سرمایه گذاری شماره های گذشته

ریسک سرمایه گذاری برای تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی- بخش دوم
130
ریسک سرمایه گذاری برای تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی- بخش دوم
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۳ ]
 
ریسک سرمایه گذاری برای تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی
129
ریسک سرمایه گذاری برای تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۸ ]
 
چالش های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی آلمان
127
چالش های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی آلمان
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۰۸ ]
 
ارزش سهام شرکت ها در بخش های انرژی بر همچنان در حال کاهش است
126
ارزش سهام شرکت ها در بخش های انرژی بر همچنان در حال کاهش است
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۵۱ ]
 
روند سرمایه گذاری در صنعت خودورسازی و داروسازی آلمان
125
روند سرمایه گذاری در صنعت خودورسازی و داروسازی آلمان
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۶۷ ]
 
رابطه دیجیتالی شدن و سهم صنایع تولیدی از مخارج سرمایه ای
124
رابطه دیجیتالی شدن و سهم صنایع تولیدی از مخارج سرمایه ای
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۱۷ ]
 
عوامل موثر بر افزایش سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی آلمان
123
روند کنونی حرکت مخارج سرمایه ای تقریبا هم اندازه متوسط بلندمدت است، اما کمتر از نوسانات اخیر است.
سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۰۶ ]
 
سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی آلمان
122
شرکت های تولیدی آلمان مخارج ناخالص سرمایه ای واقعی خود را، در طول دوره جاری نوسانات چرخه ای که از سال 2010 شروع شده است، اندکی بیش از 3 درصد در سال افزایش داده اند.
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۵۴۵ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی