گزارش شماره های گذشته

آموزش سرمایه انسانی؛ رکنی اساسی در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)
151
آموزش سرمایه انسانی؛ رکنی اساسی در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۲۰ ]
 
پارک شیمیایی راهکار معضل خام فروشی ایران
150
پارک شیمیایی راهکار معضل خام فروشی ایران
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۲۵ ]
 
تجربه آموزشی موسسه باران با پتروشیمی زاگرس
149
تجربه آموزشی موسسه باران با پتروشیمی زاگرس
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۸۶۸ ]
 
خط لوله اتیلن غرب؛ خط آبادانی، اشتغال و توسعه متوازن
148
خط لوله اتیلن غرب؛ خط آبادانی، اشتغال و توسعه متوازن
پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۰۳۴ ]
 
موسسه افق ارتباط بین المللی باران
147
موسسه افق ارتباط بین المللی باران
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۸۸۳ ]
 
پتروشیمی  نبض توسعه اقتصاد و صنعت ایران
146
پتروشیمی نبض توسعه اقتصاد و صنعت ایران
جمعه ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۵۶۰ ]
 
خداحافظی مردم اروپا با وسایل یک بار مصرف در صنایع غذایی
145
خداحافظی مردم اروپا با وسایل یک بار مصرف در صنایع غذایی
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۶۲۵ ]
 
توسعه کسب و کار در صنعت پتروشیمی
144
توسعه کسب و کار در صنعت پتروشیمی
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۰۲۵ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی