آرشیو اخبار - 25 دی 1387

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تولید با 100 درصد ظرفیت اسمی

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد گفت: مدیران عامل مجتمع ها باید به سرعت راهبرد توسعه و مدیریت شرکت خود را تدوین و برای تصویب به هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارسال نمایند.
۲۵ دی ۱۳۸۷ ۱۴:۱۳
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی