آرشیو اخبار - 19 اسفند 1387

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سمینار نقد و بررسی نحوه قیمت‌گذاری گاز و چالشهای پیش‌روی صنعت پتروشیمی

مرکز مطالعات توسعه تکنولوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر سمینار نقد و بررسی نحوه قیمت‌گذاری گاز و چالشهای پیش‌روی صنعت پتروشیمی را برگزار می‌کند.
۱۹ اسفند ۱۳۸۷ ۱۴:۴۲
صفحه ۱ از ۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی