گزارش شماره های گذشته

ارتقای کیفی منابع انسانی برای اعتلای کشور
155
ارتقای کیفی منابع انسانی برای اعتلای کشور
چهارشنبه ۰۱ تیر ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۶۹ ]
 
پتروشیمی، صنعتی پیشرو در آموزش زبان انگلیسی
154
پتروشیمی، صنعتی پیشرو در آموزش زبان انگلیسی
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۴۱ ]
 
شرکت پتروشیمی  کارون
153
شرکت پتروشیمی کارون
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۳۱ ]
 
جایگاه موفق پتروشیمی آپادانا و اهمیت آموزش زبان انگلیسی
152
جایگاه موفق پتروشیمی آپادانا و اهمیت آموزش زبان انگلیسی
جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۶۸ ]
 
آموزش سرمایه انسانی؛ رکنی اساسی در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)
151
آموزش سرمایه انسانی؛ رکنی اساسی در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۵۵۳ ]
 
پارک شیمیایی راهکار معضل خام فروشی ایران
150
پارک شیمیایی راهکار معضل خام فروشی ایران
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۵۳۲ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی