مقالات شماره های گذشته

پاسخ به یک پرسش تاریخی: نفت مصیبت است یا نعمت؟
141
پاسخ به یک پرسش تاریخی: نفت مصیبت است یا نعمت؟
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۸۱۹ ]
 
چشم انداز صنعت پتروشیمی آمریکا تا سال 2022
140
چشم انداز صنعت پتروشیمی آمریکا تا سال 2022
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۳۴۵ ]
 
سرنوشت صنعت پتروشیمی تا سال 2030 بر اساس سناریوی توسعه پایدار- بخش دوم
139
سرنوشت صنعت پتروشیمی تا سال 2030 بر اساس سناریوی توسعه پایدار- بخش دوم
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۶۸۴ ]
 
سرنوشت صنعت پتروشیمی تا سال 2030 بر اساس سناریوی توسعه پایدار
138
سرنوشت صنعت پتروشیمی تا سال 2030 بر اساس سناریوی توسعه پایدار
پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۸۱۳ ]
 
میزان مصرف انواع حامل های انرژی در صنعت پتروشیمی آمریکا
137
میزان مصرف انواع حامل های انرژی در صنعت پتروشیمی آمریکا
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۱۱۵ ]
 
صنعت پتروشیمی 8 ماه پس از شروع کرونا: آیا آرامش به بازارها بازگشته است؟
136
صنعت پتروشیمی 8 ماه پس از شروع کرونا: آیا آرامش به بازارها بازگشته است؟
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۳۶۹ ]
 
علم شیمی، صنعت پتروشیمی و مدرنیزه شدن زندگی بشر
135
علم شیمی، صنعت پتروشیمی و مدرنیزه شدن زندگی بشر
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۳۲۰ ]
 
جهش تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی، چالش ها و راهکارها- بخش دوم
134
جهش تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی، چالش ها و راهکارها- بخش دوم
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۷۰۱ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی