محیط زیست شماره های گذشته

تقویت چارچوب‌های قانونی اتحادیه اروپا برای مقابله با فشارهای محیط زیستی و سلامت
148
تقویت چارچوب‌های قانونی اتحادیه اروپا برای مقابله با فشارهای محیط زیستی و سلامت
پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۳۵ ]
 
نوآوری پاشنه آشیل توافقنامه سبز در اتحادیه اروپا
147
نوآوری پاشنه آشیل توافقنامه سبز در اتحادیه اروپا
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۹۳ ]
 
به سوی محیط زیست عاری از مواد سمی: یک چشم انداز جدید بلند مدت برای سیاست‌های اتحادیه اروپا در مورد مواد شیمیایی
146
به سوی محیط زیست عاری از مواد سمی: یک چشم انداز جدید بلند مدت برای سیاست‌های اتحادیه اروپا در مورد مواد شیمیایی
جمعه ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۵۳۵ ]
 
استراتژی صنعت پتروشیمی به منظور پایداری و حرکت به سمت یک محیط زیست بدون آلاینده
145
استراتژی صنعت پتروشیمی به منظور پایداری و حرکت به سمت یک محیط زیست بدون آلاینده
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۴۰۸ ]
 
فعالیت های صنعت پتروشیمی تا چه حد از نظر محیط زیستی قابل قبول است
144
فعالیت های صنعت پتروشیمی تا چه حد از نظر محیط زیستی قابل قبول است
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۶۷ ]
 
آینده مواد شیمیایی زیست‌پایه در اقتصاد زیست‌پایه اتحادیه اروپا
143
آینده مواد شیمیایی زیست‌پایه در اقتصاد زیست‌پایه اتحادیه اروپا
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۱۳۸ ]
 
عملکرد محیط زیستی صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا در سال 2020
142
عملکرد محیط زیستی صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا در سال 2020
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۵۵۷ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی