بخش خصوصی شماره های گذشته

معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: شرکت پتروشیمی اکولب
141
معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: شرکت پتروشیمی اکولب
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۸۱۸ ]
 
معرفی هلدینگ پتروشیمی شروین ویلیامز
140
معرفی هلدینگ پتروشیمی شروین ویلیامز
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۳۱۱ ]
 
معرفی هلدینگ پتروشیمی اس. کی. اینوویشن
139
معرفی هلدینگ پتروشیمی اس. کی. اینوویشن
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۸۸۴ ]
 
معرفی هلدینگ صنایع شیمیایی تورِی
138
معرفی هلدینگ صنایع شیمیایی تورِی
پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۸۲۴ ]
 
معرفی شرکت تولید مواد شیمیایی اکسون موبیل
137
معرفی شرکت تولید مواد شیمیایی اکسون موبیل
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۰۸۹ ]
 
معرفی شرکت های برتر پتروشیمی دنیا:  شرکت پتروچاینا
136
معرفی شرکت های برتر پتروشیمی دنیا: شرکت پتروچاینا
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۵۲۳ ]
 
معرفی هلدینگ های پتروشیمی جهان: هلدینگ پتروشیمی ایوونیک
135
معرفی هلدینگ های پتروشیمی جهان: هلدینگ پتروشیمی ایوونیک
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۱۶۳ ]
 
معرفی شرکت های پتروشیمی معروف دنیا: هلدینگ پتروشیمی اس. کی. اینوویشن
134
معرفی شرکت های پتروشیمی معروف دنیا: هلدینگ پتروشیمی اس. کی. اینوویشن
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۱۳۴ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی