سرمقاله

گزارش

زبان انگلیسی چگونه موجب رشد صنعت پتروشیمی در ایران می‌شود؟ قسمت سوم
158
ابزارهای مهم در رشد صنعت پتروشیمی کشورکدامند؟ لزوم استفاده از این ابزارها در این صنعت چیست؟ صنعت پتروشیمی برای تجهیز به این ابزارها چه ویژگی هایی دارد؟
چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۶۲ ]
 

گزارش شماره های گذشته

اخبار بیشتر
زبان انگلیسی چگونه موجب رشد صنعت پتروشیمی در ایران می‌شود؟ قسمت دوم
157
زبان انگلیسی چگونه موجب رشد صنعت پتروشیمی در ایران می‌شود؟ قسمت دوم
یکشنبه ۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۵۲ ]
 

جهان پتروشیمی

عبور از کرونا در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا- قسمت سوم
158
عبور از کرونا در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا- قسمت سوم
چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۸۹ ]
 

جهان پتروشیمی شماره های گذشته

اخبار بیشتر
عبور از کرونا در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا- قسمت دوم
157
یافته های اصلی
- داده های سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که میزان تولید محصولات شیمیایی به سطوح قبل از شروع پاندمی کووید ۱۹ رسیده است، این امر بیشتر به دلیل رشد 10.7 درصدی در محصول تولیدی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در طول سه فصل اول سال ۲۰۲۱ است.
یکشنبه ۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۶۰ ]
 

مقالات

انقلاب صنعتی چهارم ( صنعت ۴.۰) و صنعت پتروشیمی - قسمت سوم
158
صنعت پتروشیمی به یک طریقی به هر کالای تولیدی مرتبط است‌. این صنعت نفت و گاز طبیعی را به کالاهای واسطه تبدیل میکند که نهایتاً به محصولاتی که ما به صورت روزانه استفاده می کنیم تبدیل می شوند.
چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۲۶ ]
 

مقالات شماره های گذشته

اخبار بیشتر
انقلاب صنعتی چهارم ( صنعت ۴.۰) و صنعت پتروشیمی - قسمت دوم
157
انقلاب صنعتی چهارم ( صنعت ۴.۰) و صنعت پتروشیمی - قسمت دوم
یکشنبه ۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۰۱ ]
 

منابع انسانی

صنعت پتروشیمی و شغل‌های مهندسی شیمی بعد از پاندمی کووید ۱۹: پیش‌بینی بلندمدت چشم‌انداز اشتغال برای متخصصان شیمی- قسمت سوم
158
جنگ جهانی که معروف به جنگ جهانی دوم است و در ادامه بحران بزرگ به وجود آمد باعث بی ثباتی دولت ها، اقتصادها و کشورها در کل جهان شد.
چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۲۶ ]
 

منابع انسانی شماره های گذشته

اخبار بیشتر
صنعت پتروشیمی و شغل‌های مهندسی شیمی بعد از پاندمی کووید ۱۹: پیش‌بینی بلندمدت چشم‌انداز اشتغال برای متخصصان شیمی- قسمت دوم
157
صنعت پتروشیمی و شغل‌های مهندسی شیمی بعد از پاندمی کووید ۱۹: پیش‌بینی بلندمدت چشم‌انداز اشتغال برای متخصصان شیمی- قسمت دوم
یکشنبه ۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۸۱ ]
 

سرمایه گذاری

نیمه خالی یا پر لیوان: رشد و نوآوری در صنعت پتروشیمی - قسمت سوم
158
برای دهه های متوالی رشد صنعت پتروشیمی از رشد تولید ناخالص داخلی پیشی گرفته است، و نوآوری همواره یکی از عوامل اصلی و مهم های رشد بوده است.
چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۵۲ ]
 

سرمایه گذاری شماره های گذشته

اخبار بیشتر
نیمه خالی یا پر لیوان: رشد و نوآوری در صنعت پتروشیمی - قسمت دوم
157
نیمه خالی یا پر لیوان: رشد و نوآوری در صنعت پتروشیمی - قسمت دوم
یکشنبه ۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۹۵ ]
 

محیط زیست

مواد شیمیایی، ضایعات و تغییرات آب و هوایی - قسمت سوم
158
تغییرات آب و هوایی و مدیریت مواد شیمیایی خطرناک و ضایعات آنها دو تا از چالش های بسیار زیادی هستند که سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار، طبق سند توسعه پایدار سال ۲۰۳۰ با آنها مواجه هستند.
چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۹۸ ]
 

محیط زیست شماره های گذشته

اخبار بیشتر
مواد شیمیایی، ضایعات و تغییرات آب و هوایی - قسمت دوم
157
مواد شیمیایی، ضایعات و تغییرات آب و هوایی - قسمت دوم
یکشنبه ۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۴۴ ]
 

بخش خصوصی

عملکرد برترین شرکت پتروشیمی دنیا (BASF) در سال 2021- قسمت سوم
158
BASF یکی از تولید کنندگان پیشرو مواد باتری برای وسایل نقلیه الکتریکی است و سرمایه گذاری این شرکت در این بازار مهم همچنان ادامه دارد. به عنوان مثال، شرکت BASF در حال ساخت یک کارخانه تولید جدید برای مواد فعال کاتدی در شوارتژاید آلمان است که در سال 2022 شروع به کار خواهد کرد.
چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۷۵ ]
 

بخش خصوصی شماره های گذشته

اخبار بیشتر
عملکرد برترین شرکت پتروشیمی دنیا (BASF) در سال 2021- قسمت دوم
157
عملکرد برترین شرکت پتروشیمی دنیا (BASF) در سال 2021- قسمت دوم
یکشنبه ۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۴۸ ]
 

صنایع پایین دستی

بهبود اقتصادی و رونق بازارهای نهایی دلیل رونق تقاضا برای مواد شیمیایی تخصصی- قسمت سوم
158
قیمت ها در صنعت پتروشیمی افزایش یافته است و این باعث شده است که بازیگران فعال این صنعت فروش خود را افزایش دهند.
چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۵۹ ]
 

صنایع پایین دستی شماره های گذشته

اخبار بیشتر
بهبود اقتصادی و رونق بازارهای نهایی دلیل رونق تقاضا برای مواد شیمیایی تخصصی- قسمت دوم
157
بهبود اقتصادی و رونق بازارهای نهایی دلیل رونق تقاضا برای مواد شیمیایی تخصصی- قسمت دوم
یکشنبه ۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۴۰ ]
 

پتروشیمی ایران

رتبه بندی صنایع شیمیایی ایران بر اساس ارزش افزوده اقتصادی - قسمت سوم
158
بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ایجاد اشتغال دارد.
چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۳۶ ]
 

پتروشیمی ایران شماره های گذشته

اخبار بیشتر
رتبه بندی صنایع شیمیایی ایران بر اساس ارزش افزوده اقتصادی - قسمت دوم
157
رتبه بندی صنایع شیمیایی ایران بر اساس ارزش افزوده اقتصادی - قسمت دوم
یکشنبه ۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۲۷ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی