مقالات شماره های گذشته

صنعت پتروشیمی 8 ماه پس از شروع کرونا: آیا آرامش به بازارها بازگشته است؟
136
صنعت پتروشیمی 8 ماه پس از شروع کرونا: آیا آرامش به بازارها بازگشته است؟
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۱۵۰ ]
 
علم شیمی، صنعت پتروشیمی و مدرنیزه شدن زندگی بشر
135
علم شیمی، صنعت پتروشیمی و مدرنیزه شدن زندگی بشر
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۴۶ ]
 
جهش تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی، چالش ها و راهکارها- بخش دوم
134
جهش تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی، چالش ها و راهکارها- بخش دوم
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۰۳۲ ]
 
جهش تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی، چالش ها و راهکارها
133
جهش تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی، چالش ها و راهکارها
پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۹۴۵ ]
 
تاثیر شیوع ویروس کرونا کووید 19 بر صنعت پتروشیمی
132
تاثیر شیوع ویروس کرونا کووید 19 بر صنعت پتروشیمی
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۶۴۷ ]
 
چشم انداز صنعت پتروشیمی آمریکا در سال 2020
131
چشم انداز صنعت پتروشیمی آمریکا در سال 2020
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴۰۷ ]
 
چگونه عملکرد شرکت های پتروشیمی را ارزیابی کنیم؟- بخش دوم
130
چگونه عملکرد شرکت های پتروشیمی را ارزیابی کنیم؟- بخش دوم
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۰۹ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی