آرشیو اخبار - 18 اَمرداد 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سی وسومین اجلاس روسای کمیته های خودکفایی

سی و سومین اجلاس روسای کمیته های خودکفایی ، تدارکات و انبارهای مجتمع‌های عملیاتی و مسئولین شرکت SPEC در سلمانشهر مازندران برگزار شد .
۱۸ اَمرداد ۱۳۸۹ ۱۵:۰۵
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی