سرمایه گذاری شماره های گذشته

شیوع ویروس کووید-19 و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پتروشیمی
145
شیوع ویروس کووید-19 و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پتروشیمی
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۶۰ ]
 
تاثیر سرمایه گذاری سبز بر ارزش شرکت های پتروشیمی- بخش دوم
144
تاثیر سرمایه گذاری سبز بر ارزش شرکت های پتروشیمی- بخش دوم
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۲۶ ]
 
آیا سرمایه گذاری سبز ارزش شرکت های پتروشیمی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
143
آیا سرمایه گذاری سبز ارزش شرکت های پتروشیمی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۲۷ ]
 
روند سرمایه گذاری و خارج سرمایه ای در صنعت پتروشیمی در سال 2020
142
روند سرمایه گذاری و خارج سرمایه ای در صنعت پتروشیمی در سال 2020
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۴۸۴ ]
 
تاثیر شیوع ویروس کووید-19 و گسترش رکود اقتصادی بر ذخیره سرمایه بخش انرژی
141
تاثیر شیوع ویروس کووید-19 و گسترش رکود اقتصادی بر ذخیره سرمایه بخش انرژی
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۰۲۹ ]
 
کووید-19 و افول سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی
140
کووید-19 و افول سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۶۸۲ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی