منابع انسانی شماره های گذشته

تحول مفهومی شغل در صنعت پتروشیمی
151
تحول مفهومی شغل در صنعت پتروشیمی
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۲۱ ]
 
اهمیت نیروی انسانی ماهر در صنعت پتروشیمی ایران
150
اهمیت نیروی انسانی ماهر در صنعت پتروشیمی ایران
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۳۳ ]
 
محیط اجتماعی، ریسکهای فیزیکی و روانی و کیفیت شغل در صنعت پتروشیمی
149
ویژگی یک محیط اجتماعی خوب وجود حمایت اجتماعی و عدم وجود سوء استفاده در محیط کار است.
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۰۱۲ ]
 
تاثیر گردش شغلی، آموزش و محیط روانی و فیزیکی بر بهره وری نیروی انسانی در صنعت پتروشیمی
148
تاثیر گردش شغلی، آموزش و محیط روانی و فیزیکی بر بهره وری نیروی انسانی در صنعت پتروشیمی
پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۶۶۱ ]
 
ساعات کاری و توازن کار- زندگی در صنعت پتروشیمی
147
ساعات کاری و توازن کار- زندگی در صنعت پتروشیمی
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۳۶ ]
 
صنعت پتروشیمی: شرایط کار و کیفیت اشتغال
146
صنعت پتروشیمی: شرایط کار و کیفیت اشتغال
جمعه ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۰۸۹ ]
 
تحلیل شغل، استخدام، انتخاب و انتقال نیروی کار و تاثیر آن در بهبود بهره وری سازمان
145
تحلیل شغل، استخدام، انتخاب و انتقال نیروی کار و تاثیر آن در بهبود بهره وری سازمان
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۵۷۲ ]
 
اهمیت نقش مدیریت پرسنل در صنایع شیمیایی
144
اهمیت نقش مدیریت پرسنل در صنایع شیمیایی
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۹۱۵ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی