گزارش شماره های گذشته

نوای دلنشین توسعه صنعت پتروشیمی
135
نوای دلنشین توسعه صنعت پتروشیمی
چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۰۹۴ ]
 
پتروشیمی و شاگرد اولی در صنایع بزرگ کشور
134
پتروشیمی و شاگرد اولی در صنایع بزرگ کشور
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۹۱۸ ]
 
توسعه صنایع  تکمیلی پتروشمی نیازمند نگاهی تازه
133
توسعه صنایع تکمیلی پتروشمی نیازمند نگاهی تازه
پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۸۳۸ ]
 
گزارش جامع شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بحران کرونا
132
گزارش جامع شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بحران کرونا
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۸۹۰ ]
 
بیماری ویروس کرونا، آنچه والدین بایستی بدانند.
131
بیماری ویروس کرونا، آنچه والدین بایستی بدانند.
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۵۲ ]
 
لزوم توجه به صنایع پایین دستی پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش
130
لزوم توجه به صنایع پایین دستی پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۶۵ ]
 
روزنگار 56 سال حضور صنعت پتروشیمی ایران
129
روزنگار 56 سال حضور صنعت پتروشیمی ایران
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۵۷ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی