156

رتبه بندی صنایع شیمیایی ایران بر اساس ارزش افزوده اقتصادی - قسمت اول

رتبه بندی صنایع شیمیایی ایران بر اساس ارزش افزوده اقتصادی - قسمت اول
(پنج شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱) ۰۸:۰۰

بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ایجاد اشتغال دارد.

بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی (EVA)[1] و ایجاد اشتغال دارد. ارزشی که در فرآیند تولید به ارزش کالاهای واسطه ای اضافه می شود، ارزش افزوده اقتصادی (EVA) نامیده می شود. این مفهوم مربوط به فرآیند تولید است و نه به یک کالای خاص.

هر بخش از صنایع ایران با تنوع بالایی همراه است. حوزه صنعت نسبت به سایر بخش ها تنوع بیشتری دارد و سرمایه مورد نیاز برای ادامه فعالیت در اقتصاد وجود دارد، اما در عین حال بیشترین آسیب پذیری تولید داخلی نیز در این بخش از اقتصاد مشاهده می شود. بسیاری از کارشناسان توسعه صنعتی را پیش نیاز توسعه و رشد اقتصادی پایدار می دانند.[2]

بنابراین، با توجه به تأثیرات قابل توجه بخش صنعت بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه گذاری، اشتغال، صادرات و به طور کلی نقش کلیدی صنعت در فرآیند توسعه در سطح ملی، ضروری است حمایت های مؤثر و مناسبی از افزایش رقابت پذیری و ارتقای بهره وری این بخش و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی صورت گیرد.[3]

بر اساس گزارش برنامه ارزیابی تاثیر محیط زیستی)  [4](EIA برای کشورهای در حال توسعه، چرخه یک پروژه به شش مرحله تقسیم می شود که عبارتند از:

 1) مفهوم پروژه؛

 2) پیش امکان سنجی؛

 3) امکان سنجی؛

 4) طراحی و مهندسی؛

 5) اجرا؛ و

 6) نظارت و ارزیابی.

چرخه پروژه شامل انتخاب مکان، غربالگری، ارزیابی اولیه و محدوده مسائل مهم است. غربالگری و ارزیابی اولیه چرخه پروژه شامل مسائل مرتبط با جریان انرژی و مواد، فهرستی از تقاضاها و الزامات پروژه، استخدام کارکنان و غیره برای پروژه های صنعتی و بسیاری از پروژه های دیگر است.[5] مراحل ذکر شده توسط تیم ارزیاب ایرانی انجام شده و داده های جمع آوری شده در ابتدا توسط پژوهش حاضر پردازش شده است.[6]

بوم‌شناسی صنعتی موضوعات مختلفی در حوزه خود مانند مسائل آلاینده‌ها، جریان‌های انرژی و مواد، تأسیسات و تجهیزات اجرا شده، جریان زباله و بسیاری موارد دیگر را پوشش می دهد. هر یک از آنها خطرات، مزایا و چالش هایی را در مواجهه گروهی و فردی ایجاد کرده اند.[7][1]Economic Value-Added (EVA)

[2] Shinkevich, A.I., Kudryavtseva, S.S., Ershova, I.G., 2020. Modelling of Energy Efficiency Factors of Petrochemical Industry. Int. J. Energy Econ. Policy. 10(3), 465-470. https://doi.org/10.32479/ijeep.9396

[3]Valibeigi, M., Mohammadi, A., Valibeigi, M., 2020. Structural Challenges of Knowledge-Based Economy in Iran. Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah, 15(2), 74-86.

[4] Environmental Impact Assessment (EIA) plan

[5]Lohani, B.N., J.W, Evans., R.R, Everitt., H, Ludwig., Richard, A.C., Shih-Liang, T.U., 1997. Environmental Impact Assessment for Developing Countries in Asia. Asian Dev. Bank, 1, 1-356.

[6] Awange, J.L., Kiema, J.B.K., 2013. Environmental impact assessment. In Environmental Geoinformatics. 343-373. https://doi.org/10.1007/978-3-540-88256-5_17

[7]Sun et al., 2020; Pedro, 2019; Falah et al., 2020; Sabeen et al., 2020

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی