منابع انسانی شماره های گذشته

تاثیر گردش شغلی، آموزش و محیط روانی و فیزیکی بر بهره وری نیروی انسانی در صنعت پتروشیمی
148
تاثیر گردش شغلی، آموزش و محیط روانی و فیزیکی بر بهره وری نیروی انسانی در صنعت پتروشیمی
پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴۹۹ ]
 
ساعات کاری و توازن کار- زندگی در صنعت پتروشیمی
147
ساعات کاری و توازن کار- زندگی در صنعت پتروشیمی
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۳۷ ]
 
صنعت پتروشیمی: شرایط کار و کیفیت اشتغال
146
صنعت پتروشیمی: شرایط کار و کیفیت اشتغال
جمعه ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۳۸ ]
 
تحلیل شغل، استخدام، انتخاب و انتقال نیروی کار و تاثیر آن در بهبود بهره وری سازمان
145
تحلیل شغل، استخدام، انتخاب و انتقال نیروی کار و تاثیر آن در بهبود بهره وری سازمان
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۴۷۲ ]
 
اهمیت نقش مدیریت پرسنل در صنایع شیمیایی
144
اهمیت نقش مدیریت پرسنل در صنایع شیمیایی
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۷۵۹ ]
 
سنجش عملکرد نیروی انسانی و راه موفقیت با استفاده از تحلیل داده ها
143
سنجش عملکرد نیروی انسانی و راه موفقیت با استفاده از تحلیل داده ها
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۳۶۴ ]
 
جنگ شرکت های پتروشیمی مطرح دنیا برای جذب نخبگان
142
جنگ شرکت های پتروشیمی مطرح دنیا برای جذب نخبگان
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۸۴۶ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی