گزارش شماره های گذشته

زبان انگلیسی چگونه موجب رشد صنعت پتروشیمی در ایران می‌شود؟ قسمت سوم
158
زبان انگلیسی چگونه موجب رشد صنعت پتروشیمی در ایران می‌شود؟ قسمت سوم
چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۶۲ ]
 
زبان انگلیسی چگونه موجب رشد صنعت پتروشیمی در ایران می‌شود؟ قسمت دوم
157
زبان انگلیسی چگونه موجب رشد صنعت پتروشیمی در ایران می‌شود؟ قسمت دوم
یکشنبه ۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱۵۳ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی