Loading

گفتگو

منطقه انرژی بر پارسیان قطب جدید صنعت پتروشیمی
145
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: منطقه انرژی‌بر پارسیان، مناسب توسعه صنعت پتروشیمی است و در طلیعۀ یک درخشش اقتصادی قرار دارد.
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۹۲ ]
 

گفتگوی ویژه شماره های گذشته

اخبار بیشتر
استفاده از جدیدترین مدل تعالی سازمانی اروپایی در صنعت پتروشیمی ایران
144
استفاده از جدیدترین مدل تعالی سازمانی اروپایی در صنعت پتروشیمی ایران
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۵۷ ]
 
بازگشت سرمایه در صنایع پتروشیمی و پایین‌دستی فوق‌العاده زودهنگام است
143
بازگشت سرمایه در صنایع پتروشیمی و پایین‌دستی فوق‌العاده زودهنگام است
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۴۰۴ ]
 

گزارش

خداحافظی مردم اروپا با وسایل یک بار مصرف در صنایع غذایی
145
اتحادیه اروپا تعداد زیادی از پلاستیک های یکبار مصرف را با هدف صیانت از محیط زیست ممنوع کرد.
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۶۳ ]
 

گزارش شماره های گذشته

اخبار بیشتر
توسعه کسب و کار در صنعت پتروشیمی
144
توسعه کسب و کار در صنعت پتروشیمی
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۷۴۱ ]
 
طرح های زنجیره پروپیلن و پیشران گامی بزرگ برای تکمیل زنجیره ارزرش
143
طرح های زنجیره پروپیلن و پیشران گامی بزرگ برای تکمیل زنجیره ارزرش
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۴۴۳ ]
 

جهان پتروشیمی

صنعت پتروشیمی آفریقای جنوبی بخش دوم
145
صنعت پتروشیمی آفریقای جنوبی بخش دوم
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۴۴ ]
 

جهان پتروشیمی شماره های گذشته

اخبار بیشتر
صنعت پتروشیمی در آفریقای جنوبی
144
صنعت پتروشیمی آفریقای جنوبی که با اتکا به منابع فراوان زغال سنگ در این کشور بنا نهاده شده است، بیشتر سال های قرن بیستم را در انزوا از تجارت جهانی به سر برد. در نهایت فروپاشی رژیم آپارتاید درهایی را به روی مشارکت همه جانبه این کشور در بازارهای جهانی باز کرد.
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۵۰۲ ]
 
پنج روندی که در سال ۲۰۲۱ صنعت پتروشیمی جهان را شکل خواهد داد
143
اگر بخواهیم کل صنعت پتروشیمی و عملکرد فناوری ها را در سال ۲۰۲۰ فقط در یک کلمه خلاصه کنیم، آن کلمه"اختلال" خواهد بود.
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۱۰۱ ]
 

مقالات

استراتژی قیمت گذاری موفق در صنعت پتروشیمی
145
بازاریابی و فروش خوب یکی از عوامل کلیدی در پروسه رشد یک شرکت پتروشیمی است، موضوعی که تقریباً برای همه شرکت‌های فعال در صنعت شیمیایی مهم است.
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۵۱ ]
 

مقالات شماره های گذشته

اخبار بیشتر
چگونه رشد درآمد در صنعت پتروشیمی را سرعت بخشیم
144
چگونه رشد درآمد در صنعت پتروشیمی را سرعت بخشیم
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۳۹۶ ]
 
محصولات پتروشیمی چین و فقدان پایه و اساس منطقی برای نظریه رونق چین در سال ۲۰۲۱
143
محصولات پتروشیمی چین و فقدان پایه و اساس منطقی برای نظریه رونق چین در سال ۲۰۲۱
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۳۶۱ ]
 

منابع انسانی

تحلیل شغل، استخدام، انتخاب و انتقال نیروی کار و تاثیر آن در بهبود بهره وری سازمان
145
تحلیل شغل یکی از روش های ارزیابی سیستماتیک وظایف، تعهدات و مسئولیت‌ها است تا بدین وسیله پیشرفت های ضروری هر یک از مشاغل شناسایی شود و مهارت‌ها و دانش مورد نیاز برای انجام مشاغل در سازمان تعیین شود.
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۸۴ ]
 

منابع انسانی شماره های گذشته

اخبار بیشتر
اهمیت نقش مدیریت پرسنل در صنایع شیمیایی
144
اهمیت نقش مدیریت پرسنل در صنایع شیمیایی
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۶۳۰ ]
 
سنجش عملکرد نیروی انسانی و راه موفقیت با استفاده از تحلیل داده ها
143
سنجش عملکرد نیروی انسانی و راه موفقیت با استفاده از تحلیل داده ها
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۷۹ ]
 

سرمایه گذاری

شیوع ویروس کووید-19 و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پتروشیمی
145
تاثیر شروع ویروس کووید- 19 بر روی اقتصاد جهانی، الگوهای خرید مصرف کنندگان و ظرفیت تولید بسیاری از تولیدکنندگان محصولات شیمیایی را مجبور کرده است تا اقداماتی را در نظر بگیرند که در گذشته مجبور نبودند برای حفظ کسب و کار خود انجام دهند‌.
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۶۰ ]
 

سرمایه گذاری شماره های گذشته

اخبار بیشتر
تاثیر سرمایه گذاری سبز بر ارزش شرکت های پتروشیمی- بخش دوم
144
تاثیر سرمایه گذاری سبز بر ارزش شرکت های پتروشیمی- بخش دوم
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۲۶ ]
 
آیا سرمایه گذاری سبز ارزش شرکت های پتروشیمی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
143
آیا سرمایه گذاری سبز ارزش شرکت های پتروشیمی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۲۷ ]
 

محیط زیست

استراتژی صنعت پتروشیمی به منظور پایداری و حرکت به سمت یک محیط زیست بدون آلاینده
145
توافق سبز اروپا (European Grean Deal، استراتژی جدید رشد اتحادیه اروپا، این هدف را برای اتحادیه اروپا تعیین کرده است تا در مسیر گام بردارد که تا سال ۲۰۵۰ آب و هوای پایدار و اقتصاد چرخه ای مهم ترین ویژگی های این اتحادیه باشد.
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۴۷ ]
 

محیط زیست شماره های گذشته

اخبار بیشتر
فعالیت های صنعت پتروشیمی تا چه حد از نظر محیط زیستی قابل قبول است
144
فعالیت های صنعت پتروشیمی تا چه حد از نظر محیط زیستی قابل قبول است
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۱۸۹ ]
 
آینده مواد شیمیایی زیست‌پایه در اقتصاد زیست‌پایه اتحادیه اروپا
143
آینده مواد شیمیایی زیست‌پایه در اقتصاد زیست‌پایه اتحادیه اروپا
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۰۸۰ ]
 

بخش خصوصی

هفت شرکت برتر پتروشیمی دنیا در سال 2021
145
شرکت فرمز ورد هر ساله فهرست 7 شرکت برتر دنیا را منتشر می کند. مبنای رتبه بندی شرکت های پتروشیمی از نظر فرمز ورد میزان کل فروش این شرکت ها است. در ادامه فهرست 7 شرکت برتر دنیا را ملاحظه می کنید.
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۳۱۳ ]
 

بخش خصوصی شماره های گذشته

اخبار بیشتر
معرفی شرکت پتروشیمی لانکسس
144
معرفی شرکت پتروشیمی لانکسس
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۶۱۴ ]
 
معرفی هلدینگ پتروشیمی بیر
143
معرفی هلدینگ پتروشیمی بیر
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۹۶ ]
 

صنایع تکمیلی

استراتژی های موفقیت شرکت های فعال در صنایع پایین دستی
145
استراتژی های موفقیت شرکت های فعال در صنایع پایین دستی
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۴۸ ]
 

صنایع تکمیلی شماره های گذشته

اخبار بیشتر
وضعیت بازارهای نهایی در صنایع پایین دستی
144
وضعیت بازارهای نهایی در صنایع پایین دستی
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۶۳۴ ]
 
استراتژی‌های مربوط به خوراک در صنایع پایین دستی
143
استراتژی‌های مربوط به خوراک در صنایع پایین دستی
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۷۸ ]
 

ترجمه

چابکی فکری و نوآوری در شرکت های کوچک و خُرد: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه- قسمت سوم
145
چابکی فکری و نوآوری در شرکت های کوچک و خُرد: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه- قسمت سوم
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۳۸ ]
 

ترجمه شماره های گذشته

اخبار بیشتر
چابکی فکری و نوآوری در شرکت های کوچک و خُرد: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه- قسمت دوم
144
چابکی فکری و نوآوری در شرکت های کوچک و خُرد: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه- قسمت دوم
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۶۴۶ ]
 
چابکی فکری و نوآوری در شرکت های کوچک و خُرد: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه- قسمت اول
143
چابکی فکری و نوآوری در شرکت های کوچک و خُرد: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه- قسمت اول
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۰۹۹ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی