گزارش شماره های گذشته

گزارش جامع شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بحران کرونا
132
گزارش جامع شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بحران کرونا
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۴۶۱ ]
 
بیماری ویروس کرونا، آنچه والدین بایستی بدانند.
131
بیماری ویروس کرونا، آنچه والدین بایستی بدانند.
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۰۶ ]
 
لزوم توجه به صنایع پایین دستی پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش
130
لزوم توجه به صنایع پایین دستی پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۱۷ ]
 
روزنگار 56 سال حضور صنعت پتروشیمی ایران
129
روزنگار 56 سال حضور صنعت پتروشیمی ایران
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲۶۶ ]
 
صنعت پتروشیمی پیشران توسعه کشور
127
صنعت پتروشیمی پیشران توسعه کشور
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۷۴ ]
 
تحول در صنعت پتروشیمی با همکاری شرکت های دانش بنیان
126
تحول در صنعت پتروشیمی با همکاری شرکت های دانش بنیان
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۴۴ ]
 
نمایشگاه ایران پلاست نمایش شکوه صنعت پتروشیمی
125
نمایشگاه ایران پلاست نمایش شکوه صنعت پتروشیمی
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳۶۵ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی