بخش خصوصی شماره های گذشته

معرفی هلدینگ صنایع شیمیایی تورِی
138
معرفی هلدینگ صنایع شیمیایی تورِی
پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۴۹۰ ]
 
معرفی شرکت تولید مواد شیمیایی اکسون موبیل
137
معرفی شرکت تولید مواد شیمیایی اکسون موبیل
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۸۸۶ ]
 
معرفی شرکت های برتر پتروشیمی دنیا:  شرکت پتروچاینا
136
معرفی شرکت های برتر پتروشیمی دنیا: شرکت پتروچاینا
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۳۹۳ ]
 
معرفی هلدینگ های پتروشیمی جهان: هلدینگ پتروشیمی ایوونیک
135
معرفی هلدینگ های پتروشیمی جهان: هلدینگ پتروشیمی ایوونیک
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۰۱۲ ]
 
معرفی شرکت های پتروشیمی معروف دنیا: هلدینگ پتروشیمی اس. کی. اینوویشن
134
معرفی شرکت های پتروشیمی معروف دنیا: هلدینگ پتروشیمی اس. کی. اینوویشن
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۰۱۹ ]
 
معرفی هلدینگ پتروشیمی سومیتومو
133
معرفی هلدینگ پتروشیمی سومیتومو
پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۱۰۲ ]
 
معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: هلدینگ پتروشیمی اینئوس
132
معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا: هلدینگ پتروشیمی اینئوس
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۰۴۹ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی