بخش خصوصی شماره های گذشته

معرفی هلدینگ ها پتروشیمی دنیا: شرکت یارا اینترنشنال
151
معرفی هلدینگ ها پتروشیمی دنیا: شرکت یارا اینترنشنال
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۶۰ ]
 
معرفی هلدینگ های پتروشیمی جهان: شرکت پتروشیمی هنگلی
150
معرفی هلدینگ های پتروشیمی جهان: شرکت پتروشیمی هنگلی
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۳۷ ]
 
معرفی هلدینگ های پتروشیمی دنیا: کمیکال کمپانی
149
معرفی هلدینگ های پتروشیمی دنیا: کمیکال کمپانی
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۸۰۵ ]
 
معرفی هلدینگ های پتروشیمی مطرح جهان: صنایع اِوونیک
148
معرفی هلدینگ های پتروشیمی مطرح جهان: صنایع اِوونیک
پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۶۳۵ ]
 
معرفی هلدینگ های برتر پتروشیمی دنیا: شرکت نفت کویت
147
معرفی هلدینگ های برتر پتروشیمی دنیا: شرکت نفت کویت
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۱۲۷ ]
 
معرفی هلدینگ شیمیایی شانگ هونگ
146
معرفی هلدینگ شیمیایی شانگ هونگ
جمعه ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۵۴ ]
 
هفت شرکت برتر پتروشیمی دنیا در سال 2021
145
هفت شرکت برتر پتروشیمی دنیا در سال 2021
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۳۳۵ ]
 
معرفی شرکت پتروشیمی لانکسس
144
معرفی شرکت پتروشیمی لانکسس
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۸۳۶ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی