مقالات شماره های گذشته

انقلاب صنعتی چهارم ( صنعت ۴.۰) و صنعت پتروشیمی - قسمت سوم
158
انقلاب صنعتی چهارم ( صنعت ۴.۰) و صنعت پتروشیمی - قسمت سوم
چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۳۳ ]
 
انقلاب صنعتی چهارم ( صنعت ۴.۰) و صنعت پتروشیمی - قسمت دوم
157
انقلاب صنعتی چهارم ( صنعت ۴.۰) و صنعت پتروشیمی - قسمت دوم
یکشنبه ۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۱ ]
 
انقلاب صنعتی چهارم ( صنعت ۴.۰) و صنعت پتروشیمی - قسمت اول
156
انقلاب صنعتی چهارم ( صنعت ۴.۰) و صنعت پتروشیمی
پنج شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۷۳ ]
 
هزینه تورم چقدر است: تحلیلی بر دلیل نفرت از تورم
155
هزینه تورم چقدر است: تحلیلی بر دلیل نفرت از تورم
چهارشنبه ۰۱ تیر ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۷۱ ]
 
رشد و رقابت پذیری در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا
154
رشد و رقابت پذیری در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴۹۴ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی