بخش خصوصی شماره های گذشته

معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: هلدینگ پتروشیمی اینئوس
132
معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: هلدینگ پتروشیمی اینئوس
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۴۴۸ ]
 
فهرست 100 شرکت برتر پتروشیمی دنیا در سال 2019
131
فهرست 100 شرکت برتر پتروشیمی دنیا در سال 2019
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۸۳ ]
 
معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: هلدینگ پتروشیمی دوپونت
130
معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: هلدینگ پتروشیمی دوپونت
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۲۰ ]
 
معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: گروه صنعتی ریلاینس
129
معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: گروه صنعتی ریلاینس
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۳۷ ]
 
معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: شرکت ایر لیوکئید
127
معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: شرکت ایر لیوکئید
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۰۴ ]
 
معرفی شرکت های پتروشیمی دنیا
126
معرفی شرکت های پتروشیمی دنیا
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۹۵ ]
 
معرفی شرکت های پتروشیمی دنیا: صنایع لیوندل بازل
 LYONNEDLLBASELL INDUSTRIES
125
معرفی شرکت های پتروشیمی دنیا: صنایع لیوندل بازل
LYONNEDLLBASELL INDUSTRIES
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴۲۵ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی