مقالات شماره های گذشته

چگونه عملکرد شرکت های پتروشیمی را ارزیابی کنیم؟- بخش دوم
130
چگونه عملکرد شرکت های پتروشیمی را ارزیابی کنیم؟- بخش دوم
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۸۰ ]
 
چگونه عملکرد پتروشیمی را ارزیابی کنیم؟
129
چگونه عملکرد پتروشیمی را ارزیابی کنیم؟
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۸۹ ]
 
صنعت پتروشیمی در سال 2025 و پس از آن چه وضعیتی خواهد داشت؟
127
صنعت پتروشیمی در سال 2025 و پس از آن چه وضعیتی خواهد داشت؟
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۲۶ ]
 
متغیرهای ساختاری تاثیرگذار بر ایجاد ارزش در صنعت پتروشیمی
126
متغیرهای ساختاری تاثیرگذار بر ایجاد ارزش در صنعت پتروشیمی
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۵۱ ]
 
آسیب شناسی توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی کشور
125
آسیب شناسی توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی کشور
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۴۲ ]
 
آیا صنعت پتروشیمی اهداف برنامه ششم توسعه را محقق کرده است؟ (بخش اول)
124
آیا صنعت پتروشیمی اهداف برنامه ششم توسعه را محقق کرده است؟ (بخش اول)
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۷۹ ]
 
به روز رسانی نوآوری و توانمندی های فناوری به منظور تقویت صنعت
123
تحقیق و توسعه در حال پیدا کردن جایگاه خود در صنعت پتروشیمی است، و این رخداد از سوی غول های این صنعت مانند سینوکم شروع شده است که شعارش «ما به علم ایمان داریم» است.
سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۳۲ ]
 
صنعت پتروشیمی چین: استراتژی های جدید برای یک عصر جدید
122
چین قرار است که همچنان به عنوان بازار پتروشیمی که سریع ترین نرخ رشد را دارد، به فعالیت خود ادامه دهد.
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۰۰ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی