صنایع تکمیلی شماره های گذشته

صنعت تولید مواد شیمیایی تخصصی و سهم آن از صنعت پتروشیمی
137
صنعت تولید مواد شیمیایی تخصصی و سهم آن از صنعت پتروشیمی
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۲۱۵ ]
 
اهمیت مواد شیمیایی غیر ارگانیک در صنعت تولید مواد شیمیایی
136
اهمیت مواد شیمیایی غیر ارگانیک در صنعت تولید مواد شیمیایی
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۳۸۵ ]
 
اهمیت مواد شیمیایی پایه در صنعت پتروشیمی
135
اهمیت مواد شیمیایی پایه در صنعت پتروشیمی
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۶۹ ]
 
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور آلمان-بخش سوم
134
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور آلمان-بخش سوم
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۹۵۷ ]
 
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور آلمان- بخش دوم
133
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور آلمان- بخش دوم
پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۹۹۷ ]
 
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور آلمان- بخش اول
132
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور آلمان- بخش اول
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۶۵۳ ]
 
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور چین- بخش پایانی
131
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور چین- بخش پایانی
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۸۸ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی