شماره جدید

عوامل رشد اقتصادی
دستیابی به رشد اقتصادی از جمله مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها است و اکثریت تلاش می کنند شرایط مناسبی را برای رسیدن به آن فراهم آورند.
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴۵ ]

منابع انسانی

نقش نیروی انسانی در توسعه تحقیقات صنعتی
در برنامه ریزی های کلان هر یک از ممالک دنیا، استراتژی توسعه تحقیقات ملحوظ شده است.
سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۰۱ ]
بهینه سازی نیروی انسانی و نقش آموزش
رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد.
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴۵۳ ]
اشتغال در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا
ده صنعت برتر اشتغال زا در اتحادیه اروپا
چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۱۴ ]
اهمیت سرمایه انسانی در صنعت پتروشیمی ایران
در حدود شصت سال اخیر صنعت پتروشیمی جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایران داشته و به طور عملی محور پیشرفت و توسعه کشور در تمامی زمینه های موجود بوده است. ازاین رو، رشد و بالندگی کشور در گرو رشد و توسعه این صنعت است.
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۳۸ ]
ضرورت استفاده از استعدادهای جدید نیروی انسانی در صنعت پتروشیمی جهان
بسیاری از شرکت ها اذعان می کنند که «کارمندان آنها مهم ترین دارایی آنها هستند.
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۲۶ ]
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
به عقیده دوچینزو رابینز برنامه‌ریزی منابع انسانی فرایندی است که به وسیله آن سازمان معین می کند که برای نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند، با چه تخصص و مهارتهایی برای چه مشاغلی و درچه زمانی نیاز دارد.
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۹۲ ]
استراتژی برنامه ریزی در مورد نیروی انسانی و هماهنگی آن با اهداف سازمان
عامل مهم برای وجود برنامه‌ریزی منابع انسانی، برنامه‌ریزی جهت نیل به نیازهای مهارتی، آموزشی و درنهایت بهسازی منابع انسانی است.
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۴۹ ]
خطاهای بالقوه در سیستم‌های ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی
چندین خطای معمول در ارزیابی‌های عملکرد شناسایی شده است .
پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۵۹۹ ]
رویکردها و روش های ارزشیابی عملکرد کارکنان
به منظور انجام ارزشیابی صحیح بایستی رویکردها و روش‌های ارزشیابی عملکرد را شناسایی کرده و کاربرد هر کدام را در موقعیت‌های معین بدانیم.
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۸۵۹ ]
مبانی سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد در تسهیل اثربخشی سازمانی یک وظیفه مهم مدیریت منابع انسانی تلقی می‌شود.
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۲۳۸ ]
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی