آرشیو اخبار - 13 دی 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

حضور کارکنان پتروشیمی در کهف الشهدا

همزمان با سالروز حماسه بزرگ ملت ایران در 9 دی 1388، جمعی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر مزار شهدای گمنام کهف الشهدا حضور یافتند.
۱۳ دی ۱۳۸۹ ۱۷:۰۷
صفحه ۱ از ۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی