Loading

گفتگو

توسعه ظرفیت‌های صنعت پتروشیمی با جذب سرمایه‌گذاری
148
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: صنعت پتروشیمی ایران با امتیازهایی که در اختیار دارد، می‌تواند با سرمایه گذاری‌های جدید داخلی و خارجی سهم بیشتری از بازارهای بین‌المللی داشته باشد.
پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴۵۰ ]
 

گفتگوی ویژه شماره های گذشته

اخبار بیشتر
افق ارتباط بین المللی باران؛ پیمانکاری که در صنعت پتروشیمی رشد کرد.
147
افق ارتباط بین المللی باران؛ پیمانکاری که در صنعت پتروشیمی رشد کرد
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۸:۳۴
[ تعداد بازدید:۱,۸۷۰ ]
 
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
146
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
جمعه ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۲۹ ]
 

گزارش

خط لوله اتیلن غرب؛ خط آبادانی، اشتغال و توسعه متوازن
148
خط لوله اتیلن غرب در مسیر خود طرح‌های مختلفی ایجاد کرده و سبب آبادانی، اشتغال‌زایی و امید برای مردم در غرب کشور شده است.
پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۱۳ ]
 

گزارش شماره های گذشته

اخبار بیشتر
موسسه افق ارتباط بین المللی باران
147
موسسه افق ارتباط بین المللی باران
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۴۶ ]
 
پتروشیمی  نبض توسعه اقتصاد و صنعت ایران
146
پتروشیمی نبض توسعه اقتصاد و صنعت ایران
جمعه ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۴۸۷ ]
 

جهان پتروشیمی

صنعت پتروشیمی جهان در سال ۲۰۲۱
148
صنعت پتروشیمی جهان در سال ۲۰۲۱
پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۹۶ ]
 

جهان پتروشیمی شماره های گذشته

اخبار بیشتر
آینده صنعت پتروشیمی آفریقای جنوبی
147
انتظار می رود که صنعت شیمیایی و پتروشیمی آفریقای جنوبی در طول دهه های آینده سالانه به میزان ۲ تا ۴ درصد رشد کند، این رشد شامل بخش تولید مواد شیمیایی تخصصی نیز خواهد بود.
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۳۳ ]
 
صنعت پتروشیمی آفریقای جنوبی- بخش سوم
146
بخش تولید مواد شیمیایی تخصصی
جمعه ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۸۶۰ ]
 

مقالات

به سوی یک آینده پایدار در صنعت پتروشیمی: استراتژی‌های افزایش سودآوری
148
چالش همه شرکت های پتروشیمی، صرف نظر از اندازه آن ها، این است که به طور پیوسته بر روی رشد تجاری در همه چرخه های اقتصادی و صنعتی (اعم از رکود و رونق) متمرکز باشند.
پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۵۳۴ ]
 

مقالات شماره های گذشته

اخبار بیشتر
پاندمی کووید-19 نگرش ما را به صنعت پتروشیمی دگرگون کرده است؛ چگونه؟
147
پاندمی کووید-19 نگرش ما را به صنعت پتروشیمی دگرگون کرده است؛ چگونه؟
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۳۷ ]
 
مشتری مداری در صنعت پتروشیمی
146
مشتری مداری در صنعت پتروشیمی
جمعه ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۴۸ ]
 

منابع انسانی

تاثیر گردش شغلی، آموزش و محیط روانی و فیزیکی بر بهره وری نیروی انسانی در صنعت پتروشیمی
148
در مطالعات مختلف ثابت شده است که گردش کاری برای رفاه کارگران بسیار موثر است و مخصوصا سیستم های چند مهارتی مستقل نیز موجب انگیزش بالاتر کارگران و نیز عملکرد بهتر سازمان ها می شود.
پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۵۳۱ ]
 

منابع انسانی شماره های گذشته

اخبار بیشتر
ساعات کاری و توازن کار- زندگی در صنعت پتروشیمی
147
ساعات کاری و توازن کار- زندگی در صنعت پتروشیمی
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۴۰ ]
 
صنعت پتروشیمی: شرایط کار و کیفیت اشتغال
146
صنعت پتروشیمی: شرایط کار و کیفیت اشتغال
جمعه ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۳۸ ]
 

سرمایه گذاری

نقش سیستم‌های مواد پیشرفته، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در صنعت پتروشیمی
148
نوآوری در صنعت پتروشیمی به صورت تاریخی همیشه بر کشف یک مولکول یا توسعه یک کاربرد متمرکز بوده، و البته تمرکز اصلی همه آنها فروش یک محصول جامد یا مایع بوده است.
پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۷۷ ]
 

سرمایه گذاری شماره های گذشته

اخبار بیشتر
تاثیر عوامل اختلال‌زای بلندمدت بر نوآوری در صنعت پتروشیمی
147
تاثیر عوامل اختلال‌زای بلندمدت بر نوآوری در صنعت پتروشیمی
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۵۱ ]
 
نوآوری در تولید مواد شیمیایی: سرمایه گذاری برای کسب سود در بلند مدت
146
نوآوری در تولید مواد شیمیایی: سرمایه گذاری برای کسب سود در بلند مدت
جمعه ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۲۷ ]
 

محیط زیست

تقویت چارچوب‌های قانونی اتحادیه اروپا برای مقابله با فشارهای محیط زیستی و سلامت
148
اگرچه رویکرد اتحادیه اروپا در مورد مدیریت محصولات پتروشیمی در کاهش اثرات مخرب مواد شیمیایی خاص بر سلامت انسان و محیط زیست موثر بوده است، نگرانی های مربوط به سلامت انسان و محیط زیست که از پیشتر نیز وجود داشته است و برخی از آنها نیز نوظهور است.
پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۶۵ ]
 

محیط زیست شماره های گذشته

اخبار بیشتر
نوآوری پاشنه آشیل توافقنامه سبز در اتحادیه اروپا
147
نوآوری پاشنه آشیل توافقنامه سبز در اتحادیه اروپا
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۹۴ ]
 
به سوی محیط زیست عاری از مواد سمی: یک چشم انداز جدید بلند مدت برای سیاست‌های اتحادیه اروپا در مورد مواد شیمیایی
146
به سوی محیط زیست عاری از مواد سمی: یک چشم انداز جدید بلند مدت برای سیاست‌های اتحادیه اروپا در مورد مواد شیمیایی
جمعه ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۵۳۶ ]
 

بخش خصوصی

معرفی هلدینگ های پتروشیمی مطرح جهان: صنایع اِوونیک
148
شرکت پتروشیمی اوونیک ممکن است لاستیک، تشک، دارو یا خوراک حیوانات تولید نکند، اما بخشی از همه این محصولات را تولید می کند و به همین دلیل تاثیر بسزایی در بازار این محصولات دارد.
پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۵۳۰ ]
 

بخش خصوصی شماره های گذشته

اخبار بیشتر
معرفی هلدینگ های برتر پتروشیمی دنیا: شرکت نفت کویت
147
معرفی هلدینگ های برتر پتروشیمی دنیا: شرکت نفت کویت
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۸۳۹ ]
 
معرفی هلدینگ شیمیایی شانگ هونگ
146
معرفی هلدینگ شیمیایی شانگ هونگ
جمعه ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۸۶۴ ]
 

صنایع تکمیلی

آیا تولید مواد شیمیایی صنایع پایین دستی را نجات می دهد؟
148
آیا تولید مواد شیمیایی صنایع پایین دستی را نجات می دهد؟
پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۵۲۱ ]
 

صنایع تکمیلی شماره های گذشته

اخبار بیشتر
ضرورت های زنجیره عرضه در سال 2020 و پس از آن
147
ضرورت های زنجیره عرضه در سال 2020 و پس از آن
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۷۷ ]
 
زنجیره عرضه پتروشیمی در ایالات متحده آمریکا و راهکارهای پشتیبانی
146
زنجیره عرضه پتروشیمی در ایالات متحده آمریکا و راهکارهای پشتیبانی
جمعه ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۲۷ ]
 

ترجمه

استراتژی های بین المللی پیش کنشگرایانه در شرکت های کوچک و متوسط (SME) خوشه ای
148
استراتژی های بین المللی پیش کنشگرایانه در شرکت های کوچک و متوسط (SME) خوشه ای
پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۷۲ ]
 

ترجمه شماره های گذشته

اخبار بیشتر
چابکی فکری و نوآوری در شرکت های کوچک و خُرد: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه- قسمت پنجم
147
چابکی فکری و نوآوری در شرکت های کوچک و خُرد: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه- قسمت پنجم
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۶۷ ]
 
چابکی فکری و نوآوری در شرکت های کوچک و خُرد: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه- قسمت چهارم
146
چابکی فکری و نوآوری در شرکت های کوچک و خُرد: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه- قسمت چهارم
جمعه ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۶۵۳ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی