محیط زیست شماره های گذشته

اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در زیرساخت ها و شهرنشینی
132
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در زیرساخت ها و شهرنشینی
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۳۹۳ ]
 
عملکرد صنعت پتروشیمی اروپا از نظر حفظ محیط زیست در سال 2019
131
عملکرد صنعت پتروشیمی اروپا از نظر حفظ محیط زیست در سال 2019
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۷۴ ]
 
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در تامین انرژی پاک و ارزان
130
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در تامین انرژی پاک و ارزان
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۹۹ ]
 
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در بهداشت و سلامت انسان
129
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در بهداشت و سلامت انسان
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۷۵ ]
 
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در دسترسی به آب سالم
127
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در دسترسی به آب سالم
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۳۲ ]
 
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در تامین غذا و امنیت غذایی
126
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در تامین غذا و امنیت غذایی
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۷۹ ]
 
عوامل اصلی تاثیر گذار بر روی اهداف توسعه پایدار
125
عوامل اصلی تاثیر گذار بر روی اهداف توسعه پایدار
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۴۰ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی