گزارش شماره های گذشته

توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی ایران در مسیر تکمیل زنجیره ارزش
137
توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی ایران در مسیر تکمیل زنجیره ارزش
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۱۹۴ ]
 
ضرورت تقویت بخش پتروشیمی در بازار سرمایه کشور
136
ضرورت تقویت بخش پتروشیمی در بازار سرمایه کشور
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۴۷۴ ]
 
نوای دلنشین توسعه صنعت پتروشیمی
135
نوای دلنشین توسعه صنعت پتروشیمی
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۰۶۷ ]
 
پتروشیمی و شاگرد اولی در صنایع بزرگ کشور
134
پتروشیمی و شاگرد اولی در صنایع بزرگ کشور
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۰۵۱ ]
 
توسعه صنایع  تکمیلی پتروشمی نیازمند نگاهی تازه
133
توسعه صنایع تکمیلی پتروشمی نیازمند نگاهی تازه
پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۹۲۰ ]
 
گزارش جامع شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بحران کرونا
132
گزارش جامع شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بحران کرونا
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۷۵ ]
 
بیماری ویروس کرونا، آنچه والدین بایستی بدانند.
131
بیماری ویروس کرونا، آنچه والدین بایستی بدانند.
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۹۳ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی