سرمایه گذاری شماره های گذشته

تاثیر شیوع ویروس کووید-19 و گسترش رکود اقتصادی بر ذخیره سرمایه بخش انرژی
141
تاثیر شیوع ویروس کووید-19 و گسترش رکود اقتصادی بر ذخیره سرمایه بخش انرژی
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۸۰۱ ]
 
کووید-19 و افول سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی
140
کووید-19 و افول سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۵۱۶ ]
 
آیا سرمایه گذاری در بخش انرژی برای تحقق توسعه پایدار کافی است؟
139
آیا سرمایه گذاری در بخش انرژی برای تحقق توسعه پایدار کافی است؟
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۵۶۳ ]
 
تحلیل روند سرمایه گذاری در بازارهای جهانی انرژی: مورد کاوی صنعت پتروشیمی
138
تحلیل روند سرمایه گذاری در بازارهای جهانی انرژی: مورد کاوی صنعت پتروشیمی
پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۶۸۲ ]
 
روند صعودی سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی آمریکا در دهه اخیر
137
روند صعودی سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی آمریکا در دهه اخیر
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۸۸۷ ]
 
روند صعودی سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی آمریکا در دهه اخیر
136
روند صعودی سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی آمریکا در دهه اخیر
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۳۶۵ ]
 
حوزه های مورد علاقه صنعت پتروشیمی برای سرمایه گذاری در حوزه نوآوری
135
حوزه های مورد علاقه صنعت پتروشیمی برای سرمایه گذاری در حوزه نوآوری
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۰۴۷ ]
 
تحلیل اهمیت سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی
134
تحلیل اهمیت سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۲۶۸ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی