قیمتی بر اساس بازار

ü      بهبود تاثیر افزایش های قیمتی با نظارت مداوم بر قیمتهای تحقق یافته

ü      تعریف شفاف نقش‌ها و مالکیت برای فرآیند قیمت‌گذاری، شامل کنترل قیمت گذاری و سودآوری مبادلات

مرحله بعد: ۱ تا ۳ سال بعد

ü      استفاده از روش قیمت گذاری پویا به منظور تقویت توانمندی های قیمت گذاری مبتنی بر ارزش

ü      هماهنگ سازی قیمت گذاری با ارزش برای بخش های مصرفی مختلف بر اساس مفهوم ارزش

پس از آن: بیش از سه سال

ü      استفاده از یک مدل قیمت گذاری دیجیتال به منظور هماهنگ سازی قیمت ها با توجه به نوآوری یا ارزشی که کالاها و محصولات ایجاد کرده‌اند ( درآمدزایی از نوآوری ها)

ü      به‌کارگیری تجزیه و تحلیل برای درک نوسانات قیمتی برای مشتریان مختلف و شفافیت سودآوری مبادلات

ü      تغییرات فرهنگی را ایجاد کنید به نحوی که سطوح مختلف قیمت‌گذاری را به عنوان یک موضوع دارای اولویت و یکی از مهمترین عوامل در رشد درآمد در نظر بگیرند

 

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی