گزارش شماره های گذشته

خداحافظی مردم اروپا با وسایل یک بار مصرف در صنایع غذایی
145
خداحافظی مردم اروپا با وسایل یک بار مصرف در صنایع غذایی
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۲۶۵ ]
 
توسعه کسب و کار در صنعت پتروشیمی
144
توسعه کسب و کار در صنعت پتروشیمی
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۷۴۱ ]
 
طرح های زنجیره پروپیلن و پیشران گامی بزرگ برای تکمیل زنجیره ارزرش
143
طرح های زنجیره پروپیلن و پیشران گامی بزرگ برای تکمیل زنجیره ارزرش
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۲,۴۴۳ ]
 
مقایسه تطبیقی جهش‌های اول، دوم و سوم صنعت پتروشیمی
142
مقایسه تطبیقی جهش‌های اول، دوم و سوم صنعت پتروشیمی
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۳,۸۲۲ ]
 
مروری بر کارنامه 57 ساله  شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛
141
مروری بر کارنامه 57 ساله شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۸۶۵ ]
 
تحقق زنجیره تولید پروپیلن از متانول، طرح پیشران صنعت پتروشیمی
140
تحقق زنجیره تولید پروپیلن از متانول، طرح پیشران صنعت پتروشیمی
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید:۱,۸۸۲ ]
 
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی