محیط زیست شماره های گذشته

استراتژی صنعت پتروشیمی به منظور پایداری و حرکت به سمت یک محیط زیست بدون آلاینده
145
استراتژی صنعت پتروشیمی به منظور پایداری و حرکت به سمت یک محیط زیست بدون آلاینده
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۵۱ ]
 
فعالیت های صنعت پتروشیمی تا چه حد از نظر محیط زیستی قابل قبول است
144
فعالیت های صنعت پتروشیمی تا چه حد از نظر محیط زیستی قابل قبول است
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۱۸۹ ]
 
آینده مواد شیمیایی زیست‌پایه در اقتصاد زیست‌پایه اتحادیه اروپا
143
آینده مواد شیمیایی زیست‌پایه در اقتصاد زیست‌پایه اتحادیه اروپا
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۰۸۰ ]
 
عملکرد محیط زیستی صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا در سال 2020
142
عملکرد محیط زیستی صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا در سال 2020
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۴۶۷ ]
 
ارزیابی تاثیر فعالیت صنعت پتروشیمی بر طبیعت
141
ارزیابی تاثیر فعالیت صنعت پتروشیمی بر طبیعت
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۸۹۱ ]
 
کاهش آلاینده‌ های صنعت پتروشیمی: نقش دولت و صنعت
140
کاهش آلاینده‌ های صنعت پتروشیمی: نقش دولت و صنعت
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۴۷۰ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی