تماس با ما

نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی‌

صاحب امتیاز : روابط عمومی

مدیر مسئول : رضا خلج

دبیر تحریریه :فهیمه عبدی

هیئت تحریریه :

مهشید انزهایی (دبیر صفحه جهان پتروشیمی و گفتگوی ویژه) : 84993611 ـ 021

فائزه رضوی(دبیر صفحه منابع انسانی) : 84994028 ـ 021

نسرین علیپور (دبیر صفحه گزارش ) :  84994042 ـ 021

محمد مقاره (دبیر صفحه پرونده) :  84993830 ـ 021

فهیمه عبدی (دبیر صفحات محیط زیست و خصوصی) : 84993584 ـ 021

اکرم وکیلی (دبیر صفحات صنایع پایین دستی و سرمایه گذاری) :  84993482 ـ 021

راضیه همتی (دبیر صفحه مقالات فنی ) :  84993121 ـ 021
 
نشانی : میدان شیخ بهایی، شماره 144 شرکت ملی صنایع پتروشیمی، روابط عمومی‌

تلفن : 88059834 

دورنگار : 88059835

وب‌گاه: www.payampetro.ir

پست الکترونیک :  payam@nipc.ir

کد پستی: 1993834557

تلفنخانه:84991-021

دورنگار: 88059835-021

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی