بخش خصوصی شماره های گذشته

معرفی شرکت های برتر پتروشیمی دنیا:  شرکت پتروچاینا
136
معرفی شرکت های برتر پتروشیمی دنیا: شرکت پتروچاینا
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۱۵۵ ]
 
معرفی هلدینگ های پتروشیمی جهان: هلدینگ پتروشیمی ایوونیک
135
معرفی هلدینگ های پتروشیمی جهان: هلدینگ پتروشیمی ایوونیک
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۱۰ ]
 
معرفی شرکت های پتروشیمی معروف دنیا: هلدینگ پتروشیمی اس. کی. اینوویشن
134
معرفی شرکت های پتروشیمی معروف دنیا: هلدینگ پتروشیمی اس. کی. اینوویشن
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۹۴۸ ]
 
معرفی هلدینگ پتروشیمی سومیتومو
133
معرفی هلدینگ پتروشیمی سومیتومو
پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۹۸۷ ]
 
معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: هلدینگ پتروشیمی اینئوس
132
معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: هلدینگ پتروشیمی اینئوس
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۵۷ ]
 
فهرست 100 شرکت برتر پتروشیمی دنیا در سال 2019
131
فهرست 100 شرکت برتر پتروشیمی دنیا در سال 2019
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۲۱ ]
 
معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: هلدینگ پتروشیمی دوپونت
130
معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: هلدینگ پتروشیمی دوپونت
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۰۲ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی