آرشیو اخبار - 30 دی 1387

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اولین نمایشگاه محیط ‌زیست استان خوزستان افتتاح شد

18 شرکت پتروشیمی از جمله شرکتهای اروند، امیرکبیر، بندرامام، بوعلی‌سینا،‌ پایانه‌ها و مخازن، تندگویان ، خوزستان، رازی، رجال، شیمی‌بافت، عملیات غیرصنعتی، فارابی، فجر، فن‌آوران، کارون، مارون، نوید زرشیمی و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از شرکتهای حاضر در نمایشگاه بودند.
۳۰ دی ۱۳۸۷ ۱۲:۳۷
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی