Loading

گفتگو

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
130
صنعت پتروشیمی پیشگام توسعه کشور
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۸۴ ]
 

گفتگوی ویژه شماره های گذشته

اخبار بیشتر
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی :
129
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی :
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۲۲ ]
 
آمادگی بخش خصوصی برای نقش آفرینی در روند توسعه صنعت پتروشیمی
127
آمادگی بخش خصوصی برای نقش آفرینی در روند توسعه صنعت پتروشیمی
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۱۹ ]
 

گزارش

لزوم توجه به صنایع پایین دستی پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش
130
سرمایه گذاری های جدید برای تولید محصولات نهایی می تواند منجر به کاهش خام فروشی شود و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش منجر به کسب ارزش افزوده مطلوبی برای کشور خواهد شد.
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۷ ]
 

گزارش شماره های گذشته

اخبار بیشتر
روزنگار 56 سال حضور صنعت پتروشیمی ایران
129
روزنگار 56 سال حضور صنعت پتروشیمی ایران
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۹۶ ]
 
صنعت پتروشیمی پیشران توسعه کشور
127
صنعت پتروشیمی پیشران توسعه کشور
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۵۸ ]
 

جهان پتروشیمی

دیجیتالی شدن تا سال 2050 صنعت پتروشیمی را به کدام سو خواهد برد؟
130
دیجیتالی شدن تا سال 2050 صنعت پتروشیمی را به کدام سو خواهد برد؟
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۵ ]
 

جهان پتروشیمی شماره های گذشته

اخبار بیشتر
تا سال 2050 تولید مواد شیمیایی پایه و تخصصی در سایه فناوری های دیجیتالی چه تغییر خواهد کرد؟
129
گزارش حاضر بخش نهم از نتایج یک مطالعه دلفی در مورد آینده صنعت پتروشیمی اروپا تا سال 2050 است.
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۵ ]
 
تا سال 2050 وضعیت استفاده از سوخت های فسیلی در صنعت پتروشیمی چگونه خواهد بود؟
127
گزارش حاضر بخش هشتم از نتایج یک مطالعه دلفی در مورد آینده صنعت پتروشیمی اروپا تا سال 2050 است.
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۰۲ ]
 

مقالات

چگونه عملکرد شرکت های پتروشیمی را ارزیابی کنیم؟- بخش دوم
130
شاخص های دیپلماسی تجاری
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۸۰ ]
 

مقالات شماره های گذشته

اخبار بیشتر
چگونه عملکرد پتروشیمی را ارزیابی کنیم؟
129
چگونه عملکرد پتروشیمی را ارزیابی کنیم؟
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۸۹ ]
 
صنعت پتروشیمی در سال 2025 و پس از آن چه وضعیتی خواهد داشت؟
127
صنعت پتروشیمی در سال 2025 و پس از آن چه وضعیتی خواهد داشت؟
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۲۶ ]
 

منابع انسانی

برنامه های آموزشی و آموزش حین کار در بحران اخیر اقتصادی چه نقشی داشتند؟
130
در طول دوره بحران بزرگ، کل مخارج مربوط به برنامه های بازار کار بخش مهم اما بسیار ناچیزی از بسته های محرک اقتصادی را در پاسخ به بحران تشکیل می داد.
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۲ ]
 

منابع انسانی شماره های گذشته

اخبار بیشتر
روش های مقابله با بحران اقتصادی در کشورهای مختلف
129
روش های مقابله با بحران اقتصادی در کشورهای مختلف
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۸ ]
 
درسهایی از اجرای برنامه های آموزش و بازآموزی نیروی کار در پاسخ به بحران بزرگ اقتصادی در سال 2008
127
درسهایی از اجرای برنامه های آموزش و بازآموزی نیروی کار در پاسخ به بحران بزرگ اقتصادی در سال 2008
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۱۷ ]
 

سرمایه گذاری

ریسک سرمایه گذاری برای تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی- بخش دوم
130
تشخیص ریسکی که تولیدکنندگان پتروشیمی با آن مواجه هستند ممکن است بسیار سخت باشد، اما این ریسک ها بسیار واقعی هستند و این پتانسیل را دارند که توانایی پوشش شکاف قیمتی انرژی و مواد اولیه را در سطوح سودآوری بالاتر، کاهش دهند یا کاملا از بین ببرند.
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۳ ]
 

سرمایه گذاری شماره های گذشته

اخبار بیشتر
ریسک سرمایه گذاری برای تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی
129
ریسک سرمایه گذاری برای تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۸ ]
 
چالش های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی آلمان
127
چالش های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی آلمان
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۰۸ ]
 

محیط زیست

اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در تامین انرژی پاک و ارزان
130
بند 7 اهداف توسعه پایدار خواستار دسترسی به انرژی ارزان، مطمئن، پایدار و مدرن برای همه تا سال 2030 است. با این وجود امروزه از هر پنج نفر یک نفر دسترسی به برق مدرن ندارد، که این امر یک مانع جدی را بر سر راه توسعه قرار می دهد و پیشروی به سوی اهداف متعدد برنامه توسعه پایدار را نیز معطل می گذارد.
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۲ ]
 

محیط زیست شماره های گذشته

اخبار بیشتر
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در بهداشت و سلامت انسان
129
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در بهداشت و سلامت انسان
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۴ ]
 
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در دسترسی به آب سالم
127
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در دسترسی به آب سالم
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۸۹ ]
 

بخش خصوصی

معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: هلدینگ پتروشیمی دوپونت
130
تاریخچه شرکت پتروشیمی دوپونت
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۷ ]
 

بخش خصوصی شماره های گذشته

اخبار بیشتر
معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: گروه صنعتی ریلاینس
129
معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: گروه صنعتی ریلاینس
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۰۱ ]
 
معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: شرکت ایر لیوکئید
127
معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: شرکت ایر لیوکئید
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۱۸ ]
 

صنایع تکمیلی

تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور چین- بخش دوم
130
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور چین- بخش دوم
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۰ ]
 

صنایع تکمیلی شماره های گذشته

اخبار بیشتر
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور چین- بخش اول
129
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور چین- بخش اول
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۹۰ ]
 
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور سنگاپور- بخش پایانی
127
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور سنگاپور- بخش پایانی
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۰۸ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی