منابع انسانی شماره های گذشته

برنامه های آموزشی و آموزش حین کار در بحران اخیر اقتصادی چه نقشی داشتند؟
130
برنامه های آموزشی و آموزش حین کار در بحران اخیر اقتصادی چه نقشی داشتند؟
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۲ ]
 
روش های مقابله با بحران اقتصادی در کشورهای مختلف
129
روش های مقابله با بحران اقتصادی در کشورهای مختلف
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۸ ]
 
درسهایی از اجرای برنامه های آموزش و بازآموزی نیروی کار در پاسخ به بحران بزرگ اقتصادی در سال 2008
127
درسهایی از اجرای برنامه های آموزش و بازآموزی نیروی کار در پاسخ به بحران بزرگ اقتصادی در سال 2008
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۱۷ ]
 
سرمایه انسانی مهم ترین دارایی یک سازمان
126
سرمایه انسانی مهم ترین دارایی یک سازمان
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۰۱ ]
 
چگونه نیروی انسانی را در جهت توسعه اقتصادی تربیت کنیم؟
125
چگونه نیروی انسانی را در جهت توسعه اقتصادی تربیت کنیم؟
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۴۹ ]
 
عوامل رشد اقتصادی
124
عوامل رشد اقتصادی
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۸۳ ]
 
نقش نیروی انسانی در توسعه تحقیقات صنعتی
123
در برنامه ریزی های کلان هر یک از ممالک دنیا، استراتژی توسعه تحقیقات ملحوظ شده است.
سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۰۶ ]
 
بهینه سازی نیروی انسانی و نقش آموزش
122
رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد.
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۷۸ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی