آرشیو اخبار - 20 دی 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازنگری و تدوین سند راهبردی شرکت پتروشیمی شیراز

جلسه بازنگری سند راهبردی شرکت پتروشیمی شیراز با حضور مدیر عامل این شرکت بطور منظم و هفتگی برگزار می شود.
۲۰ دی ۱۳۸۹ ۱۳:۴۸
صفحه ۱ از ۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی