آرشیو اخبار - 07 بهمن 1387

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

در ده ماهه امسال مجموع کل تولید 2/23 میلیون تن بوده است

در برنامه چهارم توسعه 25 طرح به صورت مشارکتی و 5 طرح به صورت خصوصی با حجم سرمایه گذاری 6/12 میلیارد دلار و 23 هزار میلیارد ریال اجرا خواهد شد.
۷ بهمن ۱۳۸۷ ۱۷:۳۱
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی