شماره جدید

گزارشی از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت: تصویری جامع؟ - قسمت اول
این مطالعه قالب کاری تحلیل محتوایی را انجام می دهد که می تواند اطلاعاتی در خصوص جامعیت تهیه گزارش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (CSR) که بعد مهمی از مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی است، در اختیار بگذارد.
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۲۹ ]
 

ترجمه شماره های گذشته

ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی شهری – چارچوبی برای ادغام شاخص اجتماعی – اقتصادی، فیزیکی و سیاسی در تحلیل سهم آسیب پذیری - قسمت دوم
139
بخش 3 حوزه مورد مطالعه است که شرح کاملی از مناطق BTH را ارائه می دهد.
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۶۶۰ ]
 
ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی شهری – چارچوبی برای ادغام شاخص اجتماعی – اقتصادی، فیزیکی و سیاسی در تحلیل سهم آسیب پذیری - قسمت اول
138
وقوع مکرر خشکسالی مانع توسعه پایدار شهری می شود. کاهش خشکسالی شهری و کاهش خطر خشکسالی مستلزم درک مناسب از آسیب پذیری خشکسالی شهری (UDV) است.
پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۵۸۰ ]
 
عملکرد شرکت های خانوادگی: تاثیر جنسیت در سطح مدیریت- قسمت دوم
137
بخش صنعتی یا تجاری شرکت خانوادگی بر عملکرد آن تاثیر می گذارد.
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۲۷ ]
 
عملکرد شرکت های خانوادگی: تاثیر جنسیت در سطح مدیریت- قسمت اول
136
هدف این مقاله تحلیل تاثیر جنسیت، در سطح مدیریت، بر عملکرد شرکت خانوادگی است.
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۴۹۹ ]
 
فاکتورهای مالی و رفتار صادراتی شرکت های کوچک و متوسط در یک اقتصاد نوظهور- قسمت دوم
135
مدل و فرضیات
هزینه های درک شده
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۱۰۷ ]
 
فاکتورهای مالی و رفتار صادراتی شرکت های کوچک و متوسط در یک اقتصاد نوظهور ( قسمت اول )
134
ملاحظات مالی نقش مهم و موثری بر بین المللی شدن شرکت ها ایفاء می کنند.
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۲۰۷ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی