گفتگوی ویژه شماره های گذشته

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
155
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
چهارشنبه ۰۱ تیر ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴۰۰ ]
 
هدف گذاری برای داخلی سازی چندین محصول راهبردی صنعت پتروشیمی
154
هدف گذاری برای داخلی سازی داخلی سازی چندین محصول راهبردی صنعت پتروشیمی
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴۲۰ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی