153

چشم انداز بازارهای جهانی پروپیلن پلی پروپیلن تا سال ۲۰۲۵

چشم انداز بازارهای جهانی پروپیلن پلی پروپیلن تا سال ۲۰۲۵
(یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰) ۰۸:۰۰

بدون تردید پروپیلن و پلی پروپیلن یکی از پرمصرف‌ترین محصولات شیمیایی هستند که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برخی از مصارف پلی پروپیلن عبارتند از: استفاده در بسته بندی های مصرفی و صنعتی، توليد محصولات خانگی، تولید انواع منسوجات و فرش های ماشینی، محصولات پزشکی و مراقبت های بهداشتی، لوازم خانگی و لوازم برقی، اتومبیل سازی و قطعه سازی و بسیاری از مصارف دیگر.

 سه نوع مهم از انواع رزین های پلی پروپیلن عبارتند از:

- همو پلیمرها

- کوپلیمرهای تصادفی

- کوپلیمرهای موثر

 تقاضای جهانی پروپیلن

 یکی از دلایل اصلی افزایش تقاضا برای پروپیلن در بازارهای جهانی تولید پلی پروپیلن است. در نمودار 1 ظرفیت تولید و ظرفیت مصرف پروپیلن با یکدیگر مقایسه شده است. پنل سمت چپ نمودار یک ظرفیت تولید پروپیلن را نشان می‌دهد و پنل سمت راست ظرفیت مصرف آن را.

 بر اساس اطلاعات مندرج در نمودار ۱ ظرفیت تولید پروپیلن بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ به طور متوسط سالانه با نرخ 3/3درصد رشد خواهد کرد و ۱۴۰ میلیون تن در سال به ۱۷۰ میلیون تن خواهد رسید. در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۶ درصد از پروپیلن تولید شده توسط کراکرهای بخار، ۳۱ درصد از آن توسط پالایشگاه ها و ۲۳ درصد مابقی به صورت هدفمند تولید شده است.

انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۵ میزان تولید کراکرهای بخار با چهار درصد کاهش به ۴۲ درصد برسد، تولید پروپیلن در پالایشگاه ها به ۲۹ درصد کاهش یابد، اما میزان تولید هدفمند پروپیلن از ۲۳ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۲۹ درصد در سال ۲۰۲۵ برسد.

نمودار ۱- تقاضای جهانی پروپیلن به دلیل افزایش تقاضا برای پلی پروپیلن

پایین دستی

منبع: IHS 2021 WA Propylene - Appendix/ Supply Demand Q1 update

 میزان عرضه پروپیلن بازارهای جهانی همیشه تفاوت چشمگیری با ظرفیت تولید داشته و این به دلیل کمبود امکانات تولید است، البته ناگفته نماند که گاهی استراتژی کمپانی های تولید کننده پروپیلن برای حفظ قیمت آن در سطح معین نیز در این پدیده موثر است.

انتظار می رود که عرضه پروپیلن بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ با نرخ متوسط سالانه ۴ درصد رشد کند و ۱۱۰ میلیون تن در سال به ۱۳۸ میلیون تن در سال افزایش یابد. این پروپیلن ها هم در گرید پلیمری و هم در گرید شیمیایی تولید می‌شوند.

 ظرفیت مصرف پروپیلن برای تولید انواع پلی پروپیلن ها نیز در همین دوره زمانی با نرخ متوسط سالانه 1/3 درصد رشد خواهد کرد و از ۱۳۶ میلیون تن در سال به ۱۵۸ میلیون تن خواهد رسید.

 بزرگترین متقاضی پروپیلن در سال ۲۰۲۰ با نرخ مصرف 8/68 درصد پلی پروپیلن بوده است و انتظار می رود که این نرخ در سال ۲۰۲۵ تا 1/71 درصد نیز افزایش پیدا کند.

مونو اکسید فسفر نیز به عنوان دومین متقاضی پروپیلن 3/6 درصد از  این ماده را در سال ۲۰۲۰ استفاده کرده و انتظار می رود که این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۷ درصد افزایش یابد. سایر محصولاتی که در تولید آنها از پروپیلن استفاده می شود نیز تا سال ۲۰۲۵ با افزایش تقاضا مواجه شده و همین و به همین دلیل تقاضای آنها برای پروپیلن نیز افزایش خواهد یافت.

 عرضه و تقاضای جهانی پروپیلن

 نمودار ۲ افزایش ظرفیت سالانه تولید گریدهای پلیمری و شیمیایی پروپیلن و نیز تقاضا برای پروپیلن را بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ نشان می دهد. بر اساس اطلاعات مندرج در این نمودار انتظار می‌رود که عرضه و تقاضای جهانی برای پروپیلن بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ به طور متوسط سالانه رشد ۴ درصدی را تجربه کند.

 رشد تقاضای جهانی برای پروپیلن عمدتاً به دلیل افزایش تقاضا در آسیا و اقیانوسیه است، که چین در زمینه  افزایش تقاضا برای پروپیلن با رشد سالانه ۱۵ درصد در طول ۵ سال موردمطالعه گوی سبقت را از دیگران ربوده است.

 نمودار ۳ ظرفیت تولید گرید های پلیمری و شیمیایی پروپیلن در سطح بازارهای جهانی و تقاضا برای آن را نشان می دهد.

 نرخ عملیاتی پایین تا سال ۲۰۲۳ باعث می شود که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد. ضمن اینکه افزایش ظرفیت تولید در آسیا و اقیانوسیه رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد و چین هم به واردات پروپیلن ادامه خواهد داد اما مسلماً حجم واردات خود را کاهش می دهد و پروپان را جایگزین آن می کند.

نمودار ۲- افزایش ظرفیت سالانه تولید گریدهای پلیمری و شیمیایی پروپیلن در بازارهای جهانی و تقاضای آن

پایین دستی

 منبع: IHS 2021 WA Propylene - Appendix/ Supply Demand Q1 update

نمودار ۳- ظرفیت تولید جهانی گریدهای پلیمری و شیمیایی پروپیلن و تقاضا برای آن

پایین دستی

منبع: IHS 2021 WA Propylene - Appendix/ Supply Demand Q1 update

 مازاد خالص ظرفیت تولید پروپیلن در کشورهای آسیا و اقیانوسیه

 مازاد خالص ظرفیت تولید پروپیلن عبارت است از ظرفیت تولید پروپیلن های ظرفیت مصرف فرآورده ها و مشتقات آن. نمودار ۴ مازاد خالص ظرفیت تولید پروپیلن در کشورهای آسیا و اقیانوسیه را بین سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که ارقام مربوط به سال ۲۰۲۲ به بعد ارقام پیش‌بینی شده می باشد.

 همانطور که در این نمودار مشاهده می کنید مازاد خالص ظرفیت تولید پروپیلن در کشور های اسلامی روند نزولی داشته و کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا و تایلند روند نسبتاً باثباتی را تجربه خواهند کرد. اما بیشترین نوسانات را در کشورهای شمال شرقی آسیا می بینیم که در آن مازاد خالص ظرفیت تولید پروپیلن تا سال ۲۰۲۵ در این منطقه روند صعودی خواهد داشت.

نمودار ۴- مازاد خالص ظرفیت تولید پروپیلن در آسیا و اقیانوسیه بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ ( پیش بینی بر اساس داده های موجود)

پایین دستی

منبع: IHS 2021 WA Propylene - Appendix/ Supply Demand Q1 update

 

بر اساس اطلاعات آماری منتشر شده توسط IHS، آزاد خارج از ظرفیت تولید پروپیلن در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در کشورهای آسیا و اقیانوسیه به شرح زیر خواهد بود:

 - مازاد: کره جنوبی، مالزی و سنگاپور

-  کسری: چین، هند و اندونزی

- توازن: ژاپن، تایوان و فیلیپین.

 ضمنا کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز دارای مازاد خواهند بود. به طورکلی کسری خالص در کشورهای آسیا و اقیانوسیه تقریبا صفر خواهد بود به دلیل اینکه عرضه منطقه خاورمیانه هرگونه کسری را جبران خواهد کرد.

عرضه و تقاضای جهانی پلی پروپیلن

 نمودار های ۵ و ۶ عرضه و تقاضای جهانی پلی پروپیلن را نشان می دهند. همانطور که در این نمودارها مشاهده می کنیم انتظار می رود که تقاضای جهانی برای پلی پروپیلن بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ به طور متوسط سالانه در دامنه 2/4 تا 6/4 درصد رشد کند.

نمودار ۵- افزایش ظرفیت سالانه پلی پروپیلن در جهان و تقاضا برای آن

پایین دستی

منبع: IHS 2021 WA Propylene - Appendix/ Supply Demand Q1 update

 رشد تقاضا برای پلی پروپیلن در سطح جهان به دلیل افزایش تقاضا در منطقه آسیا و اقیانوسیه خواهد بود که دلیل اصلی آن افزایش قابل توجه تقاضا در چین، هند و ویتنام است.

نمودار ۶- ظرفیت تولید جهانی پلی پروپیلن و تقاضا برای آن

پایین دستی

منبع: IHS 2021 WA Propylene - Appendix/ Supply Demand Q1 update

 نرخ عملیاتی پلی پروپیلن در سطح جهان در سال ۲۰۲۲ به کمترین سطح خود می‌رسد. چین برای خودکفایی در تولید پلی پروپیلن باید بیش از رشد تقاضای داخلی برای پلی پروپیلن ظرفیت خود را افزایش دهد.

 روند خالص صادرات و واردات پلی پروپیلن در آسیا و اقیانوسیه

 روند خالص صادرات و واردات پلی پروپیلن با این فرض محاسبه شده است که نرخ بهره برداری بر اساس ظرفیت تولید اسمی در ۵ سال آینده 5/87 درصد باشد، ضمن اینکه فرض می شود نرخ رشد تقاضای داخلی برای پلی پروپیلن ثابت باقی می ماند.

 نمودار ۷ خالص واردات پلی پروپیلن و نمودار ۸ خالص صادرات پلی پروپیلن را شبیه سازی می کنند. ارقامی که برای شبیه سازی این نمودارها مورد استفاده قرار گرفته است به نسبت واردات پلی‌پروپیلن چین در سال ۲۰۲۰ تعدیل شده است و تاخیر در شروع بهره‌برداری از ظرفیت جدید تولید یا ظرفیت‌های اعلام شده که تحقق پیدا نکرده اند، در مجموعه آماری محاسبه نشده اند.

 

نمودار ۷- شبیه‌سازی خالص واردات پلی پروپیلن تا سال ۲۰۲۵

پایین دستی

منبع: IHS 2021 WA Propylene - Appendix/ Supply Demand Q1 update

 همانطور که در نمودار حرف مشاهده می‌کنید واردات پلی پروپیلن به چین کاهش یافته است اما این رقم برای هند افزایشی بوده است.

ظرفیت‌های جدید تولیدی در هانووا، پلی پروپیلن اولسان، هیوندایی در کره جنوبی و پرف‌شم  در مالزی که بهره برداری از آنها در سال ۲۰۲۱ آغاز شده هنوز نیاز به زمان دارند تا بتوانند بازارهای صادراتی خود را پیدا کنند.

 

 

نمودار ۸- شبیه سازی خالص صادرات پلی پروپیلن تا سال ۲۰۲۵

پایین دستی

منبع: IHS 2021 WA Propylene - Appendix/ Supply Demand Q1 update

 عوامل موثر بر تقاضای پلی پروپیلن و عوامل ایجاد ریسک در بازار پلی پروپیلن

 یکی از عوامل موثر تقاضا برای پلی پروپیلن نسبت عملکرد هزینه محصول در مقایسه با سایر محصولات تولیدی است.  هرچقدر هزینه تولید این محصول در مقایسه با سایر محصولات کمتر باشد قدرت رقابت پذیری آن افزایش یافته و به همین نسبت تقاضا برای آن افزایش خواهد یافت.

 عامل مهم دیگری که تقاضا برای پلی پروپیلن را تحت تاثیر قرار خواهد داد رشد اقتصادی و درآمد قابل تصرف در کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور است. بدون تردید، افزایش رشد اقتصادی در این کشورها که منجر به افزایش درآمد قابل تصرف همه ساکنان این کشورها خواهد بود و باعث خواهد شد که تقاضا برای کالاهای نهایی تولید شده توسط پلی پروپیلن افزایش یافته و همین عامل تقاضا برای آن را در این کشورها افزایش خواهد داد.

 سایر عوامل موثر بر تقاضای پلی پروپیلن ها اینترنت اشیا، افزایش تولید خودروهای برقی، پایداری، قوانین مقررات و هنجارهای جدید در بازارهای مصرفی پلی پروپیلن است. برخی از این عوامل مانند افزایش تولید خودروهای برقی و اینترنت اشیا تقاضا برای پلی پروپیلن را افزایش خواهد داد اما قوانین و مقررات و هنجارهای جدید ممکن است تاثیر منفی بر تقاضای پلی پروپیلن گذاشته و ریسک مهمی در بازار این محصول به محسوب شود.

 یافته های کلیدی

 انتظار می رود که مصرف پلی‌پروپیلن به رشد خود ادامه داده و به سطوح قبل از شروع پاندمی کرونا برسد، همین انتقادها برای پروپیلن به خصوص در آسیا و اقیانوسیه را افزایش خواهد داد.

جدول 1- خالص تجارت در بین سال های 2020 تا 2025

خالص تجاری ۲۰۲۵- ۲۰۲۰

آسیا و اقیانوسیه

 

چین

تایلند

پروپیلن

واردات کمتر از سایر مناطق

واردات کمتر

 

نیاز به افزایش واردات

 

پلی پروپیلن

افزایش صادرات به سایر مناطق

واردات کمتر

 

صادرات بیشتر

 

 

مازاد ظرفیت تولید در کره جنوبی و و مالزی به بیش از ۲ میلیون تن در سال و پس از سال ۲۰۲۲ برای صادرات به بازارهای جدید به جز چین مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 تولیدکنندگان و تبدیل کنندگان پلی پروپیلن در تایلند نیاز به همکاری جدی برای تقویت رقابت پذیری کسب و کار خود هم در سطح محلی و هم در بازارهای p دارند تا بتوانند به این ترتیب صنعت پتروشیمی خود را حفظ کنند.

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی