درباره ما

نشریه پیام پتروشیمی در سال 1368 با هدف برقراریِ ساختن نقش روابط عمومی در ارتباط اصولی بین مدیریت و کارکنان شرکت و آگاهی از آخرین تحولات فنی و تکنولوژی در جهان در خصوص بخش عظیم از صنایع کشور مرتبط با پژوهشگران، مدیران و سایر دست اندرکاران به انتشار اولین شماره نشریه اقدام نمود.

    اینک آنچه با گذشت 26 سال (یک ربع قرن) تجربه از انتشار نشریه پیام پتروشیمی حاصل گردیده است، نتیجه تلاشی است که تمامی همکاران این صنعت در آن نقش داشته اند و امروز برآنیم تا با رویش دوباره این نهال - که به درختی تنومند و پرثمر-  تبدیل شده است و با تکیه بر دستاوردهای صنعت در جهتِ پویایی و تحرک سازمانی، خلاقیت و ارتقاء سطح دانش و توسعه منابع انسانی و همچنین کسب اعتبارات جهانی و بسیاری موارد از این قبیل ، گوشه ای از افتخارات صنعت پتروشیمی را که نیازمند درج در تقویم تاریخ صنعت این مرز و بوم  است پدید آوریم.

در این راستا با توجه به رویکرد جدید صنعت پتروشیمی و در پی ایفای رسالت قبلی خود  درصدد ایجاد زمینه ای دیگر برای جهشی جدید در نشریه پیام پتروشیمی، به تعریف نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی جهت تسهیل دسترسی به نشریه ، استفاده از محتوای منتشر شده و مهمتر از همه استفاده بهینه از کاغذ به صورت ماهانه هستیم .

نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی برای رسیدن به اهداف خود راه پر پیچ و خمی را در پیش دارد که این مهم تنها با همت استوار است. در این پاره نیت داریم با بهره مندی از سرمایه ارزشمند شما عزیزان ،توان و تخصص و عزم ایجاد شده شاهد توسعه این نشریه باشیم.

در پایان امید است همچون گذشته بتوانیم زمینه های بیشتری را برای افتخارآفرینی صنعت پتروشیمی در ساختار جدید خود از طریق این نشریه فراهم آوریم.

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی