بخش خصوصی شماره های گذشته

عملکرد برترین شرکت پتروشیمی دنیا (BASF) در سال 2021- قسمت سوم
158
عملکرد برترین شرکت پتروشیمی دنیا (BASF) در سال 2021- قسمت سوم
چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۷۵ ]
 
عملکرد برترین شرکت پتروشیمی دنیا (BASF) در سال 2021- قسمت دوم
157
عملکرد برترین شرکت پتروشیمی دنیا (BASF) در سال 2021- قسمت دوم
یکشنبه ۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۴۸ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی