گزارش شماره های گذشته

زبان انگلیسی چگونه موجب رشد صنعت پتروشیمی در ایران می‌شود؟ قسمت سوم
158
زبان انگلیسی چگونه موجب رشد صنعت پتروشیمی در ایران می‌شود؟ قسمت سوم
چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۵۶ ]
 
زبان انگلیسی چگونه موجب رشد صنعت پتروشیمی در ایران می‌شود؟ قسمت دوم
157
زبان انگلیسی چگونه موجب رشد صنعت پتروشیمی در ایران می‌شود؟ قسمت دوم
یکشنبه ۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۵۴ ]
 
زبان انگلیسی چگونه موجب رشد صنعت پتروشیمی در ایران می‌شود؟ قسمت اول
156
ابزارهای مهم در رشد صنعت پتروشیمی کشورکدامند؟ لزوم استفاده از این ابزارها در این صنعت چیست؟ صنعت پتروشیمی برای تجهیز به این ابزارها چه ویژگی هایی دارد؟
پنج شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۸۸ ]
 
ارتقای کیفی منابع انسانی برای اعتلای کشور
155
ارتقای کیفی منابع انسانی برای اعتلای کشور
چهارشنبه ۰۱ تیر ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴۷۶ ]
 
پتروشیمی، صنعتی پیشرو در آموزش زبان انگلیسی
154
پتروشیمی، صنعتی پیشرو در آموزش زبان انگلیسی
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۴۹۹ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی