گزارش شماره های گذشته

لزوم توجه به صنایع پایین دستی پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش
130
لزوم توجه به صنایع پایین دستی پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۷ ]
 
روزنگار 56 سال حضور صنعت پتروشیمی ایران
129
روزنگار 56 سال حضور صنعت پتروشیمی ایران
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۹۶ ]
 
صنعت پتروشیمی پیشران توسعه کشور
127
صنعت پتروشیمی پیشران توسعه کشور
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۵۸ ]
 
تحول در صنعت پتروشیمی با همکاری شرکت های دانش بنیان
126
تحول در صنعت پتروشیمی با همکاری شرکت های دانش بنیان
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۶۹ ]
 
نمایشگاه ایران پلاست نمایش شکوه صنعت پتروشیمی
125
نمایشگاه ایران پلاست نمایش شکوه صنعت پتروشیمی
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۹۷ ]
 
عملکرد صنعت پتروشیمی در حوزه مسئولیت اجتماعی
124
عملکرد صنعت پتروشیمی در حوزه مسئولیت اجتماعی
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۵۹ ]
 
تحول در صنعت پتروشیمی ایران با افتتاح طرح های جدید
123
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با جدیت بر روند ساخت و تکمیل طرح های پتروشیمی با هدف افزایش ظرفیت تولید و نیز تکمیل زنجیره ارزش نظارت دارد.
سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۸۵ ]
 
ایجاد و توسعه پتروپالایشگاه ها راهبردی استراتژیک در مسیر توسعه
122
به گزارش خبرنگار پیام پتروشیمی ، یکی از راهکارهای اساسی بی‌اثرکردن تحریم‌های نفتی آمریکا به پیشنهاد کارشناسان و متخصصان، تغییر رویکرد از خام‌فروشی به سمت فرآورده‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر است.
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۷۰۶ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی