منابع انسانی شماره های گذشته

ضرورت و نتایج آموزش کارکنان صنعت پتروشیمی
155
ضرورت و نتایج آموزش کارکنان صنعت پتروشیمی
چهارشنبه ۰۱ تیر ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۱۹ ]
 
سرمایه انسانی شاه کلید توسعه سازمان
154
سرمایه انسانی شاه کلید توسعه سازمان
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۹۴ ]
 
سازماندهی نیروی انسانی برای آینده صنعت پتروشیمی
153
سازماندهی نیروی انسانی برای آینده صنعت پتروشیمی
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۵۴۳ ]
 
جهانی شدن و تغییرجایگاه نیروی انسانی در صنعت پتروشیمی
152
جهانی شدن و تغییرجایگاه نیروی انسانی در صنعت پتروشیمی
جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۰۷ ]
 
تحول مفهومی شغل در صنعت پتروشیمی
151
تحول مفهومی شغل در صنعت پتروشیمی
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۵۷۲ ]
 
اهمیت نیروی انسانی ماهر در صنعت پتروشیمی ایران
150
اهمیت نیروی انسانی ماهر در صنعت پتروشیمی ایران
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۵۲۳ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی