129

روش های مقابله با بحران اقتصادی در کشورهای مختلف

(یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸) ۰۸:۰۰

تجربه کشورها در پاسخگویی به بحران اقتصادی و اشتغال که در سال 2008 شروع شد.

 چشم اندازهای جدید و مهمی را به یافته های حاصل از سایر بحران های اقتصادی اضافه کرده است. این چشم اندازها در شش طرح کلی مطرح شده اند.

1.     تاثیر ادوار اقتصادی بر روی برنامه های آموزشی

تجارب مربوط به بحران های قبلی

وقتی اقتصاد در شرایط رونق اقتصادی قرار دارد، برنامه های آموزشی و تکمیلی در مورد توانمندی های عملیاتی در هنگام بروز نوسانات نتیجه بهتری خواهند داشت.

درس های مربوط به بحران سال 2008

توانایی کشورها در پاسخگویی به بحران اقتصادی، برنامه هایی بستگی دارد که می تواند به سرعت جایگزین برنامه های قبلی شود. جایگزینی سریع برنامه های آموزشی نیز به برنامه های تامین مالی بستگی دارد که سرعت و بهینگی برنامه های جدید را تحت الشعاع قرار خواهند داد.

هماهنگی سیاستی و همکاری بین سهامداران، آژانس های دولتی و ارائه کنندگان دوره های آموزشی در مورد ارتقای کیفیت دوره های آموزشی در دوره های شوک اقتصادی بسیار مهم است، زیرا شرایط بازار نیروی کار به سرعت تغییر می کند.

ظرفیت ارزیابی تاثیر برنامه های آموزشی و بازآموزی، اطلاعات ارزشمندی را در درک اثرات برنامه ها در مراحل مختلف چرخه اقتصادی و بهبود تطابق پذیری سازمانی فراهم می کند.

2.    مزیت های برنامه های آموزشی در حین کار

تجارب مربوط به بحران های قبلی

برنامه هایی که مربوط به سمت تقاضا بودند و کارفرمایان نیز در طراحی و ارائه آنها  در محل کار نقش داشتند، نتایج بسیار بهتری را به همراه داشتند.

درس های مربوط به بحران سال 2008

دوره های آموزشی در حین کار نتایج بسیار سریع تری را به همراه داشت، زیرا محتوای دوره های آموزشی را می توان به نحوی تدوین کرد که  مهارت های مورد تقاضای کارفرما را نیز در بر داشته باشد و فرصت هایی را برای آموزش ضمن خدمت یا کاربرد دانش در محل کار به وجود آورد.

اگرچه، این نتیجه هم به دست آمد که آموزش کلاسی در ارتقای مهارت های مربوط به کار گروه های خاص (مثلا افرادی که در بلندمدت بیکار بوده اند) بسیار موثر بوده است.

3.   ارائه برنامه های آموزشی جامع و ادغام شده

تجارب مربوط به بحران های قبلی

آموزش و بازآموزی با مداخلات مربوط به بازار کار و خدمات اشتغال در ارتباط است.

درس های مربوط به بحران سال 2008

مداخلات جامع و ادغام شده دولت ها را قادر کرده است که وقتی در حال برداشتن موانع کار برای افراد بیکار هستند به صرفه های ناشی از مقیاس دسترسی داشته باشند.

برقراری ارتباط بین نوآوری های آموزشی با خدمات مشاوره ای قبل از آموزش باعث می شود که نرخ اشتغال پس از طی این دوره های آموزشی افزایش یابد. در اکثر موارد، خدمات عمومی اشتغال برای تکمیل و تقویت برنامه های جاری بسیار خوب طراحی شده اند، با توجه به اینکه تجربه آنها بیشتر مربوط به مدیریت انواع مختلف اقدامات فعال و انفعالی بازار نیروی کار است، تخصص آنها در تحلیل اطلاعات و داده های بازار نیروی کار و شبکه های ارئه خدمات ملی است.

اعتبار سنجی رقابت های ناشی از منافع در اجرای برنامه های آموزش شغلی که به عنوان بخشی از بسته محرک کار تلقی می شوند، به بهبود چشم انداز شغلی کمک کرده است و باعث شده که مشارکت آنها در برنامه های مربوط به آموزش بیشتر شود.

4.   شراکت بخش عمومی و بخش خصوصی

تجارب مربوط به بحران های قبلی

شراکت تاثیر بسیار خوبی بر روی کاربرد آموزش، ارائه خدمات مکمل از طریق خدمات اشتغال عمومی و تحرک منابع و شبکه ها گذاشته است.

درس های مربوط به بحران سال 2008

بهبود سیستم توزیع و کاهش خدمات به آژانس های خصوصی (هم انتفاعی و هم غیر انتفاعی) دولت ها را قادر ساخته تا برنامه های پاسخگویی به بحران را تقویت کنند و بهبود بخشند و برنامه های آموزشی انعطاف پذیرتری  ارائه دهند. اگرچه کاهش خدمت رسانی متقاضی اقدامات مدیریتی متمرکز است و به نفع مدیران دولتی است.

5.    ارتباط برنامه های آموزشی با تقاضای بازار نیروی کار

تجارب مربوط به بحران های قبلی

برنامه های آموزشی که قرار است نیازمندی های فعلی یا آتی بازار نیروی کار را برآورده کنند احتمالا چشم انداز شغلی مشارکت کنندگان را بهبود خواهند بخشید.

درس های مربوط به بحران سال 2008

در دسترس بودن اطلاعات بسیار با کیفیت در مورد بازار نیروی کار برای عملکرد قوی برنامه های بازار نیروی کار بسیار ضروری هستند. حفظ ارتباط نزدیک با خدمات اشتغال، موسسات آموزشی و سازمان ها همچین دولت ها را قادر ساخته است که به آموزش های در حال تغییر و تحول بازار نیروی کار پاسخ دهند و همواره آماده ارائه خدمات آموزشی متناسب با مهارت های مورد نیاز کارفرما باشند.

اتحادیه های تجاری و سازمان های کارفرمایی نیز این نشان را فرستاده اند که نیاز به شامل کردن چشم انداز بلندمدت دارند تا مداخلات آموزش شغلی را طراحی کرده و پاسخگویی به نیازمندی های مهارتی آتی را تضمین نمایند.

6.    اهمیت هدفگذاری در مورد فواید برنامه های آموزشی

تجارب مربوط به بحران های قبلی

زمانی که هم اهداف و هم محدودیت ها برنامه های آموزشی از نظر سیاستگذاران  و سهامداران شفاف است، چنین برنامه هایی بسیار موثر خواهند بود.

درس های مربوط به بحران سال 2008

برنامه های آموزشی هدفمند از نظر هزینه- فایده بسیار به نفع گروه هایی بوده که از بحران اقتصادی سال 2008 آسیب دیده بودند، شامل افراد معلول و کارگران فاقد مهارت، افراد جوان، کارگران پیر، کارگران زن و مهاجر. در اکثر موارد وجوه دولتی که برای تضمین بازار مورد نیاز بودند، از طریق بورسیه های آموزشی، یارانه های مربوط به حقوق و دستمزد و یا منافع بیکاری توزیع می شوند.

توجه خاص به هدفگذاری بهتر فواید ناشی از برنامه های آموزشی بسیار ضروری است تا اطمینان حاصل شود که مشارکت در این برنامه ها صرفا به دلیل دسترسی به حمایت های درآمدی نیست.

توافق های موقت برای کاهش زمان عادی کار و دستمزد در ترکیب با دوره های آموزشی شغلی همچنین به عنوان روشی در نظر گرفته می شود که از کاهش اشتغال کامل و درآمد برای بسیاری از کارگران جلوگیری می کند. این اقدامات به کارفرمایان این امکان را می دهد تا کارگران واجد شرایط را حفظ کنند و از زمان های مرده برای بهبود مهارت های آنها استفاده کنند.

وقتی اخراج کارگران یک امر اجتناب ناپذیر می شود، مشارکت در این طرح ها به آماده سازی کارگران برای مشاغل جدید کمک می کند.

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی