منابع انسانی شماره های گذشته

چگونه نخبگان را جذب صنعت پتروشیمی کنیم؟
141
چگونه نخبگان را جذب صنعت پتروشیمی کنیم؟
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۸۵۳ ]
 
صنعت پتروشیمی و تغییر مدل‌های تجاری برای جذب نخبگان
140
صنعت پتروشیمی و تغییر مدل‌های تجاری برای جذب نخبگان
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۴۳۷ ]
 
توزیع سنی کارمندان صنعت پتروشیمی در مقایسه با سایر صنایع
139
توزیع سنی کارمندان صنعت پتروشیمی در مقایسه با سایر صنایع
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۴۶۴ ]
 
ضرورت حضور نخبگان مستعد در صنعت پتروشیمی جهان
138
ضرورت حضور نخبگان مستعد در صنعت پتروشیمی جهان
پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۲۸ ]
 
گامهای رسید به تعادل جنسیتی در شرکت های پتروشیمی
137
گامهای رسید به تعادل جنسیتی در شرکت های پتروشیمی
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۰۰۳ ]
 
تعادل جنسیتی نیروی کار و فرصت های جدید برای شرکت های پتروشیمی
136
تعادل جنسیتی نیروی کار و فرصت های جدید برای شرکت های پتروشیمی
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۴۰۷ ]
 
میزان حقوق و دستمزد در صنعت پتروشیمی آمریکا
135
میزان حقوق و دستمزد در صنعت پتروشیمی آمریکا
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۱۵۳ ]
 
اشتغال در صنعت پتروشیمی آمریکا
134
اشتغال در صنعت پتروشیمی آمریکا
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۳۳۵ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی