گزارش شماره های گذشته

مروری بر کارنامه 57 ساله  شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛
141
مروری بر کارنامه 57 ساله شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۵۳ ]
 
تحقق زنجیره تولید پروپیلن از متانول، طرح پیشران صنعت پتروشیمی
140
تحقق زنجیره تولید پروپیلن از متانول، طرح پیشران صنعت پتروشیمی
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۶۵۸ ]
 
امکان استفاده ازمنابع بازار سرمایه ​برای سرمایه گذاری در جهش سوم صنعت پتروشیمی
139
امکان استفاده ازمنابع بازار سرمایه ​برای سرمایه گذاری درجهش سوم صنعت پتروشیمی
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۶۹۷ ]
 
بورس کالا میزبان مطمئن محصولات پتروشیمی
138
بورس کالا میزبان مطمئن محصولات پتروشیمی
پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۹۳۰ ]
 
توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی ایران در مسیر تکمیل زنجیره ارزش
137
توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی ایران در مسیر تکمیل زنجیره ارزش
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۸۷۵ ]
 
ضرورت تقویت بخش پتروشیمی در بازار سرمایه کشور
136
ضرورت تقویت بخش پتروشیمی در بازار سرمایه کشور
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۵۸۵ ]
 
نوای دلنشین توسعه صنعت پتروشیمی
135
نوای دلنشین توسعه صنعت پتروشیمی
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۵۳ ]
 
پتروشیمی و شاگرد اولی در صنایع بزرگ کشور
134
پتروشیمی و شاگرد اولی در صنایع بزرگ کشور
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۲۸۰ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی