شماره جدید

تفاوت جنسیتی هیئت مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت ها - قسمت سوم
چارچوب نظری و فرضیات
چهارشنبه ۰۱ تیر ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۸ ]
 

ترجمه شماره های گذشته

تفاوت جنسیتی هیئت مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت ها: آیا موردی برای توده انتقادی وجود دارد؟ - قسمت دوم
154
ادبیات مربوط به تنوع جنسیتی و مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) هنوز هم در حال پیدایش هستند و مطالعات قبلی اندکی که انجام شده اند روی ایالات متحده و چند کشور اروپایی تمرکز کرده اند.
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۸۰ ]
 
تفاوت جنسیتی هیئت مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت ها: آیا موردی برای توده انتقادی وجود دارد؟ - قسمت اول
153
نقش بخش تجارت در شناسایی اهداف توسعه پایدار (SDG) به طور روزافزونی در سراسر جهان به رسمیت شناخته می شود. برابری جنسیتی SDG 5 انگیزه ای برای اقدامات بسیاری از کشورها در چارچوب برابری جنسیتی و تنوع جنسیتی در کسب و کار ایجاد کرده است.
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۵۰۶ ]
 
استراتژی های بین المللی پیش کنشگرایانه در شرکت های کوچک و متوسط (SME) خوشه ای - قسمت پایانی
152
7. بحث و نتیجه گیری
جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۳۰ ]
 
استراتژی های بین المللی پیش کنشگرایانه در شرکت های کوچک و متوسط (SME) خوشه ای - قسمت چهارم
151
توسعه قضیه ها براساس استراتژی های ارزیابی هزینه
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴۸۱ ]
 
استراتژی های بین المللی پیش کنشگرایانه در شرکت های کوچک و متوسط (SME) خوشه ای – قسمت سوم
150
5. ارزیابی گزینه های هزینه استراتژی های رقابتی بین المللی برای SMEs
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۵۱۰ ]
 
استراتژی های بین المللی پیش کنشگرایانه در شرکت های کوچک و متوسط (SME) خوشه ای – قسمت دوم
149
2- حاکمیت بین المللی شدن و استراتژی های رقابتی شرکت های خوشه ای کانونی
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۱۲۵ ]
 
استراتژی های بین المللی پیش کنشگرایانه در شرکت های کوچک و متوسط (SME) خوشه ای
148
در این مقاله مفهومی، استراتژی های بین المللی پیشگیرانه شرکت های کوچک و متوسط (SME) در بستر خوشه مورد بحث گرفته است. اکثرقریب به اتفاق خوشه های SME، نقش های غیر فعال را به عنوان شرکت کنندگان شبکه ای در فرآیندهای بین المللی در نظر می گیرند.
پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۴۷ ]
 
چابکی فکری و نوآوری در شرکت های کوچک و خُرد: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه- قسمت پنجم
147
قسمت بحث و بررسی و نتیجه گیری
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۹۹ ]
 
چابکی فکری و نوآوری در شرکت های کوچک و خُرد: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه- قسمت چهارم
146
تحقیق حاضر از چندین گام تحلیلی تشکیل شده است.
جمعه ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۸۳۴ ]
 
« قبلی صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی