مقالات شماره های گذشته

تاثیر شیوع ویروس کرونا کووید 19 بر صنعت پتروشیمی
132
تاثیر شیوع ویروس کرونا کووید 19 بر صنعت پتروشیمی
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۴۰۸ ]
 
چشم انداز صنعت پتروشیمی آمریکا در سال 2020
131
چشم انداز صنعت پتروشیمی آمریکا در سال 2020
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۶۵ ]
 
چگونه عملکرد شرکت های پتروشیمی را ارزیابی کنیم؟- بخش دوم
130
چگونه عملکرد شرکت های پتروشیمی را ارزیابی کنیم؟- بخش دوم
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۳۱ ]
 
چگونه عملکرد پتروشیمی را ارزیابی کنیم؟
129
چگونه عملکرد پتروشیمی را ارزیابی کنیم؟
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۴۷ ]
 
صنعت پتروشیمی در سال 2025 و پس از آن چه وضعیتی خواهد داشت؟
127
صنعت پتروشیمی در سال 2025 و پس از آن چه وضعیتی خواهد داشت؟
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۵۹ ]
 
متغیرهای ساختاری تاثیرگذار بر ایجاد ارزش در صنعت پتروشیمی
126
متغیرهای ساختاری تاثیرگذار بر ایجاد ارزش در صنعت پتروشیمی
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۹۰ ]
 
آسیب شناسی توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی کشور
125
آسیب شناسی توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی کشور
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۸۳ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی