آرشیو اخبار - 11 اسفند 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گزارش تصویری (2)/ نخستین همایش جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

در همایش نخستین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، پتروشیمی اصفهان در بخش منابع انسانی، پتروشیمی شیراز در بخش فناوری،‌ پتروشیمی نوری در بخش فرایندها، پتروشیمی بندرامام در بخش مشتری مداری و پتروشیمی فجر در بخش HSE تقدیر نامه ویژه گرفتند.
۱۱ اسفند ۱۳۸۹ ۱۵:۳۴
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی