شماره جدید

تحقق زنجیره تولید پروپیلن از متانول، طرح پیشران صنعت پتروشیمی
مدت ها ست که طرح افزایش تولید پروپیلن از متانول تولیدی کشور، در دستور کار بررسی و پژوهش قرار گرفته است و عزم جدی تکمیل این زنجیره تولید از زمانی قوت گرفت که در قالب طرح های پیشران صنعت پتروشیمی هم پیگیری شد.
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۰۸۴ ]
 

گزارش

تحقق زنجیره تولید پروپیلن از متانول، طرح پیشران صنعت پتروشیمی
140
مدت ها ست که طرح افزایش تولید پروپیلن از متانول تولیدی کشور، در دستور کار بررسی و پژوهش قرار گرفته است و عزم جدی تکمیل این زنجیره تولید از زمانی قوت گرفت که در قالب طرح های پیشران صنعت پتروشیمی هم پیگیری شد.
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۰۸۴ ]
 
امکان استفاده ازمنابع بازار سرمایه ​برای سرمایه گذاری در جهش سوم صنعت پتروشیمی
139
صنعت پتروشیمی ایران به‌ عنوان پیشران اقتصاد کشور می تواند با توجه به ظرفیت های موجود زمینه را برای تحقق جهش دوم و سوم خود فراهم کند و در این مسیر منابع موجود در بازار سرمایه می تواند در تامین مالی طرح ها تاثیرگذار باشد.
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۶۴۳ ]
 
بورس کالا میزبان مطمئن محصولات پتروشیمی
138
بورس کالای ایران همچنان میزبانی مطوئن برای عرضه انواع محصولات پلیمری و شیمیایی است و رشد عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا نشان از اهمیت آن دارد.
پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۸۷۴ ]
 
توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی ایران در مسیر تکمیل زنجیره ارزش
137
توسعه پرشتاب صنعت پتروشیمی ایران با روندی مطلوب تداوم دارد و مسیر تحقق جهش های دوم و سوم این صنعت پیشرو هموار شده وتوسعه این صنعت از اولویت ‌های اساسی سیاست‌های راهبردی کشور است و حذف وابستگی به درآمد حاصل از خام فروشی نفت، با توسعه صنعت پتروشیمی انجام می‌شود.
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۸۲۷ ]
 
ضرورت تقویت بخش پتروشیمی در بازار سرمایه کشور
136
در ماه‌های اخیر به دلیل رشد بازار سرمایه و استقبال بی نظیر از آن، بخش زیادی از نقدینگی در دست مردم وارد بازار سرمایه شده است.
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۵۵۶ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی