147

ساعات کاری و توازن کار- زندگی در صنعت پتروشیمی

ساعات کاری و توازن کار- زندگی در صنعت پتروشیمی
(دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰) ۰۸:۰۰

کارگران صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا به طور متوسط ۳۹ ساعت در هفته کار می‌کنند .

 کارگران صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا به طور متوسط ۳۹ ساعت در هفته کار می‌کنند که در مقایسه با ساعات کاری بقیه کارکنان که ۳۸ ساعت در هفته است، یک ساعت بیشتر است. دلیل این اختلاف اندک عمدتاً کارکنان پاره وقتی هستند که در صنعت پتروشیمی کار می کنند.

نمودار ۱- متوسط ساعات کاری، به تفکیک جنسیت و اندازه محل کار

منابع انسانی

 مانند سایر بخش‌های صنعتی در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در صنعت پتروشیمی نیز مردان نسبت به زنان ساعات بیشتری را به صورت متوسط کار می کنند ( نمودار ۱). اگرچه لازم به ذکر است که اگر به اندازه های مختلف محل کار توجه کنیم، زنان در صنعت پتروشیمی به صورت متوسط بیش از زنان در سایر بخش های صنعتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا کار می کنند، بیشترین اختلاف مربوط به محل های کار دارای اندازه متوسط است.

 اگر ترجیحات زمان کاری را به طور متوسط با ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا با صنعت پتروشیمی مقایسه کنیم اختلاف فاحشی از این نظر وجود ندارد ( نمودار ۲)، اگرچه نسبت کارمندانی که ترجیح می‌دهند ساعات کمتری را کار کنند در مقایسه با متوسط ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا اندکی بالاتر است ( ۳۵ درصد در مقایسه با ۳۱ درصد).

 این اختلاف برای مردانی که در محل های کار متوسط و بزرگ کار می‌کنند بیشتر است. از این تعداد به ترتیب ۴۱ درصد و ۴۰ درصد گفتند که ترجیح می‌دهند ساعات کمتری کار کنند، که این اعداد در مقایسه با اعداد ۳۱ درصد و ۳۴ درصد به طور متوسط در که ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا قابل توجه است.

نمودار ۲- ترجیحات زمان کاری، به تفکیک جنسیت و اندازه محل کار

منابع انسانی

 برعکس، نسبت کارمندانی که در محل های کار کوچک ترجیح می دهند که به اندازه متوسط ساعات کاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا کار کنند ( ۶۵ درصد) خیلی بیشتر از کارمندان در محل های کار متوسط ( ۵۶ درصد) و محل های کار بزرگ ( ۴۶ درصد) است.

 نمودار 3 نشان می‌دهد که کار کردن در زمانهای غیر معمول ( مانند آخر هفته ها، بعد از شیفت کاری یا در شبها) در همه اندازه های محل های کار به طور قابل توجهی کمتر از متوسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. اگرچه در بین سایزهای مختلف محل‌های کار اختلاف جنسیتی نیز دیده می‌شود.

 در حالی که در شرکت های کوچک، بیشتر محتمل است که زنان در شرکت های کوچک بیش از مردان در ساعات غیرمعمول کار کنند، در شرکت های متوسط و بزرگ احتمال بیشتری وجود دارد که مردان در ساعات غیرمعمول کار کنند.

نمودار ۳- شاخص کار در ساعات غیر معمول (EU28=100)، به تفکیک جنسیت و اندازه محل کار

منابع انسانی

 از نظر ناظم ساعات کاری اختلافات بین صنعت پتروشیمی و متوسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمتر است (نمودار ۴). به طور کلی در صنعت پتروشیمی کارکنان - و به ویژه زنان-  از نظر نظم ساعات کاری بهتر از متوسط اتحادیه اروپا هستند، نظم ساعات کاری یعنی کار کردن در هر روز در ساعات مشابه و در ساعات مشابه در طول هفته.

 از این نظر اختلافاتی از نظر سایز محل کار وجود دارد، اگرچه زنان در شرکت های کوچک و متوسط به احتمال زیاد نظم ساعات کاری بهتری نسبت به مردان دارند، در شرکت‌های بزرگی نسبت برعکس است.

نمودار ۴- شاخص نظم ساعات کاری (EU28=100)، به تفکیک جنسیت و اندازه محل کار

منابع انسانی

 نمودار ۵ نشان می‌دهد که توازن کار-زندگی ( یعنی تعادل بین ساعات کاری و ساعاتی که با خانواده یا فعالیت‌های اجتماعی می گذرد) در صنعت پتروشیمی در مقایسه با متوسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهتر است.

 همانند متوسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا در صنعت پتروشیمی نیز مردان در مقایسه با زنان توازن کمتری را بین کار و زندگی خود گزارش می کنند. در مورد این شاخص بیشترین اختلاف مربوط به شرکت‌های بزرگ است جایی که در حدود یک چهارم مردان از توازن ضعیف کار و زندگی خود نالان هستند در مقایسه با زنان که تنها ۴ درصد آنها معتقدند که توازن کافی بین کار و زندگی آنها وجود ندارد.

نمودار ۵- ضعف و توازن کار-زندگی، به تفکیک جنسیت و اندازه محل کار

منابع انسانی

 این در حالی است که در شرکت های کوچک زنان بیش از مردان توازن ضعیف بین کار و زندگی خود را گزارش کرده‌اند.

 کار گروهی

 کار گروهی به عنوان جایگزینی برای مدل های سازماندهی کار بر اساس سطوح بالای تقسیم کار پیشنهاد شده است. از آنجایی که کار گروهی گزینه های متنوعی از انواع فعالیت ها را منعکس می کند، می تواند اشکال مختلفی نیز داشته باشد. انواع مختلف کار گروهی می تواند با استفاده از شاخص EWCS و با در نظر گرفتن میزان استقلال تیم ها شناسایی شوند.

 کار گروهی با اختلاف اندکی در صنعت پتروشیمی ( ۷۱%) در مقایسه با متوسط اتحادیه اروپا ( ۶۲%) موفق تر بوده است ( نمودار ۶).

نمودار ۶- کار گروهی و استقلال تیمی، به تفکیک طبقه شغلی

منابع انسانی

 این اختلاف بیش از همه مربوط به کار گروهی بدون استقلال است، چون رقم گزارش شده آن برای صنعت پتروشیمی ۳۰ درصد و برای متوسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۲۴ درصد است.

 کارکنان بخش اداری صنعت پتروشیمی احتمال بیشتری دارد که بتوانند با استقلال در یک تیم کار کنند (۲۶ درصد)، یا اینکه در مقایسه با کارکنان یدی ( ۲۱ درصد) استقلال داشته باشند.

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی