آرشیو اخبار - 03 اسفند 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کارنامه و سوابق مهندس موسوی، مدیرعامل پتروشیمی اروند

وی همچنین سابقه حضور در دوره تخصصی 4 ماهه راه اندازی واحد الفین در کشور ایتالیا و حدود 20 دوره آموزشی مدیریت، کنترل پروژه، ایمنی و سرپرستی دوره های آموزشی مرتبط ضمن خدمت را در کارنامه کاری خود دارد.
۳ اسفند ۱۳۸۹ ۱۳:۲۱
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی