شماره جدید

ضرورت تقویت بخش پتروشیمی در بازار سرمایه کشور
در ماه‌های اخیر به دلیل رشد بازار سرمایه و استقبال بی نظیر از آن، بخش زیادی از نقدینگی در دست مردم وارد بازار سرمایه شده است.
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۲۱۸ ]
 

گزارش

ضرورت تقویت بخش پتروشیمی در بازار سرمایه کشور
136
در ماه‌های اخیر به دلیل رشد بازار سرمایه و استقبال بی نظیر از آن، بخش زیادی از نقدینگی در دست مردم وارد بازار سرمایه شده است.
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۲۱۸ ]
 
نوای دلنشین توسعه صنعت پتروشیمی
135
به منظور تحقق استراتژی هوشمندسازی از ابتدای سال جاری پروژه هایی تحت عنوان طرح های پیشران از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی هدف گذاری شد.
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۹۴ ]
 
پتروشیمی و شاگرد اولی در صنایع بزرگ کشور
134
صنعت پتروشیمی ایران با توجه به زیر ساخت های خود در میان دیگر صنایع پیشران بوده و با شتاب در مسیر توسعه و ایجاد ارزش افزوده بیشتر حرکت می کند.
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۰۰۲ ]
 
توسعه صنایع  تکمیلی پتروشمی نیازمند نگاهی تازه
133
صنایع تکمیلی پتروشیمی در مسیر تکمیل زنجیره ارزش نیازمند رویکرد و نگاهی ملی است با هدف کاهش خام فروشی است.
پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۹۰۰ ]
 
گزارش جامع شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بحران کرونا
132
اجرای پروتکل های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۵۴ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی