158

رتبه بندی صنایع شیمیایی ایران بر اساس ارزش افزوده اقتصادی - قسمت سوم

رتبه بندی صنایع شیمیایی ایران بر اساس ارزش افزوده اقتصادی - قسمت سوم
(چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱) ۰۸:۰۰

بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ایجاد اشتغال دارد.

 

اما هدف دنبال شده توسط پژوهش حاضر به دنبال طبقه بندی 5 صنعت بر اساس ارزش افزوده اقتصادی (EVA) بود. شاخص های EVA در مقایسه صنایع شیمیایی دو کشور لهستان و مجارستان در سال های 2011-1995 و 2014-2000 بررسی شده است. در صنایع هر دو کشور مقادیر EVA به دست آمده بسیار پایین بود. یافته‌ها بر افزایش EVA در هر دو کشور با تخصیص مقررات و سیاست‌های مربوطه تاکید کردند.[1]

ارزش افزوده اقتصادی (EVA) برای طبقه بندی 18 نوع مختلف از صنایع شیمیایی ایران در صورت های مالی استفاده شده است. متغیرهای ورودی و خروجی شامل سرمایه، نیروی کار، مواد خام، انرژی مصرف شده، استهلاک، نسبت بدهی، هزینه های ضایعات و درآمد محصول می شود. بنابراین، صنایع از کمترین تا بالاترین EVA طبقه بندی می شوند.[2]

برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین از ارزش افزوده اقتصادی (EVA) در بین کشاورزان نیشکر، کارخانه های قند و توزیع کنندگان استفاده شد. یافته ها به طبقه بندی رتبه های اول، دوم و سوم به کشاورزان نیشکر، کارخانه های قند و توزیع کنندگان اختصاص یافت.[3]

مواد اولیه و روش ها

مطابق نمودار 1، 5 صنعت در طرح EIA توسط تیم ارزیاب ایرانی، مرحله شناسایی پروژه را طی کردند. داده های اولیه ارزیابی برای یافتن ارزش افزوده اقتصادی (EVA) صنایع به صورت جداگانه پردازش شد. برآورد EVA با در نظر گرفتن مفروضات زیر محاسبه شد.

در یک سال روزانه 270 روز کاری و 8 ساعت شیفت کاری در نظر گرفته شده است. تمامی تجهیزات و امکانات مورد نیاز این پروژه از داخل کشور تامین شد. هزینه های مصرف آب برای نیازهای آب فضای سبز، کارکنان؛ بر اساس گزارش تیم ارزیاب، کل نیاز روزانه آب برای صنعت، به تقاضای آب آتش نشانی محاسبه شد. برای محاسبه حقوق ماهانه کارکنان، حقوق ماهانه 14 ماهه برآورد شد و 23 درصد از کل حقوق کارکنان بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی در نظر گرفته شد و در نهایت به ازای هر نفر 100 دلار به هزینه سفر اضافه شد. میزان مصرف برق با توجه به مصرف برق در روزهای غیر کاری 300 روز در سال محاسبه شد. در این تحقیق شرایط اخذ وام و کارمزد تسهیلات نادیده گرفته شد. برای نهایی کردن محاسبات از معادلات 1 تا 3 استفاده شد (حسن پور، 1397). نمودار 1 مراحل ارزیابی EIA در برآورد EVA و سطوح ارزیابی پروژه در ایران را نشان می دهد.

نمودار 1- مراحل ارزیابی EIA و سایر مراحل برای پژوهش حاضر

نمودار 1

 

  منبع:
 Malek Hassanpour,  Classification of five Iranian chemical industries based on economic value-added, Central Asian Journal of Environmental Science and Technology Innovation 2 (2021) 52–67 

 

 

[1]Folfas, P., Udvarib, B., 2019. Chemical industry and value-added trade –a comparative study on Hungary and Poland. Acta Oeconomica, 69(1), 81–99. https://doi.org/10.1556/032.2019.69.1.5

[2]Mohamadi, A., Mowla, D., Abbasi, A., Askarifar, K., 2015. Using Thermodynamics Entropy To Modelling Economic Value Added Analysis of Manufacturing Firms (Iranian Chemical Industries Case Study). Eur. Online J. Nat. Soc. Sci. Proc., 4(1), 490-502.

[3]Asrol, M., M, Yani., E, Taira., 2020. Supply Chain Fair Profit Allocation Based on Risk and Value Added for Sugarcane Agro-industry. Operat. Supply Chain Manag., 13(2), 150-165. https://doi.org/10.31387/OSCM0410259

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی