محیط زیست شماره های گذشته

اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در تامین انرژی پاک و ارزان
130
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در تامین انرژی پاک و ارزان
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۲ ]
 
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در بهداشت و سلامت انسان
129
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در بهداشت و سلامت انسان
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۴ ]
 
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در دسترسی به آب سالم
127
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در دسترسی به آب سالم
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۸۹ ]
 
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در تامین غذا و امنیت غذایی
126
اهداف توسعه پایدار: نقش صنعت پتروشیمی در تامین غذا و امنیت غذایی
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۵۶ ]
 
عوامل اصلی تاثیر گذار بر روی اهداف توسعه پایدار
125
عوامل اصلی تاثیر گذار بر روی اهداف توسعه پایدار
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۶۸ ]
 
چگونه صنعت پتروشیمی می تواند به تحقق اهداف توسعه پایدار کمک کند؟
124
چگونه صنعت پتروشیمی می تواند به تحقق اهداف توسعه پایدار کمک کند؟
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۸۲ ]
 
صنعت پتروشیمی و اهداف توسعه پایدار
123
صنعت پتروشیمی یک شریک، دارای توانمندی نوآوری و ارائه دهنده راه حل های مفید برای همه بخش های اقتصاد است. مقیاس و تنوع این صنعت فرصت های بی شماری برای آن فراهم می آورد که به فهم اهداف توسعه پایدار تا سال 2030 کمک می کند.
سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۹۵ ]
 
اهداف توسعه پایدار و نقشه راه آن
122
اهداف توسعه پایدار چه هستند؟
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۱۳ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی