مقالات شماره های گذشته

سرنوشت صنعت پتروشیمی تا سال 2030 بر اساس سناریوی توسعه پایدار
138
سرنوشت صنعت پتروشیمی تا سال 2030 بر اساس سناریوی توسعه پایدار
پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۵۰۸ ]
 
میزان مصرف انواع حامل های انرژی در صنعت پتروشیمی آمریکا
137
میزان مصرف انواع حامل های انرژی در صنعت پتروشیمی آمریکا
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۱۴ ]
 
صنعت پتروشیمی 8 ماه پس از شروع کرونا: آیا آرامش به بازارها بازگشته است؟
136
صنعت پتروشیمی 8 ماه پس از شروع کرونا: آیا آرامش به بازارها بازگشته است؟
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۳۰۵ ]
 
علم شیمی، صنعت پتروشیمی و مدرنیزه شدن زندگی بشر
135
علم شیمی، صنعت پتروشیمی و مدرنیزه شدن زندگی بشر
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۱۳۴ ]
 
جهش تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی، چالش ها و راهکارها- بخش دوم
134
جهش تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی، چالش ها و راهکارها- بخش دوم
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۳۷۶ ]
 
جهش تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی، چالش ها و راهکارها
133
جهش تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی، چالش ها و راهکارها
پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۰۷۶ ]
 
تاثیر شیوع ویروس کرونا کووید 19 بر صنعت پتروشیمی
132
تاثیر شیوع ویروس کرونا کووید 19 بر صنعت پتروشیمی
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۲۲ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی