گزارش شماره های گذشته

خط لوله اتیلن غرب؛ خط آبادانی، اشتغال و توسعه متوازن
148
خط لوله اتیلن غرب؛ خط آبادانی، اشتغال و توسعه متوازن
پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۶۸۴ ]
 
موسسه افق ارتباط بین المللی باران
147
موسسه افق ارتباط بین المللی باران
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۷۴۵ ]
 
پتروشیمی  نبض توسعه اقتصاد و صنعت ایران
146
پتروشیمی نبض توسعه اقتصاد و صنعت ایران
جمعه ۱۵ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۴۸۷ ]
 
خداحافظی مردم اروپا با وسایل یک بار مصرف در صنایع غذایی
145
خداحافظی مردم اروپا با وسایل یک بار مصرف در صنایع غذایی
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۴۷۵ ]
 
توسعه کسب و کار در صنعت پتروشیمی
144
توسعه کسب و کار در صنعت پتروشیمی
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۸۷۵ ]
 
طرح های زنجیره پروپیلن و پیشران گامی بزرگ برای تکمیل زنجیره ارزرش
143
طرح های زنجیره پروپیلن و پیشران گامی بزرگ برای تکمیل زنجیره ارزرش
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۵۷۲ ]
 
مقایسه تطبیقی جهش‌های اول، دوم و سوم صنعت پتروشیمی
142
مقایسه تطبیقی جهش‌های اول، دوم و سوم صنعت پتروشیمی
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۹۵۳ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی