شماره جدید

تفاوت جنسیتی هیئت مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت ها - قسمت سوم
چارچوب نظری و فرضیات
چهارشنبه ۰۱ تیر ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۹ ]
 

ترجمه شماره های گذشته

چابکی فکری و نوآوری در شرکت های کوچک و خُرد: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه- قسمت دوم
144
چارچوب نظری و فرضیه ها
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۹۷۶ ]
 
چابکی فکری و نوآوری در شرکت های کوچک و خُرد: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه- قسمت اول
143
هدف این گزارش، بررسی رابطه بین چابکی فکری، رهبری کارآفرینانه (اندازه گیری شده از طریق جهت گیری آتی و تشکیل گروه)، و نوآوری کسب و کارهای کوچک و خرد ، در یک اقتصاد بازدهی محور است.
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۳۷۴ ]
 
گزارشی از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت: تصویری جامع؟ - قسمت دوم
142
علاوه بر توجیه قالب کاری تحلیل محتوا، هدف این مقاله بررسی و تشریح کاربرد قالب کاری با تحلیل گزارشات شرکت های بلژیکی است.
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۹۵۰ ]
 
گزارشی از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت: تصویری جامع؟ - قسمت اول
141
این مطالعه قالب کاری تحلیل محتوایی را انجام می دهد که می تواند اطلاعاتی در خصوص جامعیت تهیه گزارش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (CSR) که بعد مهمی از مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی است، در اختیار بگذارد.
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۵۱۱ ]
 
ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی شهری – چارچوبی برای ادغام شاخص اجتماعی – اقتصادی، فیزیکی و سیاسی در تحلیل سهم آسیب پذیری - قسمت دوم
139
بخش 3 حوزه مورد مطالعه است که شرح کاملی از مناطق BTH را ارائه می دهد.
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴,۰۰۵ ]
 
ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی شهری – چارچوبی برای ادغام شاخص اجتماعی – اقتصادی، فیزیکی و سیاسی در تحلیل سهم آسیب پذیری - قسمت اول
138
وقوع مکرر خشکسالی مانع توسعه پایدار شهری می شود. کاهش خشکسالی شهری و کاهش خطر خشکسالی مستلزم درک مناسب از آسیب پذیری خشکسالی شهری (UDV) است.
پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۸۱ ]
 
عملکرد شرکت های خانوادگی: تاثیر جنسیت در سطح مدیریت- قسمت دوم
137
بخش صنعتی یا تجاری شرکت خانوادگی بر عملکرد آن تاثیر می گذارد.
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۳۳۹ ]
 
عملکرد شرکت های خانوادگی: تاثیر جنسیت در سطح مدیریت- قسمت اول
136
هدف این مقاله تحلیل تاثیر جنسیت، در سطح مدیریت، بر عملکرد شرکت خانوادگی است.
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۴۸ ]
 
فاکتورهای مالی و رفتار صادراتی شرکت های کوچک و متوسط در یک اقتصاد نوظهور- قسمت دوم
135
مدل و فرضیات
هزینه های درک شده
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۶۴۰ ]
 
« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۳ ۳ بعدی »
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی