آرشیو اخبار - 07 آبان 1387

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سرمایه گذاری تایلند برای توسعه واحدهای پروپیلن و ABS

شرکت IRPC تایلند درنظر دارد جهت توسعه واحد های پروپیلن (C3) و آکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) در منطقه رایونگ 158 میلیون دلار سرمایه گذاری کند.
۷ آبان ۱۳۸۷ ۰۹:۴۷
صفحه ۱ از ۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی