آرشیو اخبار - 01 اردیبهشت 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رتبه نخست پتروشیمی نوری در صادرات محصولات پتروشیمی در کشور

پتروشیمی نوری (برزویه) سال گذشته با عملکردی بالاتر از برنامه مصوب و کسب 5/27 درصد از کل ارزش محصولات صادر شده پتروشیمی، در رتبه نخست صادرکنندگان قرار گرفت.
۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ ۱۵:۵۷
صفحه ۱ از ۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی