آرشیو اخبار - 29 دی 1387

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اولین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته در دانشگاه آزاد ماهشهر

اولین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته به مدت 3 روز در ماهشهر با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزارت نفت، وزارت کشور و دانشگاه آزاد اسلامی توسط شرکت نمایشگاهی گنجنامه آنادنا برگزار شد.
۲۹ دی ۱۳۸۷ ۱۲:۰۵
صفحه ۱ از ۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی