شماره جدید

لزوم توجه به صنایع پایین دستی پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش
سرمایه گذاری های جدید برای تولید محصولات نهایی می تواند منجر به کاهش خام فروشی شود و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش منجر به کسب ارزش افزوده مطلوبی برای کشور خواهد شد.
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۷ ]
 

گزارش

لزوم توجه به صنایع پایین دستی پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش
130
سرمایه گذاری های جدید برای تولید محصولات نهایی می تواند منجر به کاهش خام فروشی شود و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش منجر به کسب ارزش افزوده مطلوبی برای کشور خواهد شد.
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۷ ]
 
روزنگار 56 سال حضور صنعت پتروشیمی ایران
129
صنعت پتروشیمی ایران با 56 سال قدمت و تولید محصولات متنوع پتروشیمی با تکیه بر دانش و فناوری روز جهان در مسیر رشد و توسعه با شتاب گام بر می دارد.
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۹۶ ]
 
صنعت پتروشیمی پیشران توسعه کشور
127
صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی پایدار وجذاب نقش مهمی در نظام اقتصادی کشور دارد و با بهره گیری از منابع موجود در مسیر توسعه خلق ارزش می کند.
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۵۸ ]
 
تحول در صنعت پتروشیمی با همکاری شرکت های دانش بنیان
126
صنعت پتروشیمی ایران با شتاب در حال پیشرفت است و نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها میتواند منجر به تحولاتی جدید در تامین نیازهای صنایع پتروشیمی کشورمان شود.
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۶۹ ]
 
نمایشگاه ایران پلاست نمایش شکوه صنعت پتروشیمی
125
برگزاری موفق سیزدهمین نمایشگاه ایران پلاست نشان دهنده شادابی و پویایی صنعت پتروشیمی ایران در مسیر توسعه خود است.
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۹۷ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی