منابع انسانی شماره های گذشته

توسعه منابع انسانی و اهمیت آن در پیشرفت سازمان
132
توسعه منابع انسانی و اهمیت آن در پیشرفت سازمان
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۴۰۹ ]
 
مکانیزم های آموزشی در دوران بحران اقتصادی
131
مکانیزم های آموزشی در دوران بحران اقتصادی
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۷۷ ]
 
برنامه های آموزشی و آموزش حین کار در بحران اخیر اقتصادی چه نقشی داشتند؟
130
برنامه های آموزشی و آموزش حین کار در بحران اخیر اقتصادی چه نقشی داشتند؟
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۱۲ ]
 
روش های مقابله با بحران اقتصادی در کشورهای مختلف
129
روش های مقابله با بحران اقتصادی در کشورهای مختلف
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۸۵ ]
 
درسهایی از اجرای برنامه های آموزش و بازآموزی نیروی کار در پاسخ به بحران بزرگ اقتصادی در سال 2008
127
درسهایی از اجرای برنامه های آموزش و بازآموزی نیروی کار در پاسخ به بحران بزرگ اقتصادی در سال 2008
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۶۵ ]
 
سرمایه انسانی مهم ترین دارایی یک سازمان
126
سرمایه انسانی مهم ترین دارایی یک سازمان
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴۴۹ ]
 
چگونه نیروی انسانی را در جهت توسعه اقتصادی تربیت کنیم؟
125
چگونه نیروی انسانی را در جهت توسعه اقتصادی تربیت کنیم؟
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۸۲ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی