آرشیو اخبار - 14 اسفند 1387

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

هدف سازمان منطقه ویژه اقتصادی‌ پتروشیمی توسعه سرمایه گذاری در ماهشهر است

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی هدف ازتاسیس این منطقه را ایجاد تاسیسات زیر بنایی مناسب برای سرمایه گزاری در زمینه احداث واحد های تولیدی ، صنعتی و خدماتی و ترغیب سرمایه گذاران به مشارکت در طرح های پتروشیمی عنوان کرد.
۱۴ اسفند ۱۳۸۷ ۱۵:۱۸
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی