سرمایه گذاری شماره های گذشته

آیا سرمایه گذاری سبز ارزش شرکت های پتروشیمی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
143
آیا سرمایه گذاری سبز ارزش شرکت های پتروشیمی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۲۲ ]
 
روند سرمایه گذاری و خارج سرمایه ای در صنعت پتروشیمی در سال 2020
142
روند سرمایه گذاری و خارج سرمایه ای در صنعت پتروشیمی در سال 2020
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۳۹۰ ]
 
تاثیر شیوع ویروس کووید-19 و گسترش رکود اقتصادی بر ذخیره سرمایه بخش انرژی
141
تاثیر شیوع ویروس کووید-19 و گسترش رکود اقتصادی بر ذخیره سرمایه بخش انرژی
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۹۴۸ ]
 
کووید-19 و افول سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی
140
کووید-19 و افول سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۶۰۴ ]
 
آیا سرمایه گذاری در بخش انرژی برای تحقق توسعه پایدار کافی است؟
139
آیا سرمایه گذاری در بخش انرژی برای تحقق توسعه پایدار کافی است؟
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۶۲۶ ]
 
تحلیل روند سرمایه گذاری در بازارهای جهانی انرژی: مورد کاوی صنعت پتروشیمی
138
تحلیل روند سرمایه گذاری در بازارهای جهانی انرژی: مورد کاوی صنعت پتروشیمی
پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۶۱ ]
 
روند صعودی سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی آمریکا در دهه اخیر
137
روند صعودی سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی آمریکا در دهه اخیر
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۳۹ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی