منابع انسانی شماره های گذشته

سنجش عملکرد نیروی انسانی و راه موفقیت با استفاده از تحلیل داده ها
143
سنجش عملکرد نیروی انسانی و راه موفقیت با استفاده از تحلیل داده ها
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۳۵ ]
 
جنگ شرکت های پتروشیمی مطرح دنیا برای جذب نخبگان
142
جنگ شرکت های پتروشیمی مطرح دنیا برای جذب نخبگان
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۵۶۶ ]
 
چگونه نخبگان را جذب صنعت پتروشیمی کنیم؟
141
چگونه نخبگان را جذب صنعت پتروشیمی کنیم؟
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۰۵۶ ]
 
صنعت پتروشیمی و تغییر مدل‌های تجاری برای جذب نخبگان
140
صنعت پتروشیمی و تغییر مدل‌های تجاری برای جذب نخبگان
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۵۴۰ ]
 
توزیع سنی کارمندان صنعت پتروشیمی در مقایسه با سایر صنایع
139
توزیع سنی کارمندان صنعت پتروشیمی در مقایسه با سایر صنایع
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۵۴۵ ]
 
ضرورت حضور نخبگان مستعد در صنعت پتروشیمی جهان
138
ضرورت حضور نخبگان مستعد در صنعت پتروشیمی جهان
پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۷۱ ]
 
گامهای رسید به تعادل جنسیتی در شرکت های پتروشیمی
137
گامهای رسید به تعادل جنسیتی در شرکت های پتروشیمی
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۱۱۶ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی