شماره جدید

گزارش جامع شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بحران کرونا
اجرای پروتکل های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۴۶۲ ]
 

گزارش

گزارش جامع شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بحران کرونا
132
اجرای پروتکل های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۴۶۲ ]
 
بیماری ویروس کرونا، آنچه والدین بایستی بدانند.
131
چگونه از خود و کودکان‌تان محافظت کنید.
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۰۶ ]
 
لزوم توجه به صنایع پایین دستی پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش
130
سرمایه گذاری های جدید برای تولید محصولات نهایی می تواند منجر به کاهش خام فروشی شود و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش منجر به کسب ارزش افزوده مطلوبی برای کشور خواهد شد.
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۱۷ ]
 
روزنگار 56 سال حضور صنعت پتروشیمی ایران
129
صنعت پتروشیمی ایران با 56 سال قدمت و تولید محصولات متنوع پتروشیمی با تکیه بر دانش و فناوری روز جهان در مسیر رشد و توسعه با شتاب گام بر می دارد.
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۶۶ ]
 
صنعت پتروشیمی پیشران توسعه کشور
127
صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی پایدار وجذاب نقش مهمی در نظام اقتصادی کشور دارد و با بهره گیری از منابع موجود در مسیر توسعه خلق ارزش می کند.
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۷۴ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی