محیط زیست شماره های گذشته

چالش بزرگ «صنعت بدون آلایندگی» برای صنایع سنگین
138
چالش بزرگ «صنعت بدون آلایندگی» برای صنایع سنگین
پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۴۴۴ ]
 
میزان انتشار گازهای گلخانه ای توسط صنعت پتروشیمی
137
میزان انتشار گازهای گلخانه ای توسط صنعت پتروشیمی
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۹۲ ]
 
میزان انتشار گازهای گلخانه ای توسط صنعت پتروشیمی
136
میزان انتشار گازهای گلخانه ای توسط صنعت پتروشیمی
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۴۱۹ ]
 
میزان انتشار آلاینده ها توسط صنعت پتروشیمی و اهمیت سلامت و ایمنی نیروی کار
135
میزان انتشار آلاینده ها توسط صنعت پتروشیمی و اهمیت سلامت و ایمنی نیروی کار
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۳۹ ]
 
مخارج مربوط به حفاظت از محیط زیست، بهداشت و ایمنی در صنعت پتروشیمی آمریکا
134
مخارج مربوط به حفاظت از محیط زیست، بهداشت و ایمنی در صنعت پتروشیمی آمریکا
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۱۰۶ ]
 
محیط زیست، بهداشت و ایمنی
133
محیط زیست، بهداشت و ایمنی
پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۸۰۴ ]
 
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در زیرساخت ها و شهرنشینی
132
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در زیرساخت ها و شهرنشینی
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۶۴۸ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی