مقالات شماره های گذشته

انقلاب صنعتی چهارم ( صنعت ۴.۰) و صنعت پتروشیمی - قسمت سوم
158
انقلاب صنعتی چهارم ( صنعت ۴.۰) و صنعت پتروشیمی - قسمت سوم
چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۲۶ ]
 
انقلاب صنعتی چهارم ( صنعت ۴.۰) و صنعت پتروشیمی - قسمت دوم
157
انقلاب صنعتی چهارم ( صنعت ۴.۰) و صنعت پتروشیمی - قسمت دوم
یکشنبه ۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۰۱ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی