155

معرفی هلدینگ های برتر پتروشیمی دنیا: هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور

معرفی هلدینگ های برتر پتروشیمی دنیا: هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور
(چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱) ۰۸:۰۰

یومی‌کور یک گروه جهانی فناوری مواد و بازیافت است.

هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور انتشارات مضر را کاهش می دهد، وسایل نقلیه و فناوری های آینده را نیرو می دهد و به فلزات استفاده شده جان تازه ای می دهد. مواد و خدمات هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور راه حل های پایدار فردا را برای جابجایی پاک و بازیافت ارائه می دهند. هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور در ارائه فناوری مواد برای انواع پلت فرم خودرو و ارائه راه حل حلقه بسته کارآمد و سازگار با محیط زيست منحصر به فرد است.

هدف اصلی هلدینگ پتروشیمی یومی‌کوراز ایجاد ارزش پایدار مبتنی بر جاه طلبی برای توسعه، تولید و بازیافت مواد به روشی است که مأموریت این هلدینگ را برآورده می کند: مواد برای زندگی بهتر.

نمودار 1- شرکت پتروشیمی اومی‌کور در یک نگاه

خصوصی

مسیر یومی‌کور سنگ بنای هر کاری است که هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور انجام می دهد.

استراتژی هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور اهداف تجاری و جاه طلبی های رشد این هلدینگ را برای سال های آینده و همچنین پایداری و اهداف زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی هلدینگ را مشخص می کند. مسیر یومی‌کور ارزش‌های هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور و روشی را که می‌خواهد به این اهداف دست یابد و همچنین تعهد کلی این شرکت به اصول توسعه پایدار را مشخص می‌کند. هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور بر این باور است که ارزش‌ها و آرمان‌های کلان مندرج در این سند باید در همه زمینه‌ها - در مناطق، فرهنگ‌ها و موقعیت‌های تجاری مختلف - قابل اجرا باشند. مسیر یومی‌کور تنها برای کارمندان این هلدینگ نیست، بلکه روابط هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور با همه سهامداران را نیز پوشش می دهد.

مسیر یومی‌کور با کدها و منشورهای دقیق شرکت از جمله کد رفتار این هلدینگ، آیین نامه بلژیک 2020 در مورد حاکمیت شرکتی، منشور حاکمیت شرکتی این هلدینگ و کد معاملاتی تکمیل می شود.

مواد برای زندگی بهتر

هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور معتقد است که مواد یک عنصر کلیدی در پیشبرد پیشرفت بشر بوده اند، که در هسته زندگی امروزی قرار دارند و همچنان قادر خواهند بود برای خلق ارزش در آینده به کار روند. هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور معتقد است که مواد مرتبط با فلز نقش حیاتی دارند، زیرا می توان آنها را به طور موثر و بی نهایت بازیافت کرد. هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور می خواهد در ارائه و ایجاد راه حل های مبتنی بر مواد که به بهبود اساسی در کیفیت زندگی کمک می کند، پیشرو باشد.

مشتریان هسته اصلی ماموریت هلدینگ پتروشیمی یومی‌کورهستند

هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور مواد مرتبط با فلز را توسعه، تولید، اعمال، بازاریابی و بازیافت می کند و به راه حل های مبتنی بر مواد کمک می کند. هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور شایستگی های خود را در متالورژی، شیمی و علم مواد با درک کامل نیازها، برنامه ها و سیستم های مشتریان خود ترکیب می کند.

هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور روی سه حوزه تجاری تمرکز می کند که در آن می تواند به موقعیت های رهبری دست یابد که توسط مشتریان هلدینگ پتروشیمی یومی‌کورشناخته شده است و به این هلدینگ امکان ایجاد ارزش می دهد: کاتالیز، فناوری های انرژی و سطح، و بازیافت.

جاه طلبی هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور این است که شریک مطلوب مشتریان خود باشد. هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور متعهد به رشد کسب و کار خود از طریق شایستگی افراد، برتری در عملیات و نوآوری های تکنولوژیکی است.

ارزش های حاکم بر هلدینگ

ارزش‌های باز بودن، نوآوری، احترام، کار تیمی و تعهد برای موفقیت هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور بسیار مهم هستند. این هلدینگ این ارزش‌ها را ترویج می‌کند و اطمینان می‌دهد که کاستی‌ها در اجرای این ارزش‌ها به روشی مناسب برطرف می‌شوند.

هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور آشکارا، دقیق و با اشتیاق ارتباط برقرار می کند. این هلدینگ اطلاعات قابل اعتماد و مرتبط در مورد فعالیت های خود را به موقع و به طور منظم در محدوده محرمانه بودن تجاری ارائه می دهد. هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور تعامل را مهم می داند و بنابراین نگرش مثبتی نسبت به گفتگوهای سازنده با همه ذینفعان خود دارد.

محیط زیست

هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور به عنوان بخشی از تعهد خود به پایداری، تأثیرات زیست محیطی عملیات خود را در نظر می گیرد. بر این مبنا:

·         هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور در تلاش است تا اثرات زیست محیطی خود را از جمله بر آب و هوا و منابع طبیعی به حداقل برساند.

·         هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور به طور فعال در مدیریت و اصلاح خطراتی که در نتیجه عملیات تاریخی هستند شرکت می کند.

·         هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور استراتژی های مدیریت ریسک و انعطاف پذیری را بر اساس داده های معتبر و علم صحیح اجرا می کند.

·         هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور به دنبال ارائه محصولاتی با کمترین اثرات آب و هوایی و محیطی از تولید، استفاده و در پایان عمر است.

·         هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور طراحی، استفاده، استفاده مجدد، بازیافت و دفع محصولات خود را تسهیل و تشویق می کند.

 

جامعه

هلدینگ پتروشیمی یومی‌کورمطابق انتظارات جامعه عمل و عمل می کند:

·         هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور از حقوق اساسی بشر حمایت می کند و به این حقوق در انجام عملیات گروه در سرتاسر جهان احترام می گذارد.

·         هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور فعالانه به دنبال عرضه پایدار و اخلاقی است و از بهترین شیوه ها در زنجیره ارزش دفاع می کند.

·         هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور با جوامع اطراف عملیات خود درگیر است و به دنبال کمک مثبت به این جوامع است.

·         هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور با همه ذینفعان خود در ارتباط موثر و شفاف است و از این گفتگو برای بهبود عملکرد خود استفاده می کند.

استراتژی

مدل کسب و کار منحصر به فرد

مدل کسب‌وکار حلقه بسته هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور یک تمایز قدرتمند است و همچنان مبنایی است که کسب‌وکار خود را بر اساس آن انجام می‌دهد و استراتژی خود را ایجاد می‌کند. طراحی شده است تا اثرات زیست محیطی مثبت را به موازات ایجاد ارزش اقتصادی ایجاد کند.

رهبری روشن در مواد جابجایی پاک و بازیافت

بیشترین تأثیر هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور بر جامعه از مناطقی است که در آن منحصر به فرد است، جایی که بیشترین تفاوت را ایجاد می کند و بیشترین پتانسیل رشد را دارد. هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور وسایل نقلیه و فناوری های آینده را نیرو می دهد و به فلزات استفاده شده جان تازه ای می دهد.

مگاترندها و محرک های کلیدی برای همه این فعالیت ها بسیار قوی باقی می مانند. فلزات روز به روز کمیاب تر می شوند و تقاضا همچنان در حال افزایش است. هوای پاک و برقی شدن وسایل نقلیه یک روند قدرتمند برای رسیدن به بی‌طرفی کربن است. امروز سوال این نیست که آیا این اتفاق خواهد افتاد یا خیر، سوال این است که چقدر سریع اتفاق می افتد. قانون، نیاز به تحرک پاک را پیش می‌برد و به سمت اقتصاد دایره‌ای‌تر پیش می‌برد.

پایداری در این هلدینگ قبل از هر چیز در مورد ایجاد تأثیر مثبت بر جامعه با استفاده از تمام توانایی‌های هلدینگ پتروشیمی یومی‌کورو ارائه راه‌حل‌هایی برای رسیدگی به چالش‌های کلیدی اجتماعی، امروز و فردا است.

پیشرو صنعت در پایداری

رویکرد پیشگام هلدینگ پتروشیمی یومی‌کوربه پایداری یک تمایز واقعی برای این هلدینگ است. 

برای اینکه به عنوان یک شرکت به موفقیت ادامه دهد و همچنان در صنعت خود یک رهبر پایداری باشد، باید سطح را بالا ببرد و باید جسورتر و گسترده تر باشد، باید سریع تر و بهتر عمل کند. هدف هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور این است که به سمت صفر برود: انتشار خالص گازهای گلخانه ای تا سال 2035، صفر تاسف و احتمالات بی پایان. 

یکی از حوزه های دیگری که هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور در آن بیشتر خود را متمایز می کند، تامین مواد اولیه است. هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور در عرضه اخلاقی و پایدار پیشگام است و اولین شرکتی در زنجیره ارزش باتری است که موادی را ارائه می‌کند که توسط یک شخص ثالث مستقل تأیید شده است که منبعی اخلاقی است. 

 به طور کلی، هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور در جایگاه خوبی قرار دارد و یک رهبر واضح در مواد جابجایی پاک و بازیافت است و استانداردهای جدید صنعت را در زمینه پایداری تعیین می کند. این مبتنی بر مدل کسب‌وکار حلقه بسته منحصر به فرد این شرکت، روندهای فزاینده، موقعیت‌های رهبری اولیه هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور در بخش‌های کلیدی، تعهد قوی به نوآوری و تحقیق و توسعه و همچنین ساختار مالی محکمی است که به هلدینگ پتروشیمی یومی‌کور قدرت می‌دهد تا برنامه‌های رشد خود را تامین کند. 

 

 

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی