119

مخارج سرمایه ای و تحقیق و توسعه در اتحادیه اروپا در سالی که گذشت

(چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷) ۰۸:۰۰

مخارج سرمایه ای در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا به تفکیک زیربخش ها

تقریبا یک سوم از سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا مربوط به صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا است. صنعت پتروشیمی با سرمایه گذاری 6.5 میلیارد یوروئی بزرگترین سرمایه گذار در بخش تولید محصولات شیمیایی در این اتحادیه است و بخش های پلاستیک و پیمانکاری در رتبه های بعدی قرار دارند.

نمودار 1

منبع: Eurostat SBS Data (2015) and Cefic analysis 2018/ * Eurostat code V1510- سرمایه گذاری ناخالص در کالاهای ملموس/ Eurostat Nace code 2059 و سایر محصولات پتروشیمی/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت پتروشیمی شامل صنعت تولید محصولات داروئی نمی شود/ به جز مواردی که ذکر شده است اتحادیه اروپا شامل 28 کشور این اتحادیه است.

از منظر بازارهای جهانی صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا هنوز هم در دوره چالشی قرار دارد. همه مناطق در حال افزایش ظرفیت های پایه تولید محصولات پتروشیمی خود هستند. این سرمایه گذاری ها معمولا فقط در یک بخش خاص صورت نمی گیرند، بلکه به عنوان گامهایی در نظر گرفته می شوند که می توانند مرکز تولید انبوه محصولات پتروشیمی و تولیدی شوند.

اما چندین پروژه پتروشیمی، شامل اولین کراکر بخار که قرار است ظرف 20 سال آینده در اروپا ساخته شود (اتان/ اینئوس) و کارخانه های هیروژن زدایی از پروپان در سال 2017 و 2018 اعلام شده اند.

این اولین بار در طول چندین سال گذشته است که اروپا شاهد چنین سرمایه گذاری های انبوهی در صنعت پتروشیمی بوده است. اما سوال این است که چرا مجددا شرایط برای سرمایه گذاری های کلان در این منطقه مطلوب شده است؟

در طول چهار سال گذشته شرایط کلی برای تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در اروپا بسیار خوب شده است، به ویژه نسبت نفت/ گاز بهبود یافته است، و حاشیه سود برای عملیات کراکرهای اروپایی افزایش یافته است.

تقاضا برای محصولات پتروشیمی نیز به لطف بهبود رشد اقتصادی منطقه افزایش یافته است. تا جایی که مربوط به پروژه های اعلام شده در صنعت پتروشیمی می شود، اکثر این پروژه ها تعدیل های توازنی خاص شرکت ها را در زنجیره ارزش ادغام کرده اند.

مخارج سرمایه ای در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا

مخارج سرمایه ای یکی از عوامل کلیدی در تضمین توسعه آینده صنعت پتروشیمی است. و در بسیاری از موارد، نوسازی تجهیزات عمده و کارخانه ها به برنامه ریزی بلندمدت نیاز دارد. چنین سرمایه گذاری هایی صرفا محدود به بهبود بهره وری یا معرفی محصولات جدید نیست بلکه نیاز به تطابق با مقررات یا کاهش هزینه های عملیاتی نیز دارد.

نمودار 2 به وضوح نشان می دهد که سرمایه گذاری (به شکل مطلق) در اتحادیه اروپا در حال افزایش بوده است. میزان سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا در سال 2017 به 21.6 میلیارد یورو رسید- ای نرقم بیشترین میزان سرمایه گذاری از سال 2000 تا کنون است.

نمودار 2

منبع: Cefic Chemdata International 2018/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت پتروشیمی شامل صنعت تولید محصولات داروئی نمی شود/ به جز مواردی که ذکر شده است اتحادیه اروپا شامل 28 کشور این اتحادیه است.

نسبت مخارج سرمایه ای به ارزش افزوده، به طور نسبی، یا شدت سرمایه در صنعت پتروشیمی در اتحادیه اروپا از سال 2010 تاکنون به شکل تدریجی در حال افزایش بوده است و در سال 2017 به میزان 16.8 درصد رشد داشته است. این رقم اندکی کمتر از شدت سرمایه متوسط بلندمدت بین سال های 2000 تا 2016 است.

صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا همچنان به آینده امیدوار است. این منطقه نیاز دارد تا میزان سرمایه گذاری در زیرساخت های خود و نیز در تجهیزات و کارخانه های خود را در همین سطح نگه دارد تا بتواند آینده ای قابل اتکا و پرطراوت را برای این صنعت تضمین کند.

مخارج سرمایه ای به تفکیک منطقه

سطح سرمایه گذاری جهانی در بخش پتروشیمی، به شکل مطلق، در سال 2017 در حدود 2.3 برابر بیشتر از ده سال قبل از آن بود (یعنی 202.2 میلیارد یورو در مقابل 89.5 میلیارد یورو). در طول یک دوره زمانی یازده ساله یعنی از سال 2007 تا سال 2017، سرمایه گذاری جهانی در این صنعت به طور متوسط سالانه 8.5 درصد رشد داشته است. این رقم بسیار کمتر از نرخ متوسط رشد سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی چین در همین دوره است (17.8 درصد).

بر اساس نرخ رشد سرمایه گذاری چین با فاصله بسیار زیاد همه مناطق دنیا مانند بقیه آسیا (10 درصد)، هند (6.8 درصد)، کره جنوبی (7.6 درصد)، آمریکای لاتین (5.6 درصد)، آمریکای شمالی (5.0 درصد) و بقیه اروپا (3.4 درصد) را پشت سر گذاشته است. در سال 2017، چین 44 درصد از کل سرمایه گذاری های صورت گرفته در صنعت پتروشیمی جهان را به خود اختصاص داد که نسبت به رقم 19.7 درصد در سال 2007 رشد چشمگیری داشته است.

اگر بخواهیم وضعیت سال 2017 را با سال 2007 مقایسه کنیم، اروپا (یعنی 28 کشور عضو اتحادیه اروپا به اضافه بقیه کشورهای اروپایی) هنوز به مناطق اصلی نرسیده اند. اگرچه اگر به مقدار ممطلق اعداد نگاه کنیم، اروپا در جایگاه دوم قرار دارد و 14.2 درصد از سرمایه گذاری جهانی در این صنعت را به خود اختصاص داده است. نفتا در رتبه بعدی قرار دارد و در همین سال 13.8 درصد از سرمایه گذاری ها در این منطقه صورت گرفته است.

نمودار 3

منبع: Cefic Chemdata International 2018/ * بقیه اروپا شامل کشورهای سوئیس، نروژ، ترکیه، روسیه و اوکراین است/ ** نفتا یا توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی/ *** آسیا به جز کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت پتروشیمی به جز صنعت تولید محصولات داروئی مدنظر است/ به جز مواردی که ذکر شده است منظور از EU، 28 کشور عضو اتحادیه اروپا است.

شدت مخارج سرمایه ای در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا به تفکیک زیربخش ها

در این بخش داده های آماری مربوط به مخارج سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا را به تفکیک زیربخش ها مورد مقایسه قرار می دهیم. معیار مورد استفاده در این مقایسه شدت سرمایه است که در آن مخارج سرمایه ای به صورت درصدی از ارزش افزوده بیان می شود.

تحلیل داده های آماری نشان می دهد که شدت سرمایه در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا مساوی است با 17 درصد، که این رقم بالاتر از رقم 14 درصدی است که در بخش تولید اتحادیه اروپا ثبت شده است.

نمودار 4

منبع: Eurostat SBS Data (2015) and Cefic analysis 2018/ * Eurostat code V1510- سرمایه گذاری ناخالص در کالاهای ملموس/ Eurostat Nace code 2059 و سایر محصولات پتروشیمی/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت پتروشیمی شامل صنعت تولید محصولات داروئی نمی شود/ به جز مواردی که ذکر شده است اتحادیه اروپا شامل 28 کشور این اتحادیه است.

بر اساس اطلاعات مندرج در نمودار 4، بالاترین عدد شدت سرمایه مربوط به کودهای شیمیایی و گازهای صنعتی است و تولید محصولات پتروشیمی در جایگاه بعدی قرار دارد که بزرگترین سرمایه گذار در صنعت تولید محصولات شیمیایی در اتحادیه اروپا است. کمترین ارزش های شدت سرمایه نیز مربوط به «حفاظت از محصولات» (12.5 درصد) است که پس از آن «روغن های اساسی» (10.9 درصد) و «رنگ و جوهر» (9.2 درصد) قرار دارند.

ارزش افزوده مخارج سرمایه ای

مخارج سرمایه ای در چین و هند بسیار بیشتر از بقیه جهان است. شدت سرمایه به طور قابل توجهی از رقم 23.9 درصد در سال 2007 به رقم 30.6 درصد در سال 2017 رسید. اتحادیه اروپا با رشد سرمایه گذاری 16.8 درصدی هنوز هم بعد از مناطق نوظهور تولیدی در آسیا و کشورهای اروپایی متعلق به منطقه غیر اتحادیه اروپا قرار دارد.

نمودار 5

منبع: Cefic Chemdata International 2018/ * بقیه اروپا شامل کشورهای سوئیس، نروژ، ترکیه، روسیه و اوکراین است/ ** نفتا یا توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی/ *** آسیا به جز کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت پتروشیمی به جز صنعت تولید محصولات داروئی مدنظر است/ به جز مواردی که ذکر شده است منظور از EU، 28 کشور عضو اتحادیه اروپا است.

شدت مخارج سرمایه ای یکی از عوامل مهم و موثر بر میزان رقابت پذیری است. هر دوی این عوامل یکی از معیارهای از دست رفتن جذابیت و نیز محرک رقابت پذیری آینده هستند: هر چقد رقم سرمایه گذاری بالاتر باشد آن منطقه رقابت پذیرتر خواهد بود. برای مثال، تقریبا 200 پروژه سرمایه گذاری در ایالات متحده آمریکا وجود دارد که ارزش آنها تقریبا 130 میلیارد دلار آمریکا است، در حالی که چین یک از مقاصد اصلی در سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی است.

سهم اتحادیه اروپا از سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی جهانی

توسعه صنعت پتروشیمی در همه مناطق جهان حاکی از آن است که در طول 20 سال گذشته موقعیت اتحادیه اروپا تضعیف شده است. در سال 1997، میزان مخارج سرمایه ای در اتحادیه اروپا بالغ بر 19.8 میلیارد یورو بود که تقریبا 29.3 درصد از کل سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی جهان را تشکیل می داد. در آن زمان اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا با فاصله زیاد بزرگترین سرمایه گذار در صنعت پتروشیمی جهان بود، که در صدر جدول صنعت پتروشیمی قرار داشت.

نمودار 6

منبع: Cefic Chemdata International 2018/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت پتروشیمی شامل صنعت تولید محصولات داروئی نمی شود/ به جز مواردی که ذکر شده است اتحادیه اروپا شامل 28 کشور این اتحادیه است.

میزان مخارج سرمایه ای اتحادیه اروپا به صورت تدریجی در این سال ها افزایش یافته است. در مقام مقایسه، میزان سرمایه گذاری جهانی در صنعت پتروشیمی جهان به طور چشمگیری افزایش یافته و از 67.5 میلیارد یورو در سال 1997 به 202.2 میلیارد یورو در سال 2017 رسیده است. بنابراین سهم بازار سرمایه گذاری در اتحادیه اروپا دوسوم از ارزش اولیه خود را در طول 20 سال گذشته از دست داده است و از 29.3 درصد در سال 1997 به 10.7 درصد در سال 2017 رسیده است.

مخارج سرمایه ای در تولید محصولات پتروشیمی به تفکیک کشورها

مخارج سرمایه ای در سال 2017 به رقم 202.2 میلیارد یورو رسیده است، این رقم در سال 1997 تنها 89.5 میلیارد یورو بوده است.

نمودار7

منبع: Cefic Chemdata International 2018/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت پتروشیمی شامل صنعت تولید محصولات داروئی نمی شود/ به جز مواردی که ذکر شده است اتحادیه اروپا شامل 28 کشور این اتحادیه است.

سرمایه گذاری در سرتاسر جهان در این فاصله ده ساله  با نرخ سالانه 8.5 درصد رشد کرده است. این یک روند بسیار مطلوب است: همه شرکت های پتروشیمی در سراسر جهان میزان سرمایه گذاری خود را در یک دوره ده سال بیش از دو برابر کرده اند.

توسعه فراگیر در چین و سایر کشورهای نوظهور باعث شده است که سرمایه گذاری قابل توجهی در صنعت پتروشیمی دنیا صورت گیرد. چین در سال 2017 در حدود 44 درصد از سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی جهان را به خود اختصاص داد که این رقم بسیار بالاتر از رقم 19.5 درصدی در سال 2007 است. بقیه اقتصادهای نوظهور نیز نتایج مشابهی را در همین دوره گزارش کرده اند اما قابل مقایسه با چین نیستند.

مخارج مربوط به تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه یکی از عوامل کلیدی در تضمین آینده صنعت پتروشیمی است و نیاز است که سطح سرمایه گذاری در این بخش در همین سطح نگه داشته شود یا افزایش یابد تا بتواند به حل چالش های اجتماعی کمک کند. در واقع، صنعت پتروشیمی یک نیروی محرکه ابداع در بسیاری از صنایع پایین دستی است تا از این طریق ارزش افزوده محصولات این بخش را افزایش دهد.

مخارج تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا در طول دوره 10 ساله بین سال های 2000 تا 2017 به طور متوسط سالانه 8.1 میلیارد یورو بوده است. بر اساس متغیرهای نسبی؛ نسبت مخارج تحقیق و توسعه به ارزش افزوده یا شدت تحقیق و توسعه در دوره مشابه به طور متوسط 7.5 درصد بوده است.

ارزش افزوده صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا در کل دوره 2000 تا 2017 رشد متوسطی بالغ بر 1.2 درصد داشته است. مخارج تحقیق و توسعه نیز با نرخ مشابهی یعنی 1.1 درصد رشد کرده است. در نتیجه شدت تحقیق و توسعه در سال 2017 ارزشی مشابه با سال 2007 داشته است.

در سال 2017، مخارج تحقیق و توسعه به بالاترین سطح از سال 2000 رسید.

نمودار8

منبع: Cefic Chemdata International 2018/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت پتروشیمی شامل صنعت تولید محصولات داروئی نمی شود/ به جز مواردی که ذکر شده است اتحادیه اروپا شامل 28 کشور این اتحادیه است.

مخارج مربوط به تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی جهان به تفکیک منطقه

میزان مخارج تحقیق و توسعه در بخش پتروشیمی در جهان در سال 2017 به رقم 43.95 میلیارد یورو رسید، که این رقم نسبت به رقم 24.43 میلیارد یورو در سال 2007 رشد چشمگیری داشته است. در یک مقیاس جهانی، میزان مخارج تحقیق و توسعه 80 درصد بالاتر از ده سال قبل یعنی سال 2007 بود.

همانطور که در نمودار 9 مشاهده می کنید، در طول دوره 11 ساله از سال 2007 تا سال 2017 میزان مخارج تحقیق و توسعه به طور متوسط سالانه 6 درصد رشد کرده است. این رقم بسیار کمتر از رقم متوسط رشد مخارج تحقیق و توسعه در چین یعنی 19.3 درصد است. چین از این نظر نیز همه کشورهای جهان را پشت سر خود گذاشته است.

نمودار9

منبع: Cefic Chemdata International 2018/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت پتروشیمی شامل صنعت تولید محصولات داروئی نمی شود/ به جز مواردی که ذکر شده است اتحادیه اروپا شامل 28 کشور این اتحادیه است.

مخارج مربوط به تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی به تفکیک کشورها

در سال 2017، چین تقریبا 30 درصد از کل سرمایه گذاری های صورت گرفته در صنعت پتروشیمی جهان را به خود اختصاص داد، این رقم در سال 2007 در حدود 9 درصد بود. مخارج سرمایه گذاری در اتحادیه اروپا با نرخ متوسط 2 درصد در فاصله سال های 2007 تا 2017 رشد کرد. اتحادیه اروپا در مقام دوم قرار دارد، و 22.1 درصد از کل سرمایه گذاری جهان را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده آمریکا نیز با سهم 21.2 درصدی در جایگاه سوم قرار می گیرد، رقمی که نسبت به رقم 23.4 درصدی در سال 2007 کاهش یافته است.

نتایج حاصل از تحلیل داده های آماری نشان می دهد که سهم مخارج تحقیق و توسعه در مناطق صنعتی در حال کاهش است. منطقه اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و ژاپن نیز سهم بازارشان در طول 10 سال گذشته کاهش یافته است.

نمودار 10

منبع: Cefic Chemdata International 2018/ به جز مواردی که ذکر شده است صنعت پتروشیمی شامل صنعت تولید محصولات داروئی نمی شود/ به جز مواردی که ذکر شده است اتحادیه اروپا شامل 28 کشور این اتحادیه است.

 

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی