صنایع تکمیلی شماره های گذشته

اهمیت مواد شیمیایی پایه در صنعت پتروشیمی
135
اهمیت مواد شیمیایی پایه در صنعت پتروشیمی
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۰۷۲ ]
 
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور آلمان-بخش سوم
134
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور آلمان-بخش سوم
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۸۶۶ ]
 
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور آلمان- بخش دوم
133
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور آلمان- بخش دوم
پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۸۹۲ ]
 
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور آلمان- بخش اول
132
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور آلمان- بخش اول
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۵۴۹ ]
 
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور چین- بخش پایانی
131
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور چین- بخش پایانی
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۲۷ ]
 
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور چین- بخش دوم
130
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور چین- بخش دوم
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۵۰ ]
 
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور چین- بخش اول
129
تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور چین- بخش اول
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۰۴ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی